Regjeringen vil gi brillestøtte til alle barn

Foreldre til alle barn som trenger briller, vil fra august kunne søke om om brillestøtte fra Nav.

Familien Johannesen Buckley er en av mange som har ventet på den nye brillestøtteordningen. Datteren Linnea skjeler og har nedsatt syn.
  • Solveig Ruud

– Jeg mener man bør dekke utgiftene til briller for barn uavhengig av alder.

Det uttalte Randi Johannessen Buckley til Aftenposten i februar. Datteren Linnea er en av dem som er avhengig av briller med svært kostbare glass. Hun har derfor ventet spent på hva slags brillestøtteordning regjeringen ville foreslå.

Nå foreligger fasit. I forslaget som regjeringen nå sender på høring, kan det virke som om Buckley delvis blir bønnhørt.

Vil gi støtte til alle med ett unntak

– Dette er en ordning der alle barn fra 0–18, som har et dokumentert behov for briller, får støtte, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Hun opplyser at det bare er ett unntak: barn som trenger lesebriller. Alle andre vil ifølge statsråden få dekket 75 prosent av kostnadene til briller.

– Den vil gi mange av de familiene som mistet støtte i 2020, støtte på ny. I tillegg vil mange flere barn få rett på brillestøtte enn tidligere, sier hun.

Kommer som en ekstra ny ordning

Det ble bråk da Solberg-regjeringen strammet inn støtteordningen til barnebriller. Alle de rødgrønne partiene protesterte og lovet en bedre brillestøtteordning.

Den regjeringen nå sender på høring er en ordning som kommer i tillegg til de to eksisterende:

  • Briller og kontaktlinser for synshemmede
  • Briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi. (Dette er en tilstand med nedsatt synsfunksjon i hjernen. Den kan føre til skjeling.)

– Nå får 140.000 barn rett til brillestøtte i tillegg dem som får briller dekket av disse ordningen, sier Persen.

Marte Mjøs Persen sender forslag om ny brillestøtteordning på høring.

Fem støttesatser

Kort fortalt går ordningen ut på:

  • En støtteordning med fem ulike satser: Laveste sats er 900 kroner, høyeste er 3975.
  • Barn opp til 18 år kan få støtte. Det gis støtte til inntil ett par briller pr. år.
  • Hvis man oppfyller vilkårene, kan man søke Nav om støtte.
  • Man velger selv om man vil legge ut for brillen eller vente med å kjøpe den til støtten kommer.

Vil dekke 75 prosent av kostnadene

Ifølge Persen kan man få dekket 75 prosent av anslåtte kostnader ved å kjøpe briller med en gitt styrke.

På spørsmål om hvordan man kan love å dekke så mye, svarer Persen at dette anslaget bygger på «hva vi vet, om hva briller koster».

– Vi har vært opptatt av at alle barn skal få en god stønad. Vi kunne målrettet mer, slik at noen ikke ville fått noe og andre mer, men en slik ordning ville blitt mer krevende å administrere. Derfor valgte vi en ordning som gjelder alle barn, sier hun.

29.000 mistet støtte etter kutt

Solberg-regjeringens innstramming i brillestøtten trådte i kraft fra mars 2020. Da ble det også innført nye retningslinjer. Kuttet ble foretatt i en ordning som går til barn som er avhengig av briller for å behandle synet. Daværende regjering satte også ned aldersgrensen fra 18 til 10 år. Men unntaksvis kunne man få støtte over 10 år.

Bakgrunnen for innstrammingen var at Solberg-regjeringen mente støtten:

  • gikk til å betale unødvendig kostbare briller.
  • gikk til barn som ikke lenger trengte noen behandling.

Omleggingen førte til at 29.000 færre fikk brillestøtte.

Dagens regjering går altså motsatt vei – og vil gi støtte til flere barn enn tidligere.

Linneas briller er kostbare. Mor Randi Johannessen Buckley har fryktet at datteren ville miste støtten etter Solberg-regjeringens brillekutt. Årsaken er den generelle aldersgrensen som da ble innført, på ti år.

– Dette er gode nyheter

Randi Johannessen Buckley var en av dem som sterkt mislikte den innstrammingen Solberg-regjeringen foreslo høsten 2019.

Ut fra det hun nå hører regjeringen kommer med, er hun fornøyd.

– Dette er gode nyheter. Det er fantastisk hvis dette går igjennom. Det skulle bare mangle at ikke barn får dekket det de trenger av briller, sier hun.

Trer trolig i kraft fra august

Som Aftenposten tidligere har omtalt, har regjeringen hatt dialog med ulike brukerorganisasjoner om hvordan støtten burde utformes. Det har vært avviklet møte der organisasjoner som bl.a. Blindeforbundet har kommet med sine innspill. Departementet har også fått skriftlige forslag om hvordan en ordning best bør innrettes.

I lys av innspillene har departementet laget det konkrete forslaget. Det sendes på høring med frist innen 10. juni for å komme med innspill. Regjeringen tar sikte på at den nye støtteordningen til barnebriller trer i kraft fra 1. august.

Satte av 220 millioner kroner

Ap-Sp-regjeringen hadde i utgangspunktet ikke funnet penger til å endre brillestøtteordningen fra i år. Men etter krav fra SV i budsjettforhandlingene, kom pengene på bordet: 220 millioner kroner.

SV, Ap og Sp ble enige om å «gjeninnføre ordningen med brillestøtte for barn slik den var før regjeringen Solberg kuttet i ordningen».

De la til at det «kan være rom for forbedringer i den gamle ordningen» og ba regjeringen vurdere dette.

Nå foreligger altså resultatet.