Utvalg som skal utrede SVs hjertesak er ennå ikke oppnevnt

Utvalget som skal utrede hvordan man kan praktisere det SV kaller profittforbud, er ennå ikke oppnevnt. Det skulle ha skjedd innen mars.

SV og partiets parlamentariske leder, Audun Lysbakken, har gått i bresjen for å få til en utredning om nullprofitt.
  • Solveig Ruud

– Vi jobber med det, men er litt forsinket.

Det sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til Aftenposten.

For å få SVs støtte til årets statsbudsjettet, måtte regjeringspartiene i fjor høst gi etter for flere SV-krav. Ett av dem var å oppnevne et utvalg som skal utrede nullprofitt.

Sp, Ap og SV skrev alle under på at Stortinget skulle be «regjeringen innen mars 2022 nedsette et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, og legge frem en egen nullprofittmodell for hver slik sektor».

Nå viser kalenderen april, og ennå er utvalget ikke oppnevnt.

Dialog om mandat og medlemmer

Aftenposten vet at det er dialog mellom SV og regjeringspartiene om mandatet, og om hvem som skal sitte i utvalget.

– Det var en del av avtalen. Vi er i dialog om det. Det er et arbeid vi holder på med, sa SV-leder Audun Lysbakken til Aftenposten i februar. Han påpekte da at profittforbud og nullprofitt er to betegnelser for det samme.

– Det er jo et profittforbud SV er for. Det er det samme prinsippet. Men en nullprofittmodell er enda mer illustrerende for det vi snakker om: ikke privat profitt på skattefinansiert velferd, sa han.

Uenige om målet

Det er i utgangspunktet en kontroversiell utredning. NHO har forsøkt å stoppe den.

Og det er ingen hemmelighet at det er uenighet mellom ikke minst Sp og SV om denne saken. Men heller ikke Ap ønsker å gå så langt som SV og Rødt når det gjelder å redusere private selskapers mulighet til å tjene penger på å utføre oppgaver for det offentlige.

Konfrontert med uenigheten uttalte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Aftenposten i januar at vi trenger både offentlige og private aktører. Samtidig sa han at det aldri er «skummelt i det hele tatt» å utrede ting.

Til tross for uenigheten er de altså – som Lysbakken også uttalte til Aftenposten i februar – «enige om å gjøre arbeidet»: utrede saken.

Lover utvalg før sommeren

På starten av året foregikk dialogen mellom SV og regjeringen om saken mellom Lysbakken og Statsministerens kontor.

Det er gitt litt ulike forklaringer til Aftenposten om hvorfor utvalget ikke har kommet på plass i tråd med avtalen i budsjettforliket.

Først ble det uttalt at det var Ukraina-invasjonen og andre kriser som hadde tatt mye tid. Nå gis det også en forklaring om at det har vært litt frem og tilbake hvilket departement som skal ha ansvaret for utredningen. Det skal også ha vært en diskusjon om fagekspertise i det departementet som får ansvar for utredningen.

En SV-kilde opplyser at det nå er fremgang i saken.

Grams statssekretær, Gunn Karin Gjul (Ap), kommer med følgende uttalelse om fremdrift og årsaken til at det har gått litt sakte.

«Regjeringen tar sikte på å oppnevne utvalget innen sommeren. Utsettelsen skyldes at departementsansvaret for å oppnevne utvalget er flyttet fra Nærings- og fiskeridepartementet til Kommunal- og distriktsdepartementet.»