Solhjell: – KrF har de beste forhandlingskortene et småparti har hatt på tiår

WWF-sjef og tidligere miljøvernminister for SV, Bård Vegar Solhjell, mener det er nå eller aldri om KrF skal greie å trekke Solberg-regjeringen i en grønnere retning.

Tidligere miljøvernminister, nå WWF-sjef Bård Vegar Solhjell har store forhåpninger til hva KrF skal få til på klima i forhandlingene med Solberg-regjeringen.

– KrF har de beste forhandlingskortene et småparti har hatt på tiår, etter min oppfatning, sier leder for miljøorganisasjonen WWF, Bård Vegar Solhjell.

Den tidligere SV-statsråden har forhandlet om regjeringserklæringer to ganger før, for den rødgrønne regjeringen i 2005 og 2009. Han mener det er to grunner til at KrF sitter med noen ess i ermet når regjeringsforhandlingene med Høyre, Frp og Venstre starter:

  1. KrF kan gjøre en mindretallsregjering til en flertallsregjering. Det vil være en enorm gevinst for Regjeringen å få KrFs mandater inn og slippe å forhandle med partiet på Stortinget.
  2. Klima er viktig i de delene av KrF som ville søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp. Er plattformen dårlig på dette feltet, vil det være en reell fare for opprør i den «røde» delen av partiet. I sentralstyret, som skal godkjenne plattformen, ville flertallet danne regjering med Ap.

– Da SV gikk i regjering (med Ap og Sp, red anm.) i 2005, hadde vi jobbet for å komme i regjering i ti år. Det var helt utenkelig at partiet ville sende forhandlingsresultatet i retur. Men i KrF er situasjonen en helt annen, sier Solhjell.

«Sjeldent stor» – men kortvarig – sjanse

KrF-ledelsen har flere ganger sagt at klima blir en av de viktigste sakene for partiet i regjeringsforhandlingene. Partiets klimapolitiske talsmann, Tore Storehaug, har blant annet varslet at oljeskatten bør komme på forhandlingsbordet.

– KrF har nå en sjeldent stor sjanse for å få flyttet norsk klimapolitikk, sier Solhjell.

Men KrFs store mulighet til å dreie Regjeringens klimapolitikk ligger i forhandlingene. Når erklæringen er i boks, er løpet på klima i stor grad kjørt, understreker han.

– På andre områder kan KrF kanskje vinne slag også senere, men på klima er det nok dessverre liten sjans. Frp styrer de tre viktigste klimadepartementene – finans, olje og samferdsel – der de mest radikale grepene vil møte stor motstand, sier Solhjell.

«Regjeringen vil ...»

Sammen med miljøorganisasjonen Zero har Solhjell og WWF laget et innspillsnotat til KrF med saker de mener partiet bør prioritere – og som det kan være mulig å få gjennomslag for.

Notatet har de like gjerne utformet som et fiks ferdig klimakapittel til en regjeringserklæring for den utvidede Solberg-regjeringen, med innledende tekst og kulepunkter under overskriften «Regjeringen vil».

KrF til krig mot kull og palmeoljediesel

Miljøpolitisk talsmann i KrF Tore Storehaug deler analysen om at KrF har langt bedre forhandlingskort enn Venstre hadde da partiet gikk i regjering tidligere i år.

– Det er en klar forventning i partiet om at KrF klarer å vise bredde ved å komme ut av regjeringsforhandlingene med tydelige seire i klimapolitikken, sier han.

I tillegg til oljeskatten trekker han frem varig vern av spesielt sårbare områder, som Lofoten, Mørebankene, Bjørnøya og iskanten, mot oljevirksomhet. Å få ned utslippene fra cruisetrafikken er også et eksempel på en sak som vil være viktig for KrF i forhandlingene. Det blir også viktig å få fjernet avgiftsfritaket for biodrivstoff basert på palmeolje.

Internasjonalt blir «krigen mot kull» viktig, og å få til et taktskifte for utbygging av fornybar energi i sør. I tillegg mener han Regjeringen må følge Norges Banks anbefaling om å selge oljefondet ut av olje og gass.