Klassekampen: KrFs Grøvan innstilt på mistillit

KrFs mann i kontrollkomiteen, Hans Fredrik Grøvan, skal være innstilt på mistillit mot regjeringen partiet hans ønsker å gå inn i, skriver Klassekampen.

Hans Fredrik Grøvan vil ikke si hvordan han stiller seg til mistillit i terrorsikringssaken, men understreker at KrFs stortingsgruppe ikke har konkludert ennå.

Ifølge det Klassekampen omtaler som en sentral kilde, skal Grøvan ha forfattet et mistillitsforslag som Ap og Sp er beredt til å støtte i terrorsikringssaken. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité – der Grøvan altså representerer regjeringskandidaten KrF – skal om en uke avgi sin innstilling i saken.

Dersom KrF, Arbeiderpartiet og Senterpartiet blir enige om et mistillitsforslag, går det mot flertall for å felle regjeringen. Rødt og SVs støtte tas for gitt, skriver avisen.

Men før et slikt flertall er et faktum, må ikke bare Grøvan falle ned på mistillit. Det må også partiets stortingsgruppe. Grøvan vil ikke si hvilken side han har havnet på, men sier han har bestemt seg. Samtidig påpeker han at stortingsgruppen ikke har konkludert, men han tror de vil lande saken i løpet av de nærmeste dagene.

– Jeg kan ikke si noe mer enn at vi frem til nå ikke har utelukket noe som helst, og at gruppen ennå ikke har konkludert, sier han og understreker at terrorsikringssaken må vurderes separat fra KrFs veivalg.

– Dette er en sak som skal stå på egne bein.