KrF hardt ut i transdebatten: Mener skoler er blitt arena for ideologisk kamp om kjønn

KrF vedtok ny kjønnspolitikk på landsmøtet. Nå vil de nekte ungdom under 18 irreversibel kjønnskorrigerende behandling. Forslagene vekker sterke reaksjoner.

KrF-politiker Hans Fredrik Grøvan er en av dem som har frontet ny kjønnspolitikk i Kristelig Folkeparti.

«Barnehager, skoler og institusjoner som møter barn og unge, skal ikke være arenaer for ideologisk kamp der den biologiske kjønnsforståelsen tilsidesettes.» Slik lyder starten av et av de nye punktene om kjønn som Kristelig Folkeparti vedtok under landsmøtet sitt, lørdag 1. mai.

De vedtok også to punkter om kjønnsinkongruens. Det er når følelsen av kjønnsidentitet ikke samsvarer med kjønnet en ble tildelt ved fødsel. KrF går nå inn for å forby irreversible kjønnskorrigerende inngrep før fylte 18 år.

De vil også at behandlingstilbudet for slike inngrep kun skal tilbys nasjonalt. I tillegg vil de styrke forskningen på denne typen behandling.

KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan er glad for at landsmøtet har vedtatt forslagene. Han sier til Aftenposten at en sosial forståelse av kjønn er på fremmarsj i samfunnet.

– Det er viktig å holde fast ved at kjønn er forankret i biologi, sier han.

– Preges av ideologi

Personer med kjønnsinkongruens har til nå måttet oppsøke behandling ved Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens ved Rikshospitalet i Oslo. Helsedirektoratet kom i fjor med nye retningslinjer. Der står det at helsetilbudet skal desentraliseres til regionale sentre, fastleger og private aktører.

Frem til 2011 var det årlig omtrent 10–20 pasienter under 18 år. Det er økt til rundt 200 de siste årene. To av tre som søker behandling, er tildelt jentekjønn ved fødsel.

I dag kan man ikke få utført operasjon før man er 18 år. Noen pasienter begynner hormonell behandling to år tidligere, i tråd med helserettslig myndighetsalderen på 16 år. KrF sier nå nei til å starte hormonbehandling som blir vurdert som irreversibel av fagfolk, før fylte 18 år.

– Vi vil ikke komme i en situasjon der noen angrer, sier Hans Fredrik Grøvan.

Partiledelsen i KrF, her representert ved Olaug Bollestad og partileder Kjell Ingolf Ropstad, i en pause under landsmøtet sist helg.

Grøvan forteller at KrF er bekymret for at unge ikke har tilgang på riktig informasjon om kjønn, og at det skaper forvirring rundt egen identitet. Det må starte i barnehage og skole, mener han.

– Etter å ha snakket med lærere, elever og foreldre, opplever vi at det skapes usikkerhet om kjønn i skoler og barnehager.

– Hva legger du i det?

– Vår oppfatning er at noen lærere preges av en ideologi som bygger på en sosial forståelse av kjønn.

Med det mener han at kjønn blir sett på som noe flytende, som i en viss grad kan velges. Grøvan sier at KrF vil at lærerutdannelsen forbereder lærere på bedre å formidle spørsmål knyttet til identitet. De vil også at det skal konkretiseres i lærerplanen.

– Diskriminerende og skadelig

Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti Nicholas Wilkinson reagerer sterkt på den nye politikken til KrF.

– De sier at de vil ha faglighet, men det er jo det vi allerede har i både skolen og helsevesenet. Kunnskapen som formidles, er basert på forskning, sier Wilkinson.

Han hevder at forslagene undergraver transpersoners identitet. Han trekker frem 18-årsgrensen for visse typer hormonell behandling som det mest problematiske.

– Den rettslige myndighetsalderen for helse er 16 år. Det er diskriminerende å lage en egen lov for denne gruppen. Folk skal få den helsehjelpen de trenger.

Også lederen for Fri (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) Inge Alexander Gjestvang synes forslagene er kritikkverdige.

– Det at KrF nå arbeider for begrenset tilgang til helsehjelp og informasjon, er dramatisk, sier han.

Gjestvang tror dette kan bidra til å forverre transpersoners livskvalitet. Han legger til at KrF burde ha involvert Fri i prosessen:

– Hadde de tatt en prat med oss, kunne vi formidlet historier fra mennesker i målgruppen som hadde talt imot disse forslagene.

Nicholas Wilkinson (SV) reagerer sterkt på de nye forslagene fra Kristelig Folkeparti.

Applauderer deler av forslaget

Grøvan sier at KrF ikke utelukker dialog med Fri. I arbeidet med vedtakene fikk de innspill fra andre. Blant annet Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS), en organisasjon for personer med kjønnsinkongruens.

Tone Maria Hansen, daglig leder for HBRS, sier at KrFs vedtak ikke representerer deres syn.

– En 16 års grense for oppstart av hormonbehandling er allment akseptert blant leger i den vestlige verden.

Hun mener en nasjonal behandlingstjeneste bør legges til kun to sykehus.

– Det er ikke god nok kompetanse rundt omkring i landet, sier Hansen. Hun legger til at de applauderer KrFs punkt om å styrke forskningen på feltet.

Dette får også støtte av Anne Wæhre, lege ved Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens, ved Rikshospitalet.

– Med desentralisering risikerer man store lokale variasjoner i praksis og behandlere uten tilstrekkelig kompetanse. Vi er også opptatt av å få mer forskning på feltet. Vi vet for eksempel fortsatt ikke årsaken til økningen i antall personer som søker helsehjelp.

– Det at KrF nå arbeider for begrenset tilgang til helsehjelp og informasjon, er dramatisk, sier Inge Alexander Gjestvang i Fri.

– Tror ikke på det selv

Leder for Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) Aleksander Sørlie ønsker også mer forskning velkommen. Han reagerer negativt på KrFs øvrige forslag. De er uenig i en sentralisering av behandlingstilbudet.

– Det er ikke noen grunn til at denne hjelpen ikke skal gis lokalt. Personer bør få hjelp der de er.

Han minner om at unge transpersoner er en utsatt gruppe som trenger å bli møtt med respekt og forståelse.

– Men KrF sier at de foreslår dette for å vise omsorg for personer med kjønnsinkongruens og sørge for riktig oppfølging?

– Det tror jeg ikke de tror på selv engang. Da hadde de ikke fremmet mindre informasjon om kjønnsinkongruens og nektet unge transpersoner tilgang til nødvendig helsehjelp.