Aldri før ble det betalt inn mer bompenger i Norge enn i fjor. Det vil prege budsjettforhandlingene.

Bilistene betalte 12,1 milliarder kroner i bompenger i fjor. NAF ber nå Frp stå på kravene om kutt.

Frps fylkesleder i Møre og Romsdal, Frank Sve, ergrer seg over bompenger.

Regjeringens forslag til neste års statsbudsjett er lagt frem. Forhandlingene i Stortinget står for tur. Regjeringen trenger Frps støtte for flertall. Da blir bompenger et viktig stikkord.

Nok en gang blir det satt bompengerekord i Norge. Det går frem av det ferske budsjettforslaget.

Her går det frem at det ble betalt inn 12,1 milliarder i bompenger i Norge fjor. Det er mer enn noe år tidligere.

Etter denne rekordinnbetalingen er det nå ført opp 14,7 milliarder kroner bompenger «til disposisjon» for veiprosjekter på samferdselsminister Knut Arild Hareides (KrF) budsjett.

Samtidig kan Frp se langt etter to viktige bompenge-tiltak de ble lovet under regjeringsforhandlingene.

– Et åpenbart paradoks, mener Frank Sve, Frps «bompengeneral».

Les også

Her er de viktigste nyhetene om veier og jernbane i statsbudsjettet

Skyver på Frps bompenge-seire

2021-budsjettet er Solberg-regjeringens siste statsbudsjett før neste års valg. På målingene ligger det an til regjeringsskifte.

Granavolden-plattformen ble forhandlet frem av Høyre, Frp, Venstre og KrF og presentert på Granavolden Gjæstgiveri i januar 2019.

I denne lovet regjeringen å «innføre et skattefradrag for bompengeutgifter». Et annet løfte var at kapitalen til infrastrukturfondet skulle dobles.

Dette er et fond eid av Samferdselsdepartementet der det står 100 milliarder kroner. Avkastningen av fondet brukes til å kutte bompenger.

Ingenting av dette blir innfridd i budsjettforslaget.

Regjeringen styrer fortsatt etter plattformen, selv om Frp gikk ut av regjeringen ett år senere.

Løftene kan likevel innfris, enten i budsjettforhandlingene på Stortinget i høst eller når budsjettet revideres i mai.

Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug har allerede blinket ut redusert bompengebelastning som et av Frps hovedkrav inn mot forhandlingene.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide skriver i en SMS til Aftenposten:

«Med det fremlagte budsjettet for 20221 reduserer vi bompengene med mer enn vi lovet i Granavollen, selv om skattefradraget ikke er fulgt opp.»

Han skriver videre at regjeringen følger opp bompengeavtalen.

«Vi foreslår reduserte bompenger med hele 1,4 mrd. Samtidig har vi en rekordhøy utbygging av veier i Norge,» avslutter han.

NAF ber Frp står på kravene

Bilistenes interesseorganisasjon NAF ber Frp stå på kravene.

– Nå må dette nye fradraget komme på plass. Det ble lovet i 2019, men ingen har hørt noe siden, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Regjeringen har aldri konkretisert hvordan skattefradraget skulle utformes. Ei heller er kostnaden for staten tallfestet.

NAF har ved hjelp av rådgivningsselskapet Multiconsult laget et forslag til hvordan fradraget kan utformes. De ser for seg et fradrag der du får 220 kroner i spart skatt for hver 1000 kroner du betaler i bompenger utover 3300 kroner.

Med et bunnfradrag på 3300 kroner vil ordningen treffe rundt 1,7 million bilister. Dette vil koste staten 2,6 milliarder i året.

NAF mener at skattefradraget kan rammes inn til å gjelde reiser hvor det ikke finnes gode kollektive alternativer til bil. Konkret foreslår de at fradraget bør gjelde for bompasseringer hvor kollektivalternativer tar mer enn to ganger så lang tid som med bil og i alle tilfelle der hvor kollektivreisene tar mer enn én time.

– Hvis staten tar deler av regningen, vil ikke det stimulere lokale myndigheter til å sette i gang enda flere nye bompengeprosjekter?

– Det beste hadde vært at hele bompengeordningen ble skrotet. Men så lenge bompenger finnes, ønsker vi velkommen alle løsninger som kan redusere kostnadene for dem som er avhengig av å bruke bil. Hvis lokale myndigheter utnytter økt statlig bidrag til å sette opp enda flere bomprosjekter, reduseres ikke kostnadene for bilistene. Det tror vi vil bli oppfattet svært negativt av dem som betaler bompenger, svarer Ryste.

Frps Frank Sve mener Høyre, KrF og Venstre har satt i gang en bompenge-bonanza i Norge.

Frp: Bompenge-bonanza med Høyre

Fylkesleder Frank Sve i Møre og Romsdal er Frps bompengegeneral. Han er oppgitt:

– Det er smertelig at regjeringen sier at de styrer på Granavolden, og så hopper de bukk over det som står der om bompenger, sier han.

Han mener det er «et åpenbart paradoks» at det skjer samtidig som nordmenn aldri har betalt mer i bompenger.

– Høyre, KrF og Venstre har virkelig en bompenge-bonanza på gang for tiden. I mitt eget fylke er det bypakker her og bypakker der, og bompenger skal løse alt. Det er totalt håpløst, sier Sve.

Sve vil ikke mene om hvordan Frp bør te seg i forhandlingene. Han har full tillit til samfylkingen Listhaug og partiledelsen ellers.

– Dette har de fått klare føringer på. Så det skal de få håndtere i ro og fred, sier Sve.

– Er det ikke urimelig å anklage Høyre for bompenge-bonanza nå, etter at Frp styrte samferdselsdepartementet i over seks år?

– Vi fikk et bompengeforlik i vinter, med 20 milliarder til kutt. Vi har vitterlig gjort det vi kan med bompengesituasjonen. Dette viser bare at det var på høy tid da vi gikk ut av regjering.

Denne saken ble oppdatert med kommentar fra samferdselsministeren 10. oktober klokken 14.30