Politikk

Venstre varsler kamp på borgerlig side for å endre oljeskatten

Venstre mener det norske petroleumsskattesystemet må testes mot Paris-avtalen. Det kan bety slutten for ordninger der staten refunderer selskapenes leteutgifter.

Venstres Ola Elvestuen.
  • Alf Ole Ask
    Journalist
  • Stine Barstad
    Journalist

– Dette kommer til å bli helt sentrale krav som Venstre vil stille for å støtte en Solberg-regjering etter valget, sier stortingsrepresentant Ola Elvestuen til Aftenposten.

I denne valgkampen har petroleumsskatten og påståtte subsider av oljeselskapene, blitt en het sak. Det er særlig ordningen der selskaper som ikke går med overskudd – er i skatteposisjon – får refundert leteutgifter.

Tall fra Skatteetaten viser at staten brukte 38 milliarder på dette fra 2013 til 2015. Siden ordningen ble opprettet i 2005, er 97,7 milliarder utbetalt i leterefusjon. Disse selskapene får utbetalt det selskaper i skatteposisjon kan trekke fra. Med en marginalskatt på 78 prosent, er det staten som tar en vesentlig del av leteutgiftene.

Miljøbevegelsen, SV, Miljøpartiet De Grønne og Venstre mener at dette er en subsidie av leting som skjuler de økonomiske utfordringene ved leting etter olje og gass på norsk sokkel.

Men med høy oljepris og enorme fortjenester har oljeskatten på 78 prosent bidratt stort til Oljefondet.

Elvestuen mener den tiden er forbi at en kan forvente vekst i oljepris og dermed inntekter, slik petroleumsskatten er skreddersydd for. Dette sammen med miljøhensyn mener han er sterke argumenter for å vurdere hele systemet på nytt.

ESA mot oljeskatten

Tirsdag ble det kjent at Miljøstiftelsen Bellona har sendt en klage til EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen ESA, der de vil ha vurdert om den refusjonsordningen for leteutgifter er ulovlige subsidier og i strid med EØS-avtalen.

  • Les her: Derfor mener Bellona at oljeselskapene får ulovlige subsidier

I tillegg var Marianne Marthinsen (Ap) ute under Arendalsuken og sa at partiet vil være villig til å se på ordningen på nytt. Utspillet skapte sterke reaksjoner fra regjeringshold.

Søviknes angriper

Olje- og energiminister Terje Søviknes kritiserte Ap for å snakke med to tunger om oljeskatteordningen.

– Det tyder på at Ap spriker internt, sa Søviknes til NRK.

Bransjeorganisasjonens Norsk Olje og Gass har også vært på banen og forsvart særlig refusjonsordningen som ble innført for mer enn 10 år siden for å få opp aktiviteten på norsk sokkel.

Direktør i Norsk Olje og Gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen viser til Grønn skattekommisjon som går god for at refusjonsordningen ikke er subsidie: «Nåverdien av leterefusjon og fremtidig skattefradrag er den samme og leterefusjonsordningen innebærer dermed ingen subsidie.»

Varsler at det blir hett tema

Men nå varsler Venstres Ola Elvestuen at dette kommer til å bli et hett tema om det etter valget er et borgerlig flertall.

Han understreker at verning av de såbare områdene rundt Lofoten og Vesterålen og det å gjøre noe med oljeskatten er viktig.

– Vi må vurdere hele oljeskattesystemet i lys av Paris-avtalen. Oljeforbruket og dermed oljeprisen skal ned. Det betyr at den norske staten ikke må ta stor risiko ved leting etter olje og gass, sier Elvestuen og understreker at det å fjerne det han omtaler som subsidier er viktig miljømessig, men også økonomisk.

– Vi kan ikke fortsette «stø kurs» som Høyre, Frp, Ap og Sp legger opp til, sier han.

Elvestuen er opptatt av at bare de olje- og gassprosjektene som er lønnsomme skal bygges ut og at man derfor må sørge for å ha et skattesystem som bidrar til dette.

Han understreker at det er selskapene og ikke staten som skal ta den økonomiske risikoen.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Stortingsvalg 2017
  2. Ola Elvestuen
  3. Venstre (V)