Helseministeren lover å se på hjertelegenes opprop

Under årets siste helsedebatt i Stortinget foreslo Kjersti Toppe (Sp) at det etableres et nasjonalt register over pasienter med pacemakere.

Kjersti Toppe fra Senterpartiet benyttet den siste helsedebatten på Stortinget til å foreslå et nasjonalt register over pacemakerpasienter.

Toppe fremmet forslaget lørdag etter å ha lest Aftenpostens avsløring om at Oslo universitetssykehus i seks år har jobbet med å få på plass et nasjonalt pacemakerregister, men ikke fått det til.

I dag må norske hjerteleger derfor gjøre detektivarbeid for å finne pasienter med implantater som har en risiko for å svikte. Det truer pasientsikkerheten, mener fagmiljøet.

«Vi trenger et nasjonalt behandlingsregister NÅ», heter det i oppropet fra hjertelegene til helseminister Bent Høie (H).

Kjersti Toppe: – Dette må på plass

Forslaget falt med fem stemmer. H, Frp, V, KrF, MDG og Rødt stemte mot, Ap, Sp og SV stemte for.

Kjersti Toppe, som er nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, ønsker fremdeles en sak i Stortinget slik at politikerne kan diskutere saken videre.

– Det er innlysende at dette må på plass, det har tross alt vært jobbet med i mange år. Jeg reagerer på at det er somlet slik i saken, og jeg synes det er underlig at Høie ikke har grepet inn tidligere. Jeg mener at her trengs det et politisk vedtak, sier Toppe.

Les også

Nå står det om livet | Joacim Lund

Bent Høie: – Skal selvsagt se på brevet

Selv om helseministerens parti stemte imot forslaget lørdag, lover Bent Høie (H) hjertelegene å se på innspillet. I oppropet viser legene blant annet til at Danmark har et velfungerende nasjonalt register. Danske leger bruker bare noen få dager på det som kan ta norske leger flere uker.

– Jeg mottok oppropet fra hjertelegene fredag. Vi har ikke vurdert eller tatt stilling til om det bør opprettes en nasjonal løsning tilsvarende den de har i Danmark, men vi vil selvsagt se nærmere på dette i forbindelse med brevet vi nå har fått fra hjertelegene, sier han.

Høie påpeker at det er mulig å lage behandlingsregistre innenfor hver enkelt helseregion. Det er imidlertid ikke den løsningen hjertelegene vil ha – de ønsker seg et nasjonalt register for å ivareta pasientsikkerheten.

Les også

Norske leger må gjøre detektivarbeid for å finne pasienter med risikoimplantater. I Danmark får de oversikt med noen tastetrykk.

I avstemningen om nasjonalt hjerteregister over pacemakerpasienter var ikke Bent Høie (H) og Ingvild Kjerkol (Ap) enige. Men Høie har ikke helt lukket døren.

Ingvild Kjerkol: – Dette er en marsjordre, Bent Høie

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol anbefalte stortingsgruppen sin å støtte forslaget fra Kjersti Toppe.

– Oppropet fra hjertelegene må sees på som en marsjordre, sa hun i helgen til helseministeren.