Politikk

Regjeringen utsetter økning i bilavgiftene

Omleggingen av beregningsmåten for avgifter, som ville gitt enkelte nye biler et prishopp på flere titusen kroner, skjer tidligst i 2020.

– Når vi opplever så stor usikkerhet som nå, mener vi det er nødvendig å tråkke på bremsen, sier finansminister Siv Jensen til VG. Her på vei ut av en stor BMW, som trolig ville blitt langt dyrere med den nye avgiftsmodellen. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

  • Aftenposten

Omleggingen av beregningsmåten for avgifter vil tidligst skje i 2020, skriver VG.

– Det er riktig at regjeringen legger opp til å utsette overgangen til avgiftsberegning basert på CO2-utslipp målt etter nye regler til 2020, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til VG.

Det var i hovedsak bensin- og dieselbiler som ville blitt rammet, men også hybridbiler, med lite el-kapasitet. Finansministeren sier hun forstår at det har vært stor usikkerhet.

– Det nye målesystemet kommer, men det er for få biler som er registrert med den nye målemetoden. Det gir stor usikkerhet om konsekvensene, så vi utsetter fra statsbudsjettet i 2019 til 2020.

Hun sier de nå får mer tid til å se på dette og eventuelt foreta justeringer.

– Ifølge regjeringsplattformen skal vi ikke legge opp til avgiftsøkninger i budsjettet og det står ved lag. Vi vil uansett ikke være med på en omlegging som gjør at folk som kjøper biler med lave utslipp skal straffes, understreker Jensen.

Bensin- og dieselbiler ville bli hardest rammet av de planlagte avgiftsøkningene. Foto: Olsen Olav

– Fornuften seiret

Norges Bilbransjeforbund er glad for snuoperasjonen og sier tusener kunne ha mistet jobben om ikke avgiftsøkningen hadde blitt stanset.

– Fornuften seiret, alternativet kunne vært svært dramatisk. Vi er svært tilfredse med denne løsningen. Konsekvensene ved å ikke gjøre dette kunne vært at nybilsalget hadde stupt, tusenvis hadde mistet jobben, CO2 utslippene gått opp, sier administrerende direktør Stig Morten Nilsen i Norges Bilbransjeforbund (NBF).

Også NAF bifaller løsningen som er valgt.

– Det er bra at regjeringen nå ser det NAF lenge har advart mot, at et hopp i bilavgiftene vil forsinke en nødvendig grønn omlegging av den norske bilparken. Når finansministeren også sier hun vil sikre en god overgang til den nye målemetoden i budsjettet for 2020, så har NAF vunnet fram, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

SVs Kari Elisabeth Kaski ville gjerne sett høyere avgifter på biler som kjører på fossilt drivstoff. Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

SV misfornøyd

I SV er de imidlertid ikke glade for at nye biler stort sett beholder dagens prisnivå.

– Bilprodusentene har i mange år rapportert galt og jukset med utslippsmålingene for bilene, og bilavgiftene har derfor vært kunstig lave. Skal vi klare omleggingen til elbiler må også bensin- og dieselbiler prises mer riktig og høyere, sier SVs medlem i finanskomiteen, Kari Elisabeth Kaski.

Hun håper nå på støtte fra Venstre.

– Venstre og Abid Raja har tidligere vært ute og lovet nytt avgiftssystem, jeg håper de nå står ved lovnadene, sier SV-representanten.

Miljøstiftelsen Zero sier derimot at utsettelsen av overgangen til ny testsyklus som grunnlag for avgiftsberegning på nye biler er uproblematisk.

– Det viktige er at regjeringen fortsetter omleggingen av engangsavgiften for å gjøre utslippsfrie biler mer konkurransedyktige, i tråd med regjeringserklæringen, sier Marius Holm, leder i Zero.