Høyres landsmøte: Ja til eggdonasjon og assistert befruktning for enslige

Høyre sier ja til assistert befruktning til enslige og eggdonasjon. Det vedtok landsmøtet i formiddag. Landsmøtet sa klart nei til surrogati.

Erna Solberg, Jan Tore Sanner og Bent Høie fikk ikke støtte fra flertallet i landsmøtet i sin motstand mot eggdonasjon.

Saken blir oppdatert.

Etter år med intern strid var Høyre endelig klar til å avgjøre spørsmål om eggdonasjon, surrogati og assistert befruktning for enslige. Det skjedde på partiets landsmøte på Gardermoen lørdag.

Med klart flertall sa landsmøtet ja til både eggdonasjon og assistert befruktning til enslige.

Med dette har ledelsen i Høyre gått på et nederlag.

Helseminister og nestleder Bent Høie var imot både eggdonasjon og assistert befruktning til enslige.

– Når Høyre først skulle endre standpunkt skjer det etter en omfattende og grundig debatt, sier han og legger til at han lever greit med begge vedtakene. Han uttrykker stor glede for at Høyre så klart har avvist surrogati, et standpunkt han også argumenterte sterkt for i sitt innlegg på landsmøtet.

Behandlingen er et steg på veien til et nytt prinsipprogram som skal vedtas neste år. Saken følges spent av blant andre KrF-ledelsen, som har advart partiet mot å gå i en mer liberal retning.

Tror KrF forstår

– Tror du dette vedtaket gjør det vanskeligere å få KrF med i Regjeringen?

– Nei, sier Jan Tore Sanner og legger til:

– Jeg tror KrF har respekt for de vedtakene som Høyre har fattet og ikke minst den grundige prosessen vi har hatt. Jeg håper KrF ser helheten. Vi sier klart nei til surrogati og tidlig ultralyd. Det siste er viktig for å motvirke sorteringssamfunnet, sier Sanner.

Kvinner likestilles med menn

Sanner sa i sin innledning at i debatten før landsmøtet har eggdonasjon vært det store temaet.

– Det betyr et mer likestilt tilbud med menn. Eggdonasjon styrker båndet til barnet kvinnen skal være mor til. Dette båndet er ikke bare viktig for mor, men også for barnet, sa han – men minnet også om de etiske utfordringene ved at når en åpner for eggdonasjon, er det ikke den genetiske mor som føder barnet.

– Det valget vi tar får konsekvenser for voksne, men også for barn som fødes, sa han.

Selv støtter han flertallet i programkomiteen som sier nei til eggdonasjon.

Jan Tore Sanner innleder om de vanskeligste spørsmålene Høyres landsmøte skal avgjøre før lunsj i dag.

Sterkt press for eggdonasjon

Høyre-landsmøtet i fjor var nær ved å snu partiets syn på eggdonasjon fra nei til ja. Etter sterke oppfordringer fra helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg klarte de den gang å overbevise et knapt flertall i landsmøtet om å utsette saken i ett år. Men nå er presset fra grunnplanet og Unge Høyre sterkt: Hele 11 av Høyres fylkeslag har sagt ja til eggdonasjon.

Mange tror på forhånd at det blir flertall for eggdonasjon, men at den store kampen kommer til å stå om assistert befruktning for enslige.

Under debatten sa barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland at hun håpet Høyres landsmøte var klar til å endre partiets politikk og sier ja til eggdonasjon og assistert befruktning for enslige.

Sanner viste til flertallets innstilling som sier ja til assistert befruktning til enslige, et standpunkt som han støtter.

Problemer for forholdet til KrF

Vedtakene på Høyres landsmøte skaper problemer for samarbeidsklimaet med KrF. Derfra har det kommet flere advarsler mot at Høyre skulle skifte linje, men samtidig er det flertall for så vel eggdonasjon som assistert befruktning på Stortinget. Det sørger Ap, Venstre, FrP og SV for.

– Norge er i dag ett av fire land i Europa som ikke tillater eggdonasjon, minnet stortingsrepresentant Tina Bru om i debatten.

– Høyre har vist at vi er et parti som tør å ta krevende debatter i offentligheten, sa nestleder Jan Tore Sanner som har ledet arbeidet med prinsipprogrammet.

Høyres stortingsrepresentant Tina Bru har vært blant partiets fremste forkjempere for eggdonasjon.

Surrogati – nei

En enstemmig programkomité sier nei til kommersiell surrogati. Et meget klart flertall avviser frivillig surrogati og dette fikk bred støtte blant landsmøtets delegater.

Sanner sa i avslutningen av sin tale at denne debatten om bioteknologi har vært krevende for Høyre, men at det også er naturlig at den er det i slike spørsmål.

– I Høyre er vi tydelige på at det er etikken som skal sette grenser for teknologien, ikke omvendt. Vi må gjøre krevende avveininger mellom mulighetene teknologien gir og de etiske utfordringene de skaper, sa Sanner.

Avgjøres før festmiddag

Med vedtakene i formiddag avgjøres noen av kontroversielle sakene før landsmøtet samles til festmiddag.

Før den store landsmøtemiddagen skal det også holdes valg. Partileder Erna Solberg, som har sittet siden 2004, vil gjerne bli sittende i to år til. Også de to nestlederne Jan Tore Sanner og Bent Høie foreslås gjenvalgt, så vel som arbeidsutvalg og sentralstyre.