Politikk

Regjeringen sukrer kommunereformen

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) kommer Ap i møte. Regjeringen stryker kravet om å kunne nekte kommunene låneopptak før de skal slå seg sammen med nabokommunen.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) strekker seg langt for å imøtekommer Aps kritikk av Regjeringens kommunereform.
  • Robert Gjerde
    Journalist

Jan Tore Sanner (H) leder et av Regjeringens store prestisjeprosjekter – å redusere antall kommuner betydelig, samt skape større og mer "robuste" enheter. Han strekker seg langt for å få bredest mulig flertall for reformen:

I august fjernet Sannerkravet om at kommuner som slår seg sammen må ha minst 10.000 innbyggere for å få ekstra sammenslåingsstøtte. Nå fjerner Sanner også kravet om at Fylkesmannen må godkjenne alle større låneopptak og langsiktige avtaler som kommunene vil inngå. Dermed er to av Aps viktigste kritikkpunkter mot kommunereformen eliminert.

— Jeg har hele tiden vært tydelig på at jeg ville være fleksibel og lytte til innspill fra partier og kommuner. Så store reformer blir best gjennomført hvis man lytter, sier Sanner

Hindre strategiske lån

Bakgrunnen for Regjeringens forslag om at Fylkesmannen skulle godkjenne større låneopptak var blant annet å hindre strategiske låneopptak i forkant av en sammenslåingsprosess for eventuelt å velte regningen over på den nye storkommunen. Fylkesmannen har allerede i dag en kontrollfunksjon ovenfor de såkalte ROBEK-kommunene, som sliter økonomisk, der de kontrollerer både låneopptak, leieavtaler og budsjett.

Les også:

Les også

Ap gir tommelen ned for Sanners kommunereform

— Vi ønsket å unngå strategiske låneopptak som kunne gjøre en sammenslåingsprosess vanskeligere. Dette forslaget var dessuten helt i overensstemmelse med hva de rødgrønne la til grunn da de forsøkte å gjennomføre en regionreform, men som strandet på grunn av uenighet på den rødgrønne siden.

Kommunene negative

Sanner sier han registrerer at Ap nå er mot dette.

— Dessuten er kommunene overveiende negative til forslaget, sier Sanner.

Les også:

Les også

Ap og KrF vil ha regionreform for å gå med på kommunereform

I en nylig avsluttet høringsrunde var tre av fire kommuner negative til å bli "satt under administrasjon" av Fylkesmannen. De argumenterte for at Sanners frykt for "strategiske låneopptak" var ubegrunnet.

Jan Tore Sanner (H)

— Jeg har tillit at sammenslåingsprosessen vil gjennomføres uten slike strategiske tilpasninger. Kommunene har vært veldig tydelige i høringsrunden på at de mener at det er unødvendig med en slik kontroll, sier Sanner.

- Men da vil altså ikke Regjeringen ha noen sanksjonsmulighet overfor kommuner som måtte foreta "strategiske tilpasninger"?

— Vi har nå fått en så stor oppmerksomhet rundt akkurat dette, så jeg tror ikke dette vil bli noe problem. Kommunene vil nok også følge med på hva nabokommunene foretar seg. Kommunene må være rause mot hverandre.

- Du har nå imøtekommet kritikken fra Ap på to viktige områder. Er du villig til å komme Ap ytterligere i møte?

— I en så stor reform er vi opptatt av å få innspill både fra kommunene, partiene og andre, så det er naturlig at vi også lytter fremover.

- Veldig bra

— Jeg ønsker Jan Tore Sanner velkommen etter, sier Helga Pedersen (Ap),

Arbeiderpartiets nestleder sier hun registrerer at kommunalministeren "fortløpende går tilbake på ting han har foreslått".

Helga Pedersen (Ap)

— Vil Ap nå stille seg bak Sanners kommunereform?

— Dette er veldig bra. Men det gjenstår å se hva han og Regjeringen kommer med til Stortinget neste år. Det er i Stortinget vi vil forholde oss til dette. Vi er for endringer i kommunestrukturen, men stiller oss ikke bak reformen slik den nå ligger, sier Pedersen.

- Ubesvarte spørsmål

Hun sier det fortsatt er flere ubesvarte enn besvarte spørsmål i Regjeringens kommunereform.

— Vi er fortsatt kritiske til tidsperspektivet. Å få kommuner til å slå seg sammen med er noe annet enn å fusjonere bedrifter. Tilbakemeldinger fra kommunene er at det er viktig å ta seg tid, bl.a. for å involvere innbyggerne på en god måte. Regjeringen må slakke ned på tempoet.

På tvers

Pedersen er også opptatt av hvilke oppgaver Sanner vil overføre til de nye og større kommunene, og hva som vil skje med det regionale nivået, dagens fylkeskommuner.

— Så langt ser det ut til at Sanner ønsker å tømme fylkeskommunen for oppgaver. Det er på tvers av det Stortinget ønsker.

Les også:

Les også

  1. Sanner får kritikk av sine egne

  2. - Sanner kastrerer fylkeskommunen

  3. – Leve Bærum!

  4. Kommuner med muskler

  5. – Dette er ikke bra nok

  6. - Altfor puslete

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Politikk