Færre enn 10 varslingssaker i Ap i 2020 – nå skal regelverket revurderes

Akershus Ap ønsker en evaluering av Aps regelverk mot trakassering. Det har fylkeslaget spilt inn til Aps landsmøte.

Leder i Akershus Ap Anniken Huitfeldt.

– Jeg satt i gruppen som laget dette regelverket. Det er ikke noen konkrete saker som har ledet frem til dette forslaget, men det er viktig at vi høster erfaringer med det regelverket vi har, skriver leder i Akershus Ap Anniken Huitfeldt i en SMS til Aftenposten.

Huitfeldt er også medlem av Aps sentralstyre.

Etter valget i 2017 kom #MeToo-bevegelsen som rammet Ap hardt. Det endte blant annet med at daværende nestleder Trond Giske trakk seg fra vervet i 2018. I januar slo Ap fast at Giske hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Giske har beklaget sin egen oppførsel, men han bestrider påstandene om seksuell trakassering.

I forbindelse med årsmøtet i Trøndelag Ap i fjor høst, kom det et nytt varsel. Giske trakk seg deretter fra nominasjonen til stortingsvalget. Han har avvist anklagene og klaget medieoppslagene om varselet inn for Pressens Faglige Utvalg. Aftenposten er blant de fem mediene han har innklaget.

Lagde nye regler

Etter turbulensen høsten 2017 og vinteren 2018, satte Ap ned et utvalg som laget nye regler. Det ble ledet av tidligere statssekretær og advokat Pål Lønseth. I utvalget satt blant andre Huitfeldt.

– Vi vil vite om det de nye reglene har gjort vårt arbeid med disse sakene mer forutsigbart for dem som har vært involvert i ulike varslingssaker, skriver Huitfeldt.

Forslaget fra Akershus Ap er et ønske om «en evaluering av våre trakasseringsbestemmelser med hovedvekt på hvordan varslere har opplevd det nye regelverket som vi har hatt de siste to årene.»

Forslaget skal behandles på Aps landsmøte som holdes digitalt 15. til 17. april.

Aps sekretær Kjersti Stenseng vil også ha en gjennomgang av partiets regler for trakassering.

Færre enn 10 saker

I 2020 har Ap behandlet i underkant av 10 saker om brudd på partiets interne regler om trakassering. Det bekrefter partisekretær Kjersti Stenseng.

Hun vil ikke være mer konkret om antallet.

– Det er naturlig at vi etter en periode vurderer hvordan retningslinjene fungerer, sier Stenseng.

Hun viser blant annet til at da retningslinjene ble vedtatt, dreide dette seg mye om trakassering generelt og seksuell trakassering spesielt.

Men at det nå er aktuelt å vurdere å utvide og dermed oppdatere retningslinjene.

Forslaget fra Akershus Ap er oversendt til redaksjonskomiteen for organisasjons- og vedtektssaker på landsmøtet. Den ledes av lederen for Aps kvinnenettverk Anette Trettebergstuen, som sammen med Stenseng har hatt et spesielt ansvar for å jobbe med #MeToo saker i organisasjonen.

Ramser opp tiltak

I årsberetningen for siste landsmøteperiode er det ikke oppgitt antall saker partiet har behandlet, men hvilke tiltak Ap har satt i verk for å hanskes med problemet.

Ifølge årsberetningen for den siste landsmøteperioden har Ap styrket skoleringen på alle nivåer i partiet som de viktigste og mest sentrale tiltakene. Andre tiltak som kan nevnes er risikoarbeid, veiledere for godt lederskap og oppførsel, og bevissthet rundt arrangementer med middager/overnattinger der AUF er involvert.

Ifølge de nye retningslinjene har Ap et varslingsutvalg som bistår partikontoret i slike saker. Da Pål Lønseth ble leder for Økokrim trakk han seg som leder av utvalget. Han er i perioden erstattet av Kjetil Edvardsen, som er partner i advokatfirmaet Tenden. I tillegg er spesialrådgiver i Spekter Astrid Driva Rødsand og bedriftslege og leder for A-Med Kjersti Skantze medlemmer i utvalget.