Politikk

Sylvi Listhaug lovpriser helprivate omsorgstilbud for eldre. Stor skepsis i Ap.

– Kjempebra, sier Frps Sylvi Listhaug om helprivat eldreomsorg. Ap frykter at private luksushelsetjenester vil tappe det offentlige for fagfolk og kompetanse.

Frps helse- og omsorgspolitiske talskvinne Sylvi Listhaug ønsker alle private aktører velkommen.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

– Det er kjempebra at det finnes private aktører som ønsker å gi eldre i Norge et godt tilbud når de blir pleietrengende. Dersom eldre ønsker å bruke sine egne penger på slike tilbud, står de fritt til å gjøre det, sier Frps helse- og omsorgspolitiske talskvinne Sylvi Listhaug.

Som Aftenposten nylig skrev, betaler eldre opp mot én million kroner av egen lomme på Villa omsorg i Oslo og forplikter seg til å betale 1,250 millioner for et luksusomsorgstilbud som planlegges i Sandefjord.

Listhaug er langt mer positivt til tilbud som Villa Mokollen og Villa omsorg enn Aps leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, Ingvild Kjerkol.

– Dette er en helt annen modell enn den vi har i Norge. Vi har en felles helsehjelp for alle hvor alle får hjelp. Det er smart av et lite land som Norge, sier hun og mener det er viktig at vi tar vare på den modellen.

Kjerkol mener vi må gjøre offentlige tjenester fra fødselen av så gode at folk føler seg trygge og kan bruke sparepengene sine på annet enn å kjøpe seg trygghet.

 • Helprivate sykehjem kan være aktuelt for Unicare og Norlandia – men de har ingen konkrete planer.
Ingvild Kjerkol i Ap vil ha så gode offentlige tjenester at folk kan bruke «sparepengene sine på annet enn å kjøpe seg trygghet».

Ap: Nei til «snikprivatisering»

– Vi må trekke grensene når vi får en snikprivatisering av helsetjenester man har rett til gjennom det offentlige, sier hun.

Kjerkol omtaler det som uproblematisk at folk bruker egne penger på å organisere «bosituasjonen eller livene sine privat», men misliker altså en utvikling som hun karakteriserer som oppbygging av «parallelle luksushelsetjenester for de få, som også vil tappe det offentlige for fagfolk og kompetanse».

– Det er forskjell på å kjøpe seg litt ekstra luksus og det å betale i dyre dommer for omfattende heldøgns pleie- og omsorgstjenester som man har gode tilbud på gjennom det offentlige. Det skal ikke koste millioner å motta hjelp man har rett på, sier Kjerkol.

– Men er de offentlige tjenestene gode nok?

– Nei, det er udekkede behov, innrømmer hun.

Listhaug: Ingen trussel mot det offentlige

I tillegg til at hun er positiv til helprivate tilbud, ønsker Sylvi Listhaug at kommunene skal kjøpe tjenester fra private aktører som Norlandia, Unicare og andre i langt større grad enn det som nå skjer.

Hun mener dagens system skaper et klasseskille, fordi det bare er de med god økonomi som kan velge private tilbud som ikke har avtale med noen kommuner.

– Vi har friheten til å velge leverandørene på de aller fleste andre områder i livet, og det fungerer utmerket. De private er ingen trussel mot det offentlige. Tvert imot: Konkurranse kan bidra til bedre offentlige tjenester, sier Listhaug.

– Jeg mener heller ikke at vi politikere har noe med å legge seg opp i hva eldre og deres familie bruker pengene sine på. Det er deres valg. Slik som det var for f.eks. Jonas Gahr Støre og hans familie, sier hun, og sikter til at Ap-politikerens foreldre en periode betalte for pleie på privat eldrepensjonat i påvente av felles plass på offentlig sykehjem.

Fritt valg mellom offentlig og privat

Egentlig vil Frp gå mye lenger enn den valgfriheten som nå tilbys: Listhaug og Frp vil innføre et system der alle, når de får vedtak om sykehjemsplass, fritt kan velge mellom private eller offentlige tilbud. Får man et vedtak om sykehjemsplass, skal det i Frps modell følge med et beløp: en statlig stykkpris.

Den enkelte skal da fritt kunne velge om den brukes på et offentlig drevet sykehjem eller et privat som kommunen har avtale med.

Listhaug har ikke noe imot at man av egen lommebok betaler for et enda bedre tilbud hvis de private aktørene velger å tilby tilleggstjenester. Men hun sier hun har mest tro på at det vil være andre som tilbyr slike tilleggstjenester, slik det er i dag også for dem som bor på offentlige sykehjem der man f.eks. kan betale et firma for å gå tur med en sykehjemsbeboer.

Ap: Private ikke bedre enn offentlige

Det er Kjerkol uenig i:

– Vi har krav på likeverdige helsetjenester uavhengig av hvor vi bor i dette landet. At sykehjem skal kunne ta høyere pris ved å velge å tilby flere tjenester utover det lovpålagte, mener jeg er uheldig og vil bidra til en todeling av tilbudet, sier Kjerkol.

Hun tar avstand fra Frps modell, som hun kaller en storstilt privatisering.

– Det er ikke noe som tilsier at private yter bedre tilbud enn offentlige, og en slik modell vil sakte bryte opp de offentlige tilbudene våre.

Les mer om

 1. Sykehjem
 2. Eldreomsorg
 3. Sylvi Listhaug
 4. Ingvild Kjerkol
 5. Privatisering