Høyre: Syv nye varsler i Unge Høyre

Kristian Tonning Riise har ikke vært ærlig nok om sin egen adferd, sier Høyres generalsekretær. Samtidig innfører de totalforbud mot alkohol på Unge Høyre-arrangementer.

Kristian Tonning Riise trakk seg som leder av Unge Høyre sent onsdag kveld.

– Etter at Tonning Riise trakk seg tidligere i uka, har saken fått en helt annen karakter. Vi har fått konkrete varslingssaker, konkrete historier fra personer som har hatt ubehagelige opplevelser, startet Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset med å si under partiets pressekonferanse fredag.

Høyre innrømmer grov svikt i behandlingen av tidligere innkomne varsler mot Kristian Tonning Riise. Han sier de har flere konkrete varsler mot Kristian Tonning Riise.

Flere skal ha forsøkt å varsle tidligere. Dette er ikke blitt fulgt opp på en «skikkelig måte», erkjenner Aarset.

– Det er mange som føler at vi burde gjort mer, tatt meldingene mer på alvor, sagt tydeligere ifra ved flere anledninger.

Så langt er det kommet syv nye varsler etter at Riise varslet sin avgang, skriver Høyre i en pressemelding fredag ettermiddag. Det er snakk om varsler som både angår Riise og andre i Unge Høyre.

– Flere av disse varslene går på Kristian, sier Aarset.

Han sier han første gang fikk en bekymringsmeldingen mot den tidligere ungdomspartilederen i november.

– Det var Maria Sanner, generalsekretær i Unge Høyre, som tok det opp med meg, sier han.

Under pressekonferansen kommer det frem at Tonning Riise ikke har vært ærlig nok om sin egen adferd.

– Han har ikke vært åpen og ærlig nok med oss fra starten, sier Aarset.

Unge Høyre har også konkludert med flere tiltak, blant annet er det totalforbud med alkohol på Unge Høyre-arrangementer på ubestemt tid.

– Det er en erkjennelse at det tidvis har vært for mye alkohol og er ugreit der mange er under 18 år, sier Høyres generalsekretær.

Det utarbeides også en dreiebok for håndtering av varsler, og det etableres to varslingskontakter utenfor Unge Høyres Landsforbund, som et alternativ dersom varslerne ikke er komfortable med å varsle internt.

Unge Høyre kommer med følgende fem tiltak:

  • Lage en dreiebok for håndtering
  • Totalforbud mot alkohol
  • To varslingskontakter, som ikke har direkte verv og posisjon i Unge Høyre.
  • Etablere en varslingslogg, som gir en konkret historikk på varslingssaker som har kommet inn.
  • Etablere temaet i dialogen mellom Unge Høyre og Høyre.

Erna Solberg: – Opplysningene er svært alvorlige

– Det er kommet inn nye opplysninger og varslinger det siste døgnet. Opplysningene som kommer inn, er svært alvorlige og vitner om uakseptabel oppførsel fra Riises side, sier Erna Solberg.

– Saken fremstår nå som mer alvorlig enn tidligere, legger hun til.

Hun vedgår at Høyre ikke har fulgt godt nok opp varslene som tidligere er kommet inn.

– Høyre har gjort en for dårlig jobb med håndteringen av disse sakene. Det er jeg lei meg for og vil beklage overfor varslerne, sier hun.

Hun sier Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset har tatt over det videre arbeidet med varslingssakene. Han skal sammen med generalsekretæren i Unge Høyre sikre at alle varslere blir ivaretatt på en skikkelig måte.

– Jeg håper alle som vurderer å varsle, tar kontakt med partiet. Vi vil ta dere på alvor, følge dere opp og gi dere så mye støtte vi kan, sier hun.

Opprettes varslingslogg

Det opprettes en varslingslogg med tidligere saker, som nye generalsekretærer får når de tiltrer. Det innføres en regel om at moderpartiet alltid skal informeres om varsler i Unge Høyre.

Høyre bekreftet overfor Aftenposten fredag formiddag at det var kommet flere varsler, om både Riise og andre i Unge Høyre.

Da sa kommunikasjonssjef Peder Egseth:

– Nå må vi jobbe videre med dette, komme til bunns i varslene og ivareta de involverte.

I pressemeldingen skriver Høyre at de har hatt samtaler med Riise over lengre tid.

«Dessverre var han ikke åpen og ærlig overfor oss fra starten», skriver de.

I tillegg skriver de at Unge Høyre har sviktet, ikke bare i å følge opp varsler, men også i å ta grundig nok tak Riises oppførsel basert på bekymringsmeldinger.

– Det er også en erkjennelse at flere, inkludert politisk ledelse og de generalsekretærer i Unge Høyre under den tiden Tonning Riise har hatt sentrale verv i UHL, har konfrontert ham med oppførselen hans, men at det ikke har ført til en nødvendig varig endring i adferden hans. Det vitner om behov både for enda klarere retningslinjer, men ikke minst behov for en mye sterkere kultur for at personer som utviser en uønsket oppførsel blir satt skikkelig på plass og at det får konsekvenser for dem. Både nåværende og tidligere ledelse i Unge Høyre erkjenner og beklager dette, skriver de.

Sent onsdag kveld meldte Kristian Tonning Riise på sin Facebook-side at han trekker seg fra vervet som leder i Unge Høyre. Samtidig fastholder han at det ikke har forekommet varsler mot ham til Unge Høyre sentralt.

Varslene ble ikke tatt på alvor

Aftenposten avslørte torsdag at Unge Høyre fikk varsler om Kristian Tonning Riises adferd allerede i 2013. Fire nåværende og tidligere medlemmer i Unge Høyre sier til Aftenposten at det ble varslet om minst tre episoder med Riise. Kildene forteller at de varslet ved å gi skriftlig eller muntlig melding til ledere i organisasjonen.

Etter å ha blitt konfrontert med dette sa generalsekretær i Unge Høyre, Maria Sanner, at disse sakene avslører en alvorlig svikt i Unge Høyres håndtering av slike saker.

Aftenposten kunne også avsløre at to fylkeslag i Unge Høyre har hatt et «obs-varsel» på Kristian Tonning Riise. Tilsvarende ble han «passet på» da han var foredragsholder på Unge Venstres sommerleir i 2015. Ungdomsorganisasjonen hadde hatt ubehagelige opplevelser med ham under besøk på leiren sommeren før.


Har du tips om denne saken?

Aftenposten beskytter sine kilder.