Politikk

Ingen presentasjon av regjeringsplattform på onsdag

De fire partiene kan tidligst legge frem en regjeringsplattform torsdag ettermiddag. Det sier to sentrumskilder tett på forhandlingene til Aftenposten.

Når disse fire er blitt enige, gjenstår det noen formelle runder i partiene før en regjeringsplattform kan presenteres offentlig.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

Tirsdag ettermiddag var det få tegn til at de fire partiene kunne klare å legge frem noen regjeringsplattform i løpet av onsdagen.

Ingen av partiene hadde da sendt ut noen innkalling til møter som skal avholdes før plattformen kan presenteres.

 • KrF-rop fra innsiden i regjeringsforhandlingene: Gud bevare oss mot djevelskap.
Høyre, Frp, Venstre og KrF har onsdag sitter sammen i fjorten dager. Forhandlingene skjer på Granavolden Gjæstgiveri på Gran på Hadeland.

Formelle prosedyrer før den presenteres

Etter at de fire partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF er ferdig med den politiske tautrekkingen seg imellom, skal selve plattformen skrives helt ferdig og godkjennes av partiene.

Det skjer etter litt ulike prosedyrer i partiene:

 • I KrF og Venstre innkalles landsstyrene, som skal lese plattformen og komme med en anbefaling. Deretter er det stortingsgruppene som formelt sier ja eller nei til plattformen.
 • I Frp innkalles landsstyret. I dette partiet er det landsstyret som har siste ord.
 • I Høyre er det stortingsgruppen og sentralstyret som skal konsulteres. Også her har stortingsgruppen som har siste ord og skal godkjenne plattformen.

Uansett hvem som innkalles, trenger de litt tid på å komme frem til Gardermoen der flere av møtene trolig skal finne sted.

Regnes på budsjettmessige konsekvenser

I tillegg til at det de siste dagene har vært reell tautrekking om flere politiske stridsspørsmål, skal arbeidet ifølge informerte kilder også ta litt ekstra tid fordi gjennomføringen av plattformen skal skje i løpet av kun to år.

Det normale er at man forhandler om en slik plattform rett etter et stortingsvalg. Da har man fire år å bruke på gjennomføringen.

Når regjeringsutvidelsen skjer i 2019, er det nemlig bare to år til neste stortingsvalg. Alt de blir enige om å iverksette av konkret politikk, bør gjennomføres før neste stortingsvalgkamp. Dermed må forslagene fremmes i statsbudsjettet for 2020 og 2021.

Det medfører at Finansdepartementet er tungt inne og beregner de økonomiske konsekvensene av ulike kompromisser.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Solberg-regjeringen
 2. Politikk
 3. Regjeringsforhandlingene 2019