Politikk

Hver femte Sp-velger kom fra Ap: Nytt Ap-utvalg skal lokke tilbake Sp-velgerne

Ap skal spisse distriktspolitikken for å vinne tilbake velgerne som forsvant til Senterpartiet. Men Ap avviser at dette er en krigserklæring mot Sp.

– Medlemmene savnet en tydelig stemme fra Ap i distriktspolitikken, sier Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng (til venstre) og Cecilie Agnalt som skal lede distriktsutvalget.
  • Thomas Spence
  • Alf Ole Ask
    Journalist

– Nei, vi står ganske nær Sp i mange utfordringer. Vi har felles ambisjoner, og det er Regjeringen, som ikke satser på distriktene, som er vår hovedmotstander, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng og utvalgsleder Cecilie Agnalt.

Oppsummeringen på Youngstorget etter valgnederlaget er ferdig, og konklusjonen klar: Ap må få en tydeligere politikk på områdene «Distrikt», «Arbeid» og «Flyktninger og integrering».

På disse områdene hørte ikke velgerne Aps stemme. Og hvis de hørte den, var den ofte utydelig, og ga ikke gode nok svar på velgernes spørsmål.

En av grunnene er at Ap på distriktsfeltet, som omfatter kontroversielle saker som ulv, sau og kommune- og politireformen, møtte et Sp med krystallklare svar i konsekvent opposisjon til Regjeringen.

Aps nye innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani skal lede migrasjonsutvalget, som skal foreslå tiltak for å bekjempe «sosial kontroll».

– Følelsesladet rovdyrdebatt

– Vi ønsker et tydeligere Ap som diskuterer hva vi skal leve av, og hvordan skape nok arbeidsplasser til å bo og leve over hele landet, sier Stenseng og fortsetter:

– Mange velgere kjente på en uro rundt grunnleggende spørsmål som om vi har godt nok helsetilbud, om vi har nok politi, og det var en følelsesladet rovdyrdiskusjon. Mange kjente på en utrygghet vi ikke ga gode nok svar på.

Nå har sentralstyret oppnevnt tre utvalg som skal utforme en ny og tydeligere politikk som skal føre til valgseier ved kommunevalget i 2019:

  • Cecilie Agnalt skal lede utvalget «Distriktspolitikk». Målet er å skape nye arbeidsplasser, basert på distriktenes egne fortrinn, for å skape livskraftige regioner.
  • Stortingsrepresentant Arild Grande skal lede utvalget «Arbeidstagerne i det nye arbeidslivet». Målet er blant annet økt integrering og sysselsetting i et trygt og organisert arbeidsliv.
  • Stortingsrepresentant Masud Gharahkhani skal lede utvalget «Migrasjon». Det skal forbedre flyktningpolitikken, styrke integrering og sysselsetting blant innvandrergrupper med lav sysselsetting.
Aps partisekretær Kjersti Stenseng (til venstre) og Cecilie Agnalt.

– Selvkritikk for at Aps stemme ikke ble hørt

– Dette blir kjempespennende. Vi skal spørre medlemmene om hva som er viktig for dem, og hva som må gjøres for å opprettholde gode lokalsamfunn og velferdstjenester, sier Agnalt.

– Er det en erkjennelse av at programmet vedtatt på landsmøtet i fjor ikke er godt nok?

– Det er en erkjennelse av flere ting: En veldig tydelig tilbakemelding fra medlemmer og lokale tillitsvalgte om at de savnet en tydelig stemme fra Ap i distriktspolitikken. Det var en stemning mot sentralisering i valgkampen, og våre folk vil være med i debatten. De hørte ikke vår stemme i for eksempel rovdyrdebatten, svarer Stenseng.

Valgresultatet og analysene taler sitt tydelige språk.

Tapte til Sp

Den største netto overgang av velgere fant sted mellom Ap og Sp. Ifølge velgerundersøkelsen var det 60.000 velgere som flyttet seg fra Ap til Sp mellom 2013- og 2017-valget.

Mer enn hver femte Sp-velger kom fra Arbeiderpartiet, viser undersøkelsen.

Totalt tapte Ap 4,1 prosent til den rødgrønne siden.

Undersøkelsen viser også 32 prosent av velgerne skiftet parti fra 2013 til 2017. Det er omtrent samme bevegelse som tidligere.

Tydeligere profil

– Vi tar selvkritikk på at vi ikke var tydelige nok, sier Stenseng.

– Betyr det færre kompromisser med Regjeringen?

– Det er komplisert å inngå kompromisser. Vi var for det kommunereformen skulle føre til, men det sviktet i oppfølgingen fra Regjeringen. Det samme gjelder asylforliket, sier Stenseng.

– Vi er for endringer, men har et annet syn på bruken av makt og økonomiske incentiver enn regjeringen, sier Agnalt.

– Sps program roper «Stans sentraliseringen!», mens dere ikke bruker «sentralisering» i mandatet?

– Endringer er nødvendig for å utvikle gode lokalsamfunn, selv om folk da kanskje må reise lengre til arbeidsplassen sin. Vi er ikke negative til reformer. Målet er ikke sentralisering, men gode lokalsamfunn, sier de.

Færre mennesker eller færre ulver?

– Vil det bo flere eller færre mennesker i distriktene i fremtiden?

– Målet er vekst over hele landet. I mange kommuner går folketallet ned, men det er også positiv vekst i mange kommuner, da gjerne i bynære kommuner, sier Stenseng og legger til:

– Vi må bruke arbeidsplasser og næringsutvikling over hele landet. Vi trenger hverandre, og utfyller hverandre. Ap har en stolt historie fra 1933 da vi gikk til valg på slagordet «By og land, hånd i hånd».

– Blir det flere eller færre rovdyr?

– Det blir en del av debatten hvordan vi forholder oss til rovdyr. Folk skal være trygge, sier Agnalt.

– Men skal rovdyrene være trygge?

– Konfliktnivået har vært høyt, og vi ønsker å redusere spenningene. Vi står bak rovdyrforliket, og skal ivareta tryggheten til både folk og husdyr, sier Stenseng.

– Hva er dere uenig med Sp i?

– Vi står hverandre nær. Men vi har sagt nei til en del ting de foreslår. I mange kommuner er Sp og Ap hovedmotstandere. Vi skal tydeliggjøre vår politikk på områder som er viktige for folk, og hvor vi så at vi ikke var tydelig nok i valgkampen, sier de.

– Noen vil lese en aktiv distriktspolitikk som anti-Oslo og storbyene?

– Oslo kommer til å øke i befolkning, og målet er ikke å ta arbeidsplasser fra Oslo. Statlige arbeidsplasser skal uansett ikke redde Distrikts-Norge. Løsningen er først og fremst å utvikle arbeidsplasser ut fra det som er fortrinnet i regionen: skog, fisk, olje og gass. Det er mye viktige enn om 50 statlige arbeidsplasser som flyttes ut av Oslo, slutter de.

Les mer om

  1. Sentralisering
  2. Politikk
  3. Distriktspolitikk