Politikk

Opposisjonen stenger døren for mer søndagshandel

KrF sikrer sammen med SV, Ap og Sp flertall når Stortinget onsdag skal stemme over Regjeringens forslag om å åpne for mer handel på søndager.

«Brustadbuene» lever videre, men regjeringspartiene får ikke flertall for en liberalisering av søndagshandelen.
  • Per Annar Holm
    Per Annar Holm

– Da slipper Regjeringen å kaste bort tiden sin med å jobbe med forslag som åpner for mer søndagshandel. Det er fint, sier senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

I forrige uke sendte kulturminister Trine Skei Grande ut et forslag på høring om å myke opp regelverket for søndagshandel.

Ett av forlagene her er at butikker i alle bransjer skal kunne ha et handelsareal på 150 kvadratmeter, og ikke 100, som dagens «Brustadbuer» har som maksstørrelse.

Det er Helligdagsfredloven som brukes som argument av Stortingsflertallet mot en liberalisering.

«For å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet, skal det være helligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov», heter det i lovteksten fra 2006.

KrF-leder Knut Arild Hareide har siden 2013 advart Erna Solberg mot å myke opp regelverket.

Venstre vraket i forrige stortingsperiode sitt tidligere standpunkt om å la hver enkelt kommune avgjøre, og åpnet for en begrenset oppmykning av åpningstidsreglene.

Aftenposten har på lederplass sagt «ja til søndagsåpne butikker», mens to av tre kunder sa «nei» i en stor undersøkelse våren 2016.

Les mer om

  1. Regjeringen
  2. Søndagshandel
  3. Knut Arild Hareide
  4. Erna Solberg
  5. Trygve Slagsvold Vedum
  6. Trine Skei Grande