Politikk

Kristne leger vil ha reservasjonsrett mot spiral

Norges kristelige legeforening mener fastleger bør ha mulighet til å reservere seg mot abort, assistert befruktning og å sette inn kobberspiral.

Olav Fredheim er styreleder i Norges kristelige legeforening. Foto: Ingrid Marie Hardang

  • Tine Dommerud
    Journalist

— Leger må ikke tvinges til å utføre handlinger som krenker deres moralske integritet, mener styreleder i Norges kristelige legeforening, Olav Fredheim.

Han mener problemstillinger knyttet til abort, aktiv dødshjelp og bruk av bioteknologi bør gi mulighet for reservasjon.

- Vi tror at medisinen og samfunnet ikke er tjent med at man fjerner disse kritiske røstene, men derimot vil være tjent med at man legger til rette for at også leger som ønsker å reservere seg, kan arbeide i fag som allmennmedisin og gynekologi, sier han.

Ja til spiral-nekt

Ingen vet hvor mange leger i Norge som reserverer seg mot å henvise til abort eller andre legetjenester av samvittighetsgrunner,skriver Aftenposten mandag. Av de 20 legene Aftenposten har funnet frem til som reserverer seg, er det ni som nekter å sette inn kobberspiral som prevensjonsmiddel hos kvinner. Noen nekter også å sette inn hormonspiral.

Helseminister Bent Høie sender tirsdag utsitt forslag til lovendering om leger og reservasjon på høring. Her vil han ikke gi leger mulighet til spiral-nekt. Men Norges kristelige legeforening mener det også bør være mulig for fastleger å reservere seg mot å sette inn spiral.

- Hvorfor bør leger kunne reservere seg mot å sette inn kobberspiral?

— Dette gjelder svært få leger. For de legene som ønsker å reservere seg mot enkelte prevensjonsmidler, skyldes det ikke at deønsker å reservere seg mot prevensjon, men at man for en del prevensjonsmidler (inkl. kobberspiral) ikke har kunnet utelukke at de i noen tilfeller har sin virkningsmekanisme gjennom å hindre implantasjonen av et befruktet egg, sier Fredheim.

— Altså at virkningsmekanismen noen gangerkan være en veldig tidlig abort. Dette mener vi at bør respekteres som reservasjonsgrunn når det er berettiget tvil om virkningsmekanismen, mener han.

Biologiske foreldre

Norges Kristelige legeforening mener også det bør være mulig å reservere seg mot å henvise til assistert befruktning.

- Så vidt jeg vet, skyldes ønsket om å reservere seg mot å henvise til assistert befruktning to årsaker: At overtallige befruktede egg kan bli destruert, eller at ved kjønnscelledonasjon mister barnet muligheten til å vokse opp med sine biologiske foreldre, sier Fredheim .

Les også

Å være fastlege er ikke en privatsak

— Dette mener vi at er grunner som bør respekteres. Det finnes metoder for assistert befruktning der man hverken risikerer overtallige befruktede egg eller er avhengig av kjønnscelledonasjon. Reservasjon mot slike metoder kan vi ikke se at bør være grunnlag for reservasjonsmulighet, legger han til.

- Prevensjon ikke innenfor

President Hege Gjessing i Legeforeningen synes det høres spesielt ut at ni leger oppgir at de ikke vil sette inn spiral.

– Pasienten skal alltid føle seg ivaretatt, og dette er i aller høyeste grad en legeoppgave. Sentralstyret i Legeforeningen legger til grunn at reservasjonsmuligheten kun gjelder ved henvisning til abort – i tråd med det den nye regjeringen legger opp til, sier Gjessing til Aftenposten.

Sentralstyret i Legeforeningen mener spørsmål om innsetting av spiral og p-piller ikke kommer innunder reservasjonsmuligheten.

— Vedtaket vårt beskriver alvorlige spørsmål om liv og død. Vi venter på forslaget fra HOD og vil sende det på høring ut i organisasjon

- Aftenposten kjenner til 20 leger som reserverer seg, hvor realistisk er det antallet?

- Tallet som har vært oppe i media fra myndighetene er at det er omtrent 200 av ca. 5 000 fastleger som ønsker å reservere seg. Hvor mange som faktisk reserverer seg i dag vet vi ikke.

Greit med register

Norges kristelige legeforening mener åpenhet og forutsigbarhet er bra både for pasienter og leger, og en formalisering av praksis rundt reservasjon kan ha en del fordeler sammenlignet med det som har vært etablert praksis siden abortloven ble vedtatt. Olav Fredheim har ikke noe imot at informasjon om reservasjon samles i et offentlig register.

— Det kan være en god måte for å ivareta både legen og pasientene. Det finnes også en del pasienter som ønsker fastleger med slike etiske standpunkt som reservasjonslegene har, og et åpent register ville også gi slike pasienter mulighet til å velge en slik fastlege.

Norges kristelige legeforening foretok for to år siden en enkel rundspørring blant medlemmer som er fastleger.

- Omtrent halvparten av disse ønsket å reservere seg, opplyser Olav Fredheim, uten å kunne tallfeste disse.

Av dem som ønsket å reservere seg, var det kun noen få som ønsketå reservere seg på andre områder enn henvisning til abort.

Velger bort

Olav Fredheim opplyser at flere kristne leger velger bort både gynekologi og allmennpraksis når de velger spesialitet.

- Flere leger som kunne tenke seg å jobbe med fødselshjelp eller behandling av gynekologiske kreft velger bort gynekologi fordi det er en belastning å være gynekolog som reserverer seg mot abort. Jeg kjenner også kolleger som har valgt bort allmennmedisinetter en tid fordi det blir for komplisert og slitsomt å være reservasjonslege.

Fredheim tror flere kommuner vil ende opp med ubesatte stillinger hvis det ikke blir mulig for leger å reservere seg.

— Dersom man ender opp med ubesatte stillinger eller leger som blir kort tid i jobben i stedet for disse, er det ikke sikkert at det innebærer mindre ulemper for befolkningen enn ulempene knyttet til at noen pasienter må til en annen lege for å få spiral eller henvisning til abort.

Les også

  1. Minst ni leger nekter å sette inn spiral

  2. Høie krever at kommuner registrerer leger som nekter abort

  3. Kommuner nekter å oppgi hvilke leger som reserverer seg

President Hege Gjessing i Legeforeningen synes det høres spesielt ut at ni leger oppgir at de ikke vil sette inn spiral. Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Les mer om

  1. Politikk
  2. Reservasjonsretten