Kolberg: Ap må bli et tydeligere alternativ til Høyre-regjeringen

Varslersakene mot Trond Giske er over. Nå må Ap bli tydeligere alternativ til Høyre-regjeringen, mener Ap-veteranen Martin Kolberg.

Tidligere partisekretær, stortingsrepresentant Martin Kolberg, har deltatt på landsstyremøter i Ap siden tidlig på 1970-tallet.

Mandag deltok han på det ekstraordinære landsstyremøtet i Ap, et møte som han betegner som godt. Møtet avsluttes tirsdag.

– Er Ap fortsatt i krise?

– De politiske utfordringene er at vi må bli et tydeligere alternativ til Høyre-regjeringen.

– Færre kompromisser?

– Ja, det er dine ord. Jeg sier et tydeligere alternativ til Høyre-regjeringen, svarer Kolberg.

Mandag sluttet landsstyret seg enstemmig til sentralstyrets uttalelse og godkjentstempel på partileder Jonas Gahr Støres håndtering og konklusjon i varslene mot tidligere nestleder Trond Giske.

– Partiet i alvorlig krise

Ap-veteran og tidligere partisekretær Martin Kolberg karakteriserte i oktober situasjonen som at partiet var i krise, en alvorlig krise.

Han advarte samtidig mot å inngå kompromisser om markedsstyrte fellesskapsløsninger.

– På hvilke områder?

– På nesten alle områder. Det gjelder innenfor organiseringen av økonomien, privatisering, kommuneøkonomien, utviklingen i arbeidslivet. Det siste var Jonas Gahr Støre også tydelig inne på i sin innledning her på møtet. Du kan si det gjelder på nesten alle samfunnsområder så er det helt nødvendig at vi blir tydeligere på et sosialdemokratisk ideegrunnlag. Vi må meisle ut en politikk som folk kan ha tillit til, sier Kolberg.

– Har dette møtet lagt grunnlaget for det?

– Ja, man har lagt grunnlaget for at vi nå retter oppmerksomheten mot det politiske arbeidet. Det skjer ved det faktum at vi nå har lagt konsekvensene disse varslersakene bak oss. Det er alle enige om, sier han.

Arbeiderpartiet har satt ned arbeidsgrupper som skal utforme ny politikk på tre områder: Arbeidsliv, distriktspolitikk og innvandring/integrering.

Ap tok hintet fra velgerne

– Viser ikke dette at dere hadde en for dårlig programprosess når dere alt nå må sette ned nye utvalg?

– Mellom landsmøtet og i dag var det valg. Vi har tatt hintet fra velgerne, sier partileder Jonas Gahr Støre.

– Programmet svarte ikke på de spørsmålene det var nødvendig å svare på. Derfor satte vi ned arbeidsgrupper for å gå igjennom politikken vår. Disse vil jobbe på områder der vi mener det er viktig å det er behov for å videreutvikle politikk, legger han til.

– Betyr dette at Ap vil inngå færre kompromisser med Regjeringen?

– Vi skal bidra til gode løsninger som gir gjennomslag for våre velgere, og vi skal se hen til hva som er bra for landet. I tillegg se på de erfaringene vi har med å inngå brede forlik. De erfaringene har vært blandet. Jeg tror det sitter lengre inne på en del områder å inngå slike kompromisser, sier Støre og legger til:

– Det som er nytt er at flertallet har flyttet seg, det er mulig å få til nye flertall. Jeg tror vi kommer til å bruke mer kraft å få til nye flertall enn å se etter løsninger med Regjeringen, sier han.

LO: Bra og samlende møte

Støres tale ble godt mottatt i et parti som har vært utsatt for svært store påkjenninger de siste fem ukene etter at varslene mot Giske ble kjent.

– Et bra, samlende møte, oppsummerer LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

– Og god stemning, legger Oslos byrådsleder Raymond Johansen til.

Alle gir uttrykk for en sterk vilje til å komme over i normalt politisk arbeide i opposisjon til Regjeringen.

Bak lukkede dører diskuterte landsstyret Giske-saken. Ingen foreslo hverken ekstraordinært landsmøte eller at Giske skulle beholde plassen i sentralstyret. Det betyr at Hadia Tajik fortsetter alene som nestleder frem til landsmøtet i 2019.

Bakgrunnen for at sekretariatsleder i stortingsgruppen, Hans Kristian Amundsen, trakk seg fra stillingen søndag, ble heller ikke diskutert. Han skrev selv i et innlegg at han trakk seg fordi «han og partisekretær ikke kunne sitte i samme møterom, noe som utvilsomt gjør arbeidet i partiledelsen spesielt.

Stenseng nekter å kommentere Amundsens avgang, og svarer at noen saker skal og vil behandles internt. Hun vil heller ikke svare på spørsmål om hun stiller til gjenvalg.

– Amundsen trakk sin konklusjon, og det mener jeg var en riktig konklusjon, sier Støre som svarte tydelig «ja» på spørsmål om han tror Stenseng fortsatt er partisekretær når landsmøtet settes.