Kun 3 av Regjeringens 40 innstramningsforslag har fått nei pr. i dag

Opposisjonen protesterer for all verden, men ser ut til å bli med på ferden.

OPT_SJB_4757copy_doc6nw6ezv7qvpsyev7kds-EOCy19rwnO.jpg

Det har vært harde angrep mot Regjeringens 40 forslag til innstramning av flyktningpolitikken. Og innvandrings— og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har fått tyn for angivelig å ha en fryktretorikk i forsvaret av egne forslag.

Men det kan se ut som om den blåblå regjeringen får gjennomslag for de aller fleste av tiltakene.

Sylvi Listhaug får tommelen ned for 3 av 40 innstramningsforslag, men kan få støtte for alle de andre.

Erna Solberg:

Tirsdag går høringsfristen ut for Regjeringens innstrammingsforslag, som er en oppfølging av asylforliket på Stortinget før jul.

Blant forslagene er økt bruk av midlertidig opphold og nye krav for å få permanent opphold. Vilkårene for familiegjenforening skal bli strengere.

Familiegjenforening, mindreårige og botidskrav

En gjennomgang av partienes standpunkter så langt viser altså at det foreløpig kun er 3 av 40 forslag det kan se ut som om Regjeringen ikke greier å samle et flertall for:

  • Familiegjenforening: Fire års ventetid for å få gjenforening med familien.
  • Enslige mindreårige: Enslige mindreårige asylsøkere gis kun midlertidig opphold og risikerer utsendelse ved fylte 18 år.
  • Botidskravet: Øke botidskravet for å få permanent opphold fra tre til fem år.
    Venstre og KrF har uttrykt skepsis mot langt flere forslag, men det er kun på disse tre punktene de pr. i dag synes å ha et flertall på Stortinget med seg.

Kritisk Støre

Det kan riktignok bli flertall også mot andre punkter i Regjeringens forslag, når Stortinget senere i år formelt skal behandle saken.

Partiene avventer nå hvilke forslag Regjeringen til slutt velger å oversende til Stortinget.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har sagt at Ap vil gå imot Regjeringens forslag når det gjelder botidskrav og familiegjenforening. Her synes han Regjeringen går for langt.

Les hva Knut Arild Hareide mener:

Han har også uttrykt seg kritisk om forslaget som omhandler enslige mindreårige, men her har Ap ikke landet. Helga Pedersen sa torsdag at det kunne bli aktuelt å si nei til flere forslag, fordi hun mener Regjeringen har holdt tilbake informasjon om konsekvensene av forslagene.

— Jeg er veldig skuffet over statsråden

Sp var i høstregjeringens tydeligste alliertepå Stortinget i ønsket om en strengere asyl- og innvandringspolitikk. Men i et intervju med NTB mandag gjør Sps innvandringspolitiske talskvinne Heidi Greni det klart at hun mener Listhaug har «dratt asylforliket altfor langt» i forslagene hun har lagt frem.

Men bare på forslagene på familiegjenforening og enslige mindreårige.

Lurer du på hva Carl I. Hagen mener?

— Jeg er veldig skuffet over statsråden, sier Sps Heidi Greni i et intervju med NTB mandag.

Heidi Greni

— Flere av forslagene går utover forliket. Listhaug kjører på med Frps primærstandpunkt. Det er svært uheldig. I dagens situasjon trenger vi en statsråd med politisk handlekraft, ikke en som driver med politisk spill, sier Greni til NTB.

- Familienekt

Det er særlig forslagene til innstramming av familiegjenforening, og forslaget om at alle mindreårige enslige asylsøkere kun skal få midlertidig opphold, som provoserer i Sp.

— Listhaug sier de vil ha familiegjenforening først etter fire år, men i praksis betyr det åtte-ni år. Hele begrepet familiegjenforeningen blir for meg da rart. I prinsippet blir det da enklere å si at vi nekter familiegjenforening, sier Greni.

- Ikke på innsiden av menneskerettighetene

Hun peker på at forutsetningen for forliket var at innstrammingene ikke skulle bryte med Norges internasjonale forpliktelser.

– Nå har vi fått flere tilbakemeldinger på at disse forslagene ikke holder seg på innsiden av menneskerettighetene, og det er avgjørende for Sp, sier hun.

Les Stanghelles kommentar om Støres vanskelige posisjon:

Når det gjelder forslaget om å gi alle mindreårige enslige asylsøkere midlertidig opphold frem til de er 18 år, sier Greni at hun synes det ikke blir riktig at barn som har bodd flere år i Norge, skal risikere å bli sendt ut igjen. Hun sier hun også ser store problemstillinger ved forslaget om å opprette retursentre for mindreårige asylsøkere i hjemlandene.

Listhaug har varslet at hun vil legge frem en sak for Stortinget så raskt som mulig etter at høringsrunden er ferdig.

  • Interessert i politikk? Her er ukens Aftenpodden. Hør og abonner via Itunes på telefonen din her, via desktop her, eller lytt herfra med ett klikk: