Ap vil ikke gjenåpne Giske-saken

Ap vil ikke behandle varslersakene mot Trond Giske på nytt. Men partiet understreker at det ikke er noe hinder for den tidligere nestlederens «fulle deltagelse» i partiet.

Trond Giske ba i en skriftlig redegjørelse til Arbeiderpartiet i oktober i fjor om at varslersakene mot ham ble behandlet på nytt.

Han mente den nye informasjonen i tilsvaret han la frem skulle tilsi en slik ny behandling av varslene, der partiet i fjor konkluderte med at han hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Dette har partiet i dag avslått, skriver Trond Giske på sin Facebook-side.

– Konklusjonen vi kom med 25. januar i fjor, om at Giske har brutt Aps retningslinjer, den står fortsatt. I oktober i fjor kom Giske med sine innvendinger i saken og ønsket den gjenopptatt. Vi har konkludert med at den ikke blir gjenopptatt, og dermed er det satt punktum i saken, sier Støre til NTB.

Ikke vurdert lovbrudd

«Partiet har forholdt seg til partiets retningslinjer slik de var utformet i 2017, og formidlet i pressemelding av 25. januar 2018 vår konklusjon om at disse var brutt. Varslere ble orientert om dette og vi anser sakene som ferdigbehandlet og avsluttet. Utover det har vi ikke behov for å karakterisere hverken sakene eller deg, og vi har ønsket å kommunisere konklusjonene på en nøktern måte», skriver partiet i svaret til Giske.

Samtidig understrekes det at partiet ikke har vurdert om Giske har brutt likestillingslovens bestemmelser om seksuell trakassering.

Etter det Aftenposten kjenner til har svaret fra Giske vært et meget omfattende dokument på i underkant av 100 sider. Han har gjennomgått alle sakene som førte til at han trakk seg i januar i 2018 som nestleder og partiets finanspolitiske talsperson.

Lettet Giske

Giske sier til Aftenposten at han er lettet over at sakene nå er ferdig behandlet.

– Jeg skulle ønske at Ap hadde tatt alle sakene opp til ny vurdering. Men ser at det vil være en stor belastning for organisasjonen, sier Giske.

– Jeg er lettet over at partiet presiserer at det ikke har vurdert seksuell trakassering etter likestillingsloven. Jeg har bestridt at det har vært seksuell trakassering, sier Giske. Han viser til at partiet understreker at de kun har vurdert om varsler-sakene var brudd på partiets retningslinjer, og ikke likestillingsloven.

Utover dette vil ikke den tidligere nestlederen svare på ytterligere spørsmål.

– Ikke aktuelt med comeback i ledelsen

I svaret til Giske understreker Arbeiderpartiet også at det nå ikke er noe som i dag står til hinder for hans «fulle deltagelse i partiet.»

«Vi ønsker å bidra til at du kan utøve dine verv og finne din plass i partiets arbeid på en god måte, i og utenfor stortingsgruppen, og ser frem til godt samarbeid om dette,» heter det i svaret.

Trond Giske sier til Aftenposten at det ikke er aktuelt for ham å gjøre comeback i partiledelsen nå.

– Jeg ser fram til å gå fullt inn i arbeidet i stortingsgruppen, på grasrota i parti og fagbevegelse rundt om i landet og i Trøndelag, og til å bidra for fullt i arbeidet for mindre forskjeller, like muligheter for alle og et samfunn med samhold og sterke fellesskap, skriver Giske på Facebook.