Politikk

Ungarn mister EØS-milliarder fra Norge

Norge, Island og Liechtenstein snører igjen pengesekken og betaler ikke ut de planlagte EØS-milliardene til Ungarn. Dette skjer etter at det ikke var mulig å bli enige om hvem som skulle forvalte pengene til sivilsamfunnet, forteller utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Norge, Island og Liechtenstein ble ikke enige med Ungarn om forvaltningen av EØS-midler til sivilsamfunnet. Dermed går landet glipp av 2,3 milliarder kroner.

  • NTB

Mangelen på enighet gjør at ingen programmer i Ungarn blir finansiert av EØS-midler i perioden som startet i 2014 og avsluttes i år, opplyser Utenriksdepartementet.

Norge står for 95 prosent av EØS-midlene, som skal bidra til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa.

– Etter vår mening kunne EØS-midlene spilt en viktig rolle, særlig for å støtte sivilsamfunnet i Ungarn, men også for å bidra til innovasjon innenfor næringsliv, energi og klima, og for å fremme minoriteters rettigheter, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Norge står for 95 prosent av EØS-midlene, som skal bidra til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa.

Uavhengig

I rammeavtalene som ble signert med Ungarn i desember i fjor, var det en klausul om at ingen programmer kunne godkjennes før det var funnet en operatør for pengene som skal gå til sivilsamfunnet.

– Det er et ufravikelig krav at fondet for sivilt samfunn skal forvaltes uavhengig av myndighetene. Dette har Ungarn akseptert, men de har ikke kunnet godta at den best kvalifiserte fondsoperatøren skal få oppdraget, sier Eriksen Søreide om hvorfor partene ikke ble enige.

Til VG forteller Søreide at forhandlingene med ungarerne har vært lange og intense, samt at Norge har vært klare på de prinsippene som skal gjelde.

– Det er viktig for oss som givere å holde oss til de prinsippene vi har for alle de 14 andre landene som mottar EØS-midler, sier hun til avisen.

15 mottagerland

Forhandlingene om bruken av de rundt 2,3 milliarder kronene som var satt av til Ungarn, har pågått siden 2016. Nå blir det altså ikke noe av de planlagte programmene. Over 100 millioner skulle gått til sivilsamfunnet for å styrke dette, støtte sårbare grupper og bidra til aktivt medborgerskap.

EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro – rundt 30 milliarder kroner i perioden 2014–2021 – og er fordelt på 15 mottagerland. I tillegg til Norge bidrar Island og Liechtenstein, som også er en del av EØS-avtalen med EU.

Les også

  1. Norske domstoler trekker seg fra EØS-samarbeid med Polen. Begrunnelse: tilliten er borte.

  2. I Ungarn er demokratiet satt til side. Å bringe «falske nyheter» kan gi fem år i fengsel.

Les mer om

  1. EU