KrF ler av Røe Isaksens unnskyldning om tidsnød

Tross valgkampløfter setter ikke Regjeringen av penger for å hindre at også fattige må betale en høyere makspris fra nyttår. Høyre unnskylder seg med tidsnød. KrFs finanspolitiske talsmann, Hans Olav Syversen, ler av forklaringen.

kombo_ernasolberg-Rmfe5vEfqE.jpg

I dag koster en barnehageplass 2330 kroner i måneden. Fra første januar blir maksprisen satt opp til 2405. Den oppjusterte satsen skal betales av både fattig og rik. Det skyldes at makspris i de fleste kommuner også er minimumspris. Høyre, som i opposisjon anklaget de rødgrønne for en usosial maksprisreform, fremmer ingen budsjettforslag for å unngå at denne prisjusteringen rammer foreldre med de laveste inntektene.

— Vi har som mål at folk med dårlig råd skal få rimeligere barnehage. Men vi har rett og slett ikke hatt tid til å utarbeide et system med inntektsgradering, opplyser Torbjørn Røe Isaksen.

— Ha, ha, det er godt vi har noen dager mer til rådighet nå. Jeg tror ikke tidsnød er det største hinderet, sier KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen, som lar det skinne gjennom at han ikke synes den ferske statsrådens forklaring er troverdig.

— Ikke noe er bedre enn å kunne hjelpe en statsråd i tidsnød. Det gjør vi gjerne, humrer han.

Prioritert i forhandlinger

Når KrF og Venstre i dag starter budsjettforhandlinger med Høyre og Frp, vil innføring av mer graderte satser for oppholdsbetaling i barnehage være et av flere temaer sentrumspartiene håper å få gjort noe med. Det bekrefter både Syversen og Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik.

— Dette er et godt eksempel på ting vi har ambisjoner om å påvirke, sier Breivik.

Les også

- Uvirkelig at Ap og SV motarbeider folk med dårlig råd

Så sent som i juni var Høyre med på å be den rødgrønne regjeringen om å "sørge for at inntektsgraderingen av barnehagenes foreldrebetaling får bedre sosial profil". Og i september uttalte Høyres daværende familiepolitiske talskvinne, Linda Hofstad Helleland, til Aftenposten at hun mente et var "uvirkelig" at de rødgrønne ikke hadde støttet forslaget. I sitt alternative budsjett i fjor høst satte Høyre av 150 millioner kroner slik at kommunenen skulle kunne inntektsgradere oppholdsbetalingen i større grad. Men i det statsbudsjettet som Høyre nå har lagt frem sammen med Frp, er det altså ikke satt av en krone til økt gradering.

Kommer senere

— Økt gradering kommer til å komme, forsikrer Røe Isaksen.

I tillegg til at han skylder på dårlig tid, forklarer kunnskapsministeren at det er større grunn til å gradere satsene når Regjeringen fremmer forslag om enn reell økning av maksprisen og ikke bare justerer den med pris- og lønnsveksten, slik den gjør nå.

— Da er forutsetningen å få på plass et graderingssystem.

Han sier man "mener det er greit" at det ikke gjøres nå, så lenge prisene reelt sett er uendret.

- Men de fattigste får vel ikke nødvendigvis en inntektsvekst som alle andre?

— Det kommer an på hva slags type ordning de har, trygder og arbeidsavklaringspenger justeres jo, men ikke nødvendigvis sosialhjelp, innrømmer han.

Økt gradering kommer til å komme

— De får ikke rimeligere barnehage, men de fleste får ikke dyrere heller, sier han og gjentar at det vil komme en ordning med mer gradering.

— Men vi trenger litt mer tid enn en måned som vi har hatt nå.

- Kommer det da i neste budsjettet?

Det vil ikke kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen svare klart på nå.