Riksrevisor Per-Kristian Foss utfordres av tre KrF-kandidater

Kampen om å bli landets nye riksrevisor tilspisses. Tidligere Høyre-statsråd Per-Kristian Foss (67) holdes på pinebenken mens Høyre og KrF forhandler om vervet.

Per-Kristian Foss lever i spenning om han får gjenvalg som riksrevisor eller vrakes til fordel for en av KrFs tre motkandidater.

KrFs leder Knut Arild Hareide har nemlig spilt inn tre kandidater overfor de andre partiene:

  • Hans Olav Syversen (51), tidligere leder av finanskomiteen. Han ble vraket av velgerne i Oslo i årets valg.
  • Line Henriette Hjemdal (46), tidligere visepresident i Stortinget. Ble vraket av velgerne i Østfold i årets valg.
  • Tredjemann er tidligere KrF-leder Dagfinn Høybråten (60). Han er i dag sekretariatsleder i Nordisk råd, men på vei hjem til Norge etter at hans periode går ut neste år.

– Vi har signalisert at vi ønsker stillingen, sier en sentral kilde i KrF.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland bekrefter at Foss er Høyres kandidat til gjenvalg som riksrevisor.

Etter valget ble de fire ikke-sosialistiske partiene Høyre, Frp, KrF og Venstre enige om å stå sammen om konstitueringen. Det vil si valg til en rekke posisjoner som Stortingets presidentskap, lederverv i komiteene og oppnevnelse av medlemmer i Norges Banks representantskap.

Forhandlinger i stampe

Men akkurat nå står forhandlingene i stampe. Årsaken er striden om Frps nominasjon av Carl I. Hagen til Nobelkomiteen, og at både KrF og Høyre ønsker vervet som riksrevisor.

Det er kun de fire parlamentariske lederne som deltar i forhandlingene hvor både «kjøttvekten», i form av partienes oppslutning, og politisk hestehandel spiller inn: Gjennomslag for ett parti i kampen om en posisjon får betydning for fordelingen av de gjenværende vervene.

Line Henriette Hjemdal, tidligere visepresident i Stortinget, ble vraket av velgerne under valget i høst.

Høyre fikk gjenvalgt Olemic Thommessen som stortingspresident. Venstre fikk Abid Q. Raja inn i presidentskapet som femte visepresident, mye på grunn av raushet fra Høyre. Frp kjemper en tøff kamp for å innfri Carl I. Hagens ønske om en plass i Nobelkomiteen. KrF har derimot ikke fått noen store og synlige seire og har et uformelt «tilgodekort» i den parlamentariske kabalen.

Spørsmålet akkurat nå er om det er Høyre eller KrF som har mest lyst på riksrevisoren, og om KrF vil bruke sitt «tilgodekort» til denne posten.

KrF har flere utfordringer enn riksrevisjonen

For et parti som KrF, som karret seg så vidt over sperregrensen med 4,2 prosent oppslutning, er ikke riksrevisoren den viktigste posisjon i øyeblikket, påpeker en kilde med innsikt i prosessen.

Velgerne i Oslo ga ikke Hans Olav Syversen, her på KrFs valgvake, fornyet tillit.

Den sittende riksrevisoren, Per-Kristian Foss, er i dag Høyres fremste veteran. Flere kvier seg nok for å vrake ham ved slutten av karrièren. Han satt på Stortinget i 32 år, har vært nestleder i partiet og finansminister fra 2001 til 2005.

Foss har vist seg som en uredd og skarp kritiker også av egne partifeller. Men han har også fått kritikk internt i Riksrevisjonen for sin lederstil.

Fører kontroll med statens midler

Foss vil ikke kommentere prosessen i Stortinget.

Riksrevisjonen ledes av et kollegium på fem riksrevisorer som velges hvert fjerde år. Foruten Foss består kollegiet av Beate Heieren Hundhammer (H), Arve Lønnum (Frp), Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap) og Gunn Karin Gjul (Ap).

Riksrevisjonen er Stortingets revisjons- og kontrollorgan. Riksrevisjonen har som sin overordnede oppgave å føre kontroll med at statens midler brukes og forvaltes på en økonomisk forsvarlig måte og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.