Politikk

KrF: - Flau eldrerettrett fra Ap i eldreomsorgen

  • Geir Salvesen
-Ap kunne ha unngått denne flaue eldreretretten hvis partiet hadde lyttet til KrFs advarsler, mener KrF-leder Knut Arild Hareide.
  • Ap kunne unngått denne flaue retretten om de hadde lyttet til KrFs advarsler på et tidligere tidspunkt, sier KrF-leder Knut Arild Hareide. Høyre berømmer imidlertid Ap for nye eldretanker.

Ap tar selvkritikk og erkjenner at utbyggingen av eldreomsorgen gikk for sakte de åtte årene Ap satt i regjering. I et forslag fra Aps helseutvalg som sendes ut på intern høring i Ap i dag, foreslås det nye virkemidler.

I sum medfører de økt statlig styring.

— Jeg er glad for at Ap endelig innrømmer at de i den rødgrønne regjeringen ikke innfridde i eldrepolitikken. Inkassovarselet jeg sendte til Stoltenberg i valgkampen i 2011, hvor jeg etterlyste at verdighetsgarantien ble innfridd, var berettiget, mener KrF-leder Knut Arild Hareide.

— Bjarne Håkon Hanssen ga sin støtte til KrFs forståelse av avtalen, mens den etterfølgende helseministeren Jonas Gahr Støre begynte rotet med at partiet ikke hadde lovet 12.000 nye sykehjemsplasser innen 2015, kun tilsagn til tilskudd til nyoppussede plasser. Dette var et opplagt løftebrudd.

Hareide sier at han håper at man i fremtiden kan samarbeide tverrpolitisk om en verdig eldreomsorg, hvor eldre reelt får rett til en verdig omsorg, som også inkluderer en rett til sykehjemsplass når de trenger det.

— Vi har vært og er åpne for å diskutere økt bruk av øremerking til eldreomsorgen, slik AP nå tar til orde for.

— Det holder ikke nå bare med en flikking. Støre bør nå personlig sikre at det blir en reell omveltning i partiets eldrepolitikk.

Et veldig hamskifte

— Oppsiktsvekkende. Et veldig hamskifte fra Ap da de satt i regjering og skulle forsvare den politikken de førte. Så går det et valg, og så skal man plutselig si at det vi gjorde, ikke var bra nok, sier Senterpartiets Kjersti Toppe, nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Hun mener Ap går helt feil vei ved å gå inn for øremerking og mer statlig styring.

— Jeg ser ikke forskjell på det Ap foreslår nå, og det Regjeringen foreslår av statlig finansiert eldreomsorg. Vi kan være med på øremerking av enkelte tilbud som dagaktivitetsplasser for demente for å bygge dette opp, men ikke så mye som Ap legger opp til, sier hun.

Hadde ikke sterke nok virkemidler

Aps helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen uttalte til Aftenposten tirsdag at partiet i regjering ikke nådde de målene partiet hadde satt seg i eldreomsorgen. Han innrømmet at det nå er for stor forskjell på eldreomsorgen kommuner imellom, og at dagens virkemidler ikke er gode nok.

Micaelsen leder Aps helseutvalg som nå fremmer forslag om et nytt kartleggingssystem i eldreomsorgen. Selv om det ikke er ferdig utformet i detalj, antyder Micaelsen at det kan kartlegge alt fra hvorvidt de eldre i kommunen får i seg nok mat, om medisineringen er korrekt, tannhelsen og antall liggesår til hvor lenge pleietrengende må vente på tiltak.

Med et slikt nytt måleverktøy på plass ønsker Ap-utvalget å innføre en rekke nasjonale minstekrav til tjenester og kvalitet i eldreomsorgen. Og for å nå minstekravene, foreslår utvalget et nytt øremerket statlig tilskudd.

Frp: Ap har alltid vært mest opptatt av system

Frps Kari Kjønaas Kjos, leder av Stortinget helse- og omsorgskomité, registrerer at Ap vil ha en mellomting mellom Frps modell – hvor pengene følger pasienten – og dagens modell:

Nå erkjenner de det de ikke greide å erkjenne på åtte år

— Ap har alltid vært mest opptatt av system, mens vi er opptatt av enkeltmennesker, valgfrihet. Ett år etter valgkampen i 2013 sa Jonas Gahr Støre at de var i rute. Nå erkjenner de det de ikke greide å erkjenne på åtte år. Ap vil ha nytt rapporteringssystem. Men i år blir det faktisk opprettet et eget kvalitetsregister for å se hva vi har, og lære av det. Vet egentlig Torgeir Micaelsen om dette?

Kjos viser til et prøveprosjekt med statlig finansiering av eldreomsorgen som er på gang i år. Det kommer til å avdekke mange forhold, tror hun.

Les også:

Les også

  1. Knusende rapport om tilstanden ved norske sykehjem

  2. Hunder skal ha luft og mosjon daglig. Sykehjemsbeboere skal bare ha «adgang til å komme ut.»

Høyrestatssekretær berømmer Ap

Statssekretær Lisbeth Normann (H) i Helse— og omsorgsdepartementet berømmer Ap for deres nye tanker:

— Vi synes dette er positivt, og det er flott at Ap også peker på noen av de forslagene vi nå jobber med. Det lover bra at vi har felles mål, selv om vi går lenger på rettighetssiden, sier hun.

— Arbeiderpartiet peker på at staten skal ta mer ansvar – det er underveis allerede. Så peker de på kompetansebehovet. Der tar vi også ansvar, og vi har samlet styrket omsorgstjenesten med mer enn en halv milliard i årets budsjett. Vi vil se på hvordan vi kan skape mer likhet i tjenestetilbudet, derfor vil vi utrede en forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Og så sier vi i tillegg at rettighetene til pasientene skal bli tydeligere.

På spørsmål om «hamskifte» i Ap-utvalgets forslag, svarer hun:

— De er i hvert fall tydeligere, og da kan vi få et godt samarbeid med Ap om et viktig område, mener hun.

Kaller forslaget «en tredje vei»

Micaelsen kaller Aps forslag for «en tredje vei». Mens Frp prinsipielt går inn for at staten skal finansiere eldreomsorgen fullt ut og ikke via rammeoverføringer som i dag, foreslår Ap en mellomvariant med en ny form for øremerket tilskudd:

  • Staten skal gi direkte støtte til eldreomsorg via et nytt øremerket tilskudd.
  • Pengene skal gå til alle trinn i omsorgskjeden - fra eldresentre og hjemmesykepleie til sykehjem.
  • Såfremt kommunen ikke har en eldreomsorg som oppfyller alle mistekrav - målt og kartlagt med det karleggingsverktøyet - må pengene brukes på eldreomsorg.
  • Er minstekravene oppfylt, kan kommunen bruke pengene på annet enn eldreomsorg.

Hander om mer enn pengebruk

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, mener det er fornuftig at de kommunene som har gjort en god jobb med eldreomsorgen, ikke skal straffes for det.

Hun tror det kan være gunstig med en nasjonal «overvåking» med kvalitetsindikatorer på god eldreomsorg, men understreker at ansatte i kommunene er de som skal sørge for at reformen trer i kraft.

— En viktig del av et slikt løft er hele, faste stillinger i helsevesenet og et kompetanseløft i hele sektoren. Dette handler om innhold, mer enn om pengebruk, sier Nord.

Les mer om

  1. Politikk
  2. Eldreomsorg