Regjeringen vil stramme inn - abortlege tror antallet tvillingaborter kan øke

KrF ville ha færre aborter og forhandlet seg til en innstramming av selvbestemt fosterreduksjon. Men nå kan det bli flere, tror abortlegene i Trondheim.

Lege Kjell Å. Blix Salvesen forteller at det uansett ikke foretas fosterreduksjon før uke 12 i Norge. Endringen i abortloven betyr dermed lite, ifølge ham.

Endring av abortloven var et av KrFs viktigste krav i forhandlingene med Høyre, Venstre og Frp. Under KrFs veivalg i fjor høst mente Ropstad partiet ville ha «en historisk mulighet til å endre abortloven» om de valgte blått.

I forkant av forhandlingene hadde partiet ambisjoner om å få gjennomslag for både endring av paragraf 2c i abortloven og fjerning av retten til fosterreduksjon av tvillinger inntil uke 12 i svangerskapet.

Med ny regjeringsplattform ferdigstilt, fikk KrF gjennomslag kun for sistnevnte.

Fosterreduksjon skal behandles i nemnd

Klinikksjef Kjell Å. Blix Salvesen ved Kvinneklinikken på St. Olavs hospital er én av Norges fremste fostermedisinere – og en av to leger som utfører fosterreduksjon av flerlinger i Norge.

Miljøet i Trondheim har flere ganger tatt til orde for at fosterreduksjon bør nemdbehandles.

Nå har de blå partiene gjort det legene ønsket; flyttet fosterreduksjon av flerlinger til nemndbehandling.

– Ja, sånn sett er vi fornøyd med gårdagens enighet på dette, sier Blix Salvesen.

Les også

Abort. Barnetrygd. Rusreform. Asyl. Pelsdyr. Elbil-fordeler. Bompenger. Slik ble kompromissene.

– I praksis vil dette bety lite

Men enigheten om å flytte fosterreduksjon av flerlinger inn i nemd vil i seg selv få svært liten praktisk betydning.

Av 12.000 aborter som ble utført Norge i fjor, var 8 – åtte – såkalte selvbestemte fosterreduksjoner.

– Prinsipielt er enigheten mellom partiene en innstramming av dagens praksis. Kvinnene må i nemd. Det er bra, synes vi. Men i praksis vil dette bety lite. Nemndene består av kloke folk, kvinnene vil i stor grad få gjennomslag for sine ønsker, sier Blix Salvesen.

Han tror paradoksalt nok at de siste månedenes debatt om fosterreduksjon kan føre til at flere kvinner enn før velger å fjerne tvillingfostre.

- Ikke på grunn enigheten mellom regjeringspartiene og KrF ble enige om. Men på grunn av selve debatten vi nå har hatt i Norge i flere måneder. Dette har bidratt til en bevisstgjøring av kvinner av at det faktisk er en mulighet å ta bort en av tvillingene. Det er mulig at flere vil benytte seg av dette, sier lege Kjell Å. Blix Salvesen.

Under KrFs veivalg i fjor høst mente Ropstad partiet ville ha «en historisk mulighet til å endre abortloven» om de valgte blått. Etter endt forhandling fikk partiet bare gjennomslag for ett av ønskene sine.

Gjennomføres etter uke 12

I Norge har kvinner rett til selvbestemt abort inntil uke 12 i svangerskapet. I 2016 konkluderte lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet med at denne retten også gjelder for kvinner som er gravid med flerlinger, og som ønsker å fjerne ett eller flere friske fostre.

Tvillingaborter skiller seg imidlertid fra andre selvbestemte aborter, i det at det kun fjernes ett foster, mens det andre bringes frem.

Salvesen har tidligere skrevet en kronikk i Aftenposten der han forklarer at det uansett ikke utføres tvillingabort før svangerskapsgrensen for abort i Norge.

«Før uke 12 ligger livmoren dypt i det lille bekkenet. Risiko for komplikasjoner som infeksjon og abort, er større jo tidligere inngrepet utføres», skrev han da.

I praksis får kvinner som begjærer selvbestemt tvillingabort før uke 12, alltid inngrepet utført etter uke 12. Frem til nå har kvinner som har søkt om dette før uke 12 likevel fått gjennomført fosterreduksjonen uten behandling i nemnd.

Med den nye endringen vil det stilles like krav til kvinner som ønsker tvillingabort, og kvinner med kun ett foster som ønsker abort etter svangerskapsuke 12.

Ultralydbilder av tvillingfostere. I Norge har det blitt utført tretten selvbestemte tvillingaborter i perioden 2016 til 2018.
Les også

Erna Solberg får sin historiske regjering. Den får en historisk dårlig start | Trine Eilertsen

Bekymret for KrF-seier på andre punkter

At det vil bli flere vil velge å abortere begge tvillingfostrene før uke 12 , fremfor å måtte gå i nemd for å ta bort ett foster, har ikke klinikksjefen særlig tro på.

Blix Salvesen og resten av fostermedisinerne i Trondheim er likevel ikke helt fornøyd med den blå regjeringsenigheten.

Bekymringen går på tre andre punkter i KrFs forhandlingsresultat torsdag kveld.

– I dag er vi lei oss for at KrF har fått vetorett i to år i spørsmålene om tidlig ultralyd, forbudet mot å bruke NIPT-test og i spørsmålet om eggdonasjon. Det er for oss uforståelig at vi ikke skal drive med dette på to år, sier Blix Salvesen.