Stortingets presidentskap vil fortsette med hemmelighold av Frode Berg-rapport

Rapporten om Frode Berg-saken forblir hemmeligstemplet dersom stortingsflertallet følger presidentskapets innstilling om å ikke offentliggjøre den.

Frode Berg etter en høring i Stortinget i april.

Stortingets særskilte komité for Frode Berg-saken sendte i april et brev til Stortingets presidentskap der flertallet i komiteen ba presidentskapet om å igangsette en prosess for at Stortinget avgraderer EOS-utvalgets sammendrag av rapporten.

Dette forslaget ønsker derimot ikke flertallet i Stortingets presidentskap å følge.

I begrunnelsen vises det blant annet til at en «en beslutning om avgradering fra Stortinget vil kunne danne presedens for senere saker og bringe spørsmålet om avgradering inn i Stortingets løpende politiske arbeid på en uheldig måte», og at saken ikke er ekstraordinær nok til å forsvare avgradering.

Stortinget fikk overlevert den graderte sluttrapporten i slutten av februar, men offentligheten har så langt ikke fått vite hva den inneholder.

Stortingets presidentskap ledes av stortingspresident Tone W. Trøen.

Avgjøres i Stortinget

25. mars ba presidentskapet Forsvarsdepartementet om å avgradere sammendraget. Det nektet Forsvarsdepartementet å gjøre. Derfor ville opposisjonspartiene at Stortinget skulle ta grep og vedta avgradering selv.

Les også

Får ikke publisere Frode Berg-rapporten: – Regjeringen tviholder på hemmeligholdet

Selv om alt nå tyder på at stortingsflertallet vil gå inn for å ikke avgradere rapporten, har SVs Freddy André Øvstegård fremdeles håp om at Stortinget vil gå imot presidentskapet.

– Ingenting er avgjort før Stortinget stemmer over saken. Spesielt Venstres representanter som liker å fremstille seg som liberale forsvarere av åpenhet og innsyn, bør tenke seg nøye om nå, sier han til NTB.

– Frykter konsekvensene

– Jeg frykter konsekvensene for Stortingets kontroll med de hemmelige tjenestene når presidentskapet lytter til forsvarsministeren i stedet for Stortingets eget kontrollorgan, EOS-utvalget, sier Øvstegård.

Han får støtte av Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Les også

Lukkede dører kan gi hemmelig kritikk

– Når det skjer store skandaler, som det mediene for lengst har avdekket i denne saken, så er Stortingets jobb å bidra til opprydding, ikke å hjelpe regjeringen med å legge lokk på alt og løpe fra ansvaret, sier han.

Dømt til 14 års fengsel

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg ble pågrepet av russisk sikkerhetspoliti i desember 2017 og dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han tilbrakte nesten to år i fengsel før han ble benådet i november 2019.

Berg har erkjent at han var i Russland på oppdrag fra E-tjenesten, men har fortalt at han følte seg presset til å utføre oppdraget. Berg fikk i januar 2020 4,3 millioner kroner i erstatning fra staten. Berg har selv omtalt beslutningen om å hemmeligholde rapporten som «absurd».