Politikk

Flertall på Stortinget for jernbane til Tromsø

  • Mads Størdal Vegstein
    Mads Størdal Vegstein
    Journalist

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Regjeringen ønsker ikke å bygge ny jernbane mellom Bodø og Tromsø i perioden 2022 til 2033.

Men tirsdag sa Stortinget ja til et forslag fra SV og Sp som går ut på å «be regjeringen sette i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen». 56 stemte ja, 30 stemte nei.

Det anslås at en jernbane til Tromsø kan koste 130 milliarder kroner. Men anslagene er usikre. Det er også usikkert om planen blir realisert.

Selv om det ble flertall, sier Sverre Myrli, Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann, at Stortinget aldri fatter prinsippvedtak om bygging av samferdselsprosjekter. Først prioriteres prosjektene i Nasjonal transportplan. Deretter fatter Stortinget vedtak for hvert av dem.

I august i fjor tok Aftenposten for seg planene for Nord-Norgebanen og listet opp argumenter for og imot.

Les også

  1. Flertall på Stortinget for å starte arbeidet med jernbane til Tromsø. Men det finnes ikke noe «fast track», sier Ap.

  2. Er det Nord-Norges jernbanetur nå? Her er argumentene for og imot.

  3. Nyhetsanalyse: Denne annonsen sier noe om hvor tregt det går å bygge jernbane i Norge

  4. Dette er regjeringens plan for veier og jernbane de neste 12 årene. Den vil høste storm.

Les mer om

  1. Oppsummert-type