Avgiftsøkninger kan spise opp Høyres skattelettelser

Høyre lover at alle skal sitte igjen med «mer av sin egen inntekt» fremover. Men økte miljøavgifter kan føre til at folk likevel kommer ut i minus.

Høyres programkomité ønsker at folk «skal få beholde mer av sin egen inntekt». Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim er nestleder i komiteen.

Selv om tiden for de store skatteløftene er forbi i Høyre, lover partiet likevel «moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået» de neste fire årene. Og i nytt stortingsprogram lover Høyre å «sørge for at alle sitter igjen med mer av sin egen inntekt».

Men den setningen dreier seg kun om skatt. Ikke om summen av skatt og avgifter. Det innrømmer nestleder i programkomiteen, Henrik Asheim.

– Den handler om skatt, ja. Vi kommer jo til å fortsette å øke CO₂-avgiften for eksempel, sier han.

– Så dere lover ikke at alle skal gå i pluss totalt?

– Nei, svarer han og påpeker at det kommer an på hva man bruker skattelettelsene på.

– Bruker du dem på for eksempel på ting som er pålagt CO₂-avgift, så vil jo den avgiften øke, sier han.

Lover ikke forkjørsrett for skattelettelser

Finansminister Jan Tore Sanner viser til at regjeringen totalt har senket skatter og avgifter med 34 milliarder kroner i løpet av de snart åtte årene i regjering.

Selv om partiet fortsatt ønsker å redusere skatter og avgifter som «svekker incentiv til å jobbe, og som hemmer investeringer i norske arbeidsplasser», slår partiet i nytt program fast at omfanget av slike lettelser «må tilpasses situasjonen i norsk økonomi.»

– Skattelettelser vil ikke ha forkjørsrett i årene fremover. Vi skal sikre velferd, samferdsel, forsvar med mer. Det blir tydeligere prioriteringer. Det er ikke slik at ett løfte har forrang, sier han.

– Er Høyre i mål med ønsket om skattelettelser?

– Vi er ikke mål. Vi skal trappe ned og fjerne skatten på arbeidende kapital, sier han.

Han sikter til formuesskatt på aksjer, traktorer, lastebiler og bygg som er direkte koblet til verdiskapning. Slik formue kaller regjeringspartiene arbeidende kapital.

Begrepet er omstridt. Opposisjonen viser til at 88 prosent av formuen består av aksjer, og mener at redusert formuesskatt derfor i hovedsak går til landets rikeste.

Finansminister Jan Tore Sanner sier at det «ikke rom for store skattelettelser».

Viser en tydelig retning

Sanner mener setningen om at Høyre vil sørge for at alle sitter igjen med mer av egen inntekt, viser en «tydelig retning i skattepolitikken vår.»

– Det er ikke rom for store skattelettelser i årene fremover. Handlingsrommet blir mindre. Men målet er at alle skal sitte igjen med noe ekstra, sier finansministeren.

Men han innrømmer at dette «skatteløftet» kan bli annerledes når man tar med avgifter. Heller ikke han kan garantere totale skatte og avgiftslettelser for folk som for eksempel kjører bensin- eller dieselbil.

– Det er litt vanskelig å garantere. Jeg tror ikke det er mulig for noen partier å garantere krone for krone uavhengig av hvordan man opptrer, sier han.