Abid Raja ber Høyre finne ung kvinne som ny stortingspresident. Men godt voksne menn er mest aktuelle.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland, parlamentarisk nestleder Tone Trøen og Svein Harberg nevnes som mest aktuelle kandidater til å bli stortingspresident.

Parlamentarisk leder Trond Helleland er Høyres sterkeste kandidat som ny stortingspresident. Men han trenges antagelig mer i sin nåværende posisjon.

Torsdag formiddag ble den historiske beslutningen klar: Olemic Thommessen trekker seg som stortingspresident. Årsaken er at han har mistet KrFs støtte som følge av milliardoverskridelsen i Stortingets byggeprosjekt.

Diskusjonen i Høyres gruppestyre og stortingsgruppe om hvem som skal overta etter Olemic Thommessen, starter formelt først i neste uke.

Men i korridorene går praten i og utenfor Høyre om hvem som kan og bør ta over som stortingspresident.

Ut fra posisjon, erfaring og kompetanse står Helleland i en særklasse.

55 år gamle Helleland var formann i Unge Høyres Landsforbund 1986-1988, leder i Buskerud Høyre 1990-1998 og siden 2013 medlem av Høyres arbeidsutvalg og sentralstyre.

Han har vært stortingsrepresentant for Høyre i Buskerud fra 1997 og parlamentarisk leder siden 2013.

Det store spørsmålet er om han har lyst, eller om han egentlig drømmer å krone karrièren med en statsrådspost. Så lenge kona Linda Hofstad Helleland er statsråd, er den døren stengt.

Parlamentarisk nestleder Tone W. Trøen er lite kjent utad, men en stigende stjerne innad i Høyre.

Viktig for det borgerlige prosjektet

Kilder i Høyre beskriver ham som «mer respektert og viktigere for det borgerlige prosjektet enn folk flest vet». Det taler også mot ham som stortingspresident: Det finnes ingen viktigere og mer utfordrende jobb enn vervet som parlamentarisk leder i det største partiet i en mindretalls koalisjonsregjering. Og ingen i gruppen er i nærheten av hans erfaring på feltet.

Umiddelbart etter Thommessens avgang ville ikke Helleland kommentere hvorvidt han er aktuell. Det kan tyde på at døren er på gløtt og vel så det.

Statsminister Erna Solberg sier at Helleland kan brukes til mange oppgaver i Høyre, blant annet som statsråd, men at det er umulig så lenge ektefellen er statsråd.

– Han gjør en god jobb der han er, sier Solberg og legger til at den nye kabalen vil bli diskutert i dagene fremover.

Parlamentarisk nestleder Tone Wilhelmsen Trøen (51) fra Akershus er også aktuell.

Hun er ikke godt kjent utenfor parti og storting, men er en respektert og dyktig politiker. Hun leder familie- og kulturkomiteen og er en stigende stjerne i partiet.

Høyres «personalsjef»

Svein Harberg (59) fra Aust-Agder er også aktuell. Han omtales som en uformell personalsjef i Høyres stortingsgruppe og som en omgjengelig person - en mann med egenskaper som kreves i et presidentverv med mye representasjon på høyeste nivå.

Han har lang politisk erfaring blant som ordfører i Grimstad, leder av familie og kulturkomiteen i forrige periode og første nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen siden i høst.

Ingjerd Schou (63) fra Østfold har politisk erfaring som få andre: Hun var sosialminister i Bondevik-regjeringen 2001–2004, stortingsrepresentant siden 2001 og medlem av presidentskapet i forrige periode.

Byggesaken taler mot Schou

Dermed bærer også hun ansvar for byggesaken som til slutt felte Thommessen, og det taler nå sterkt mot henne. Både i og utenfor Høyre mener mange at den neste presidenten må være helt fri og ubundet av tidligere vedtak i byggesaken.

Venstre visepresident Abid Q. Raja ber Høyre finne en kvinnelig kandidat, og gjerne en ung kvinne.

Kristin Ørmen Johnsen (65) fra Buskerud nevnes også. Hun ble valgt inn i 2013 og er partiets innvandringstalsperson. Hun har statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet under Erna Solberg i Kjell Magne Bondeviks andre regjering. Hun gikk av for å tiltre stillingen som rektor ved Høgskolen i Buskerud.

– Kvinne vil vekke oppsikt internasjonalt

Abid Q. Raja, Venstres femte visepresident, oppfordrer Høyre til å finne en kvinnelig stortingspresident.

– Det vil være bra for Stortinget utad, og det vil gi mer balanse i presidentskapet. Sammen med kvinnelig statsminister og finansminister, tre kvinnelige partiledere og kvinnelige høyesterettsjustitiarius vil Norge bli «a country for women».

– Det vil være et veldig bra signal å sende og vil vekke oppsikt internasjonalt, sier Raja.

Han sier Høyre ikke nødvendigvis må velge en eldre kvinne, men gjerne kan se til «yngre kvinnelige representanter».

Regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre utgjorde sammen med KrF i høst flertallet ved konstituering og fordelingen av posisjonene. Partiene er enig om at samarbeidet fortsetter også ved valget av ny stortingspresident.