Politikk

Samlet fagbevegelse sabler ned regjeringens forslag

Arbeidsminister Robert Eriksson pisker opp en storm i fagbevegelsen med forslaget om midlertidige ansettelser, men kan ikke se hvorfor det skal true samarbeidet.

Robert Eriksson sier at han bare går til Stortinget med den politikken regjeringspartiet lovet velgerne. Foto: Bøe, Torstein

  • Gunnar Kagge
    Journalist

-LO er forbannet

Arbeiderpartiet spredde sin pressemelding mot forslagene allerede før Robert Erikssons pressekonferanse. Så snart han innledet om forslagene sine, begynte alle de store fagorganisasjonene å spre sine pressemeldinger.

Alle var negative.

-Folk er temmelig forbannet. Mandag klokken 11.30 vil alle forbundslederne samles i sekretariatet hvor det vil bli tatt stilling til eventuelle alksjoner, sier nestelder på informasjonsavdelingen, Øivind T. Hansen, ved 19.30-tiden fredag.

Flere fagforeninger sier de er klare å gå til generalstreik mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, sier Fagforbundets leder Mette Nord til Frifagbevegelse.

Parat varsler streik

Før Eriksson hadde svart på det siste spørsmålet varslet YS-forbundet Parat at de vil lamme flytrafikken i én time tirsdag.

— Streik er et lovlig virkemiddel, bare så det er sagt. Men jeg synes det er synd at en velger å bruke et virkemiddel som rammer vanlige folk, bare fordi regjeringen ønsker å skape en bedre arena for at mennesker som i dag står utenfor arbeidslivet skal få prøve seg, sier arbeidsminister Robert Eriksson til Aftenposten.

Samtlige arbeidsgiverforeninger ønsker seg de oppmykningene han gjør i arbeidsmiljøloven. Eriksson har gått håp om at Venstre vil gi ham flertall i Stortinget, etter noen justeringer.

Da vil arbeidsgivere få mulighet til å bruke midlertidige ansettelser uten nærmere begrunnelse. I dag må slike ansettelser enten være konkrete vikariater, eller begrunnet med at bedriften har spesielle midlertidige behov.

  • Les også:
Les også

Fagforening vil stanse all flytrafikk i en time

Arena, bro og springbrett

Selv om det mer liberale regelverket gjelder alle, begrunner regjeringen forslaget med at det skal hjelpe særlig utsatte grupper inn på arbeidsmarkedet. Det kan være langtidsledige, innvandrere, funksjonshemmede eller andre som sliter med å få vise hva de kan.

— Vi må bygge en arena, en bro og et springbrett, sa statsråden for å understreke at midlertidige jobber først og fremst skal være en vei til fast ansettelse. Og han understreket at arbeidsmiljølovens prinsipp om at «fastansettelse er hovedregelen» fortsatt gjelder.

Da forslagene var ute på høring delte arbeidslivet seg i to. Mens arbeidsgiverne ga sin støtte, varslet fagbevegelsen kamp.

Les også:

Les også

Tusener demonstrerte mot lovendring - til ingen nytte

— Vi har lyttet til høringen, sier Eriksson.

For eksempel kan ikke mer enn 15 prosent av de ansatte gå på en generell midlertidigkontrakt. Det blir heller ikke lov for arbeidsgiver å avtale gjennomsnittsberegning direkte med midlertidig ansatte. Det er for eksempel ordninger der man jobber lange dager i bytte mot friperioder senere.

Arbeidslivslovgivningen i Norge lages tradisjonelt i nært samarbeid med partene i arbeidslivet. På spørsmål om han nå legger seg ut med partene, viste Eriksson til at han har bred støtte fra alle arbeidsgiverforeningene.

— Og på arbeidstagersiden har vi grei støtte fra Akademikerne, sa han.

Det er en sannhet med modifikasjoner.

— Regjeringen angriper midlertidige tilsettinger fra feil ende. Det er de altfor mange og lange midlertidige ansettelsene i virksomheter staten styrer, som er det reelle samfunnsproblemet, skriver Knut Aarbakke i en pressemelding, han er leder i Akademikerne.

— Det reelle samfunnsproblemet er ikke at dagens lovverk er begrensende, men at altfor mange er ansatt i midlertidige stillinger altfor lenge. Her er staten verstingen, og jeg frykter at den vil fortsette å være det, fortsetter han.

Det eneste han er virkelig fornøyd med, er at Eriksson vil forby arbeidsgiveren å avtale sterkt avvikende arbeidstid direkte med midlertidig ansatte. Forslaget kom fra Akademikerne.

Ellers er alle de store fagorganisasjonene imot alle oppmykningsforslagene. Eriksson kan ikke se at dette truer «den norske modellen» der konsensus som regel er viktig.

— Det er en demokratisk rett å være uenig. Men en regjering skal gå til Stortinget med den politikken de lovet velgerne, sier han.

— Og hvorfor skal dette true samarbeidet? Tidligere regjeringer har fremmet forslag alle arbeidsgiverne var i mot, men de fortsatte samarbeidet allikevel.

Les også:

Les også

  1. Streik vil lamme flytrafikken

  2. Eriksson vil innføre arbeidsplikt for fattige

  3. Arbeidstilsynet med sterk kritikk av arbeidsministeren

Les mer om

  1. Politikk