Politikk

Lysbakken om borgerlig FN-strid: Alvorlig om Frp får gjennomslag

SV-leder Audun Lysbakken advarer Norge mot å havne i samme selskap som innvandringskritiske land som Østerrike og Ungarn i synet på FN-samarbeid om migrasjon.

Audun Lysbakken håper Frp og Siv Jensen ikke følger i fotsporene til Ungarn og Østerrike, som brøt ut av samarbeidet om FNs migrasjonsplattform.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

– Det er alvorlig om Frp får gjennomslag for at Norge melder seg ut av globale løsninger og samtaler om migrasjon, mener SV-leder Audun Lysbakken.

Som Aftenposten nylig har omtalt, er det intern borgerlig uenighet om hvorvidt Norge skal slutte seg til FNs migrasjonsplattform. Hensikten med plattformen er å gi et rammeverk for å håndtere dagens globale utfordringer knyttet til migrasjon.

– Hvis Norge går samme vei som Østerrike og Ungarn, som har frontet rasistiske og problematiske syn på både innvandring og flyktninger, ender vi opp på feil side av historien, skriver SV-leder Audun Lysbakken i en e-post til Aftenposten.

 • Her kan du lese mer om saken: Intern borgerlig strid om Norge skal si ja til FN-dokument om migrasjon.

Ungarn og Østerrike trakk seg

Norge har deltatt i FN-forhandlinger om saken i 18 måneder og har ifølge Utenriksdepartementet (UD) fått gjennomslag for sine «viktigste krav».

Likevel har ikke Regjeringen endelig konkludert om den skal slutte seg til plattformen. Det skyldes at Frps landsstyre mener Norge bør trekke seg ut av hele samarbeidet og følge etter land som Ungarn og Østerrike.

Donald Trump og USA har ikke deltatt i forhandlingene. Venstre og KrF er sterkt kritiske til Frps linje.

Må støtte opp om FNs mål

– Flyktningkrisene er internasjonale og kan ikke løses ved at land stenger grensene, mener Lysbakken, som er SVs medlem av Stortingets utenrikskomité.

Han mener Norge må «støtte opp om FNs mål om et globalt samarbeid for å beskytte folk på flukt og finne gode løsninger.»

Ap: Støtter vanligvis slike FN-avtaler

– Vi er for å fremme internasjonalt samarbeid, sier Anniken Huitfeldt, som leder Stortingets utenrikskomité. Hun er imidlertid noe mer tilbakeholden i sine uttalelser enn SVs utenrikspolitiske talsmann og forklarer at hun ikke har fått studert plattformen.

Hun vil derfor avvente Regjeringens råd før hun si er ja eller nei til om Norge bør slutte seg til plattformen.

Men hun understreker at Norge «vanligvis støtter den type avtaler i FN-regi, i alle fall når de ikke overstyrer norsk lovgivning.

Avtalen er ikke juridisk bindende for Norge.

Huitfeldt: Taler med flere tunger

– Men saken er et eksempel på at denne Regjeringen taler med flere tunger. Jeg tror ikke det er klokt med fragmentering i utenrikspolitikken, sier hun og viser til uenigheten mellom UD og Frp.

Frps landsstyre deler bekymringen til Ungarn og Østerrike. De trakk seg fra arbeidet, fordi de frykter at plattformen kan åpne for mer innvandring.

– Vi mener at dette i hovedsak er ubegrunnet, skriver UD i sin omtale av saken.

Les mer om

 1. Solberg-regjeringen
 2. Fremskrittspartiet (Frp)
 3. Sosialistisk Venstreparti (SV)
 4. Anniken Huitfeldt
 5. Audun Lysbakken