KrF-topp i Kristiansand sier ja til å regjere med Frp

Går Venstre inn i H/Frp-regjeringen, bør KrF følge etter, mener Jørgen Kristiansen.

Jørgen Kristiansen, varaordfører for KrF i Kristiansand, mener partiet bør gå i regjering også med Frp - eller minimum inngå en ny samarbeidsavtale med Høyre/Frp-regjeringen.

– Hvis vi ikke inngår en avtale med Solberg-regjeringen, risikerer vi å bli spilt sjakk matt og tape mange verdisaker, mener KrFs varaordfører Jørgen Kristiansen i KrF-bastionen Kristiansand. Han nevner konkret risikoen for å tape kampen mot eggdonasjon, rutinemessig tidlig ultralyd og økt forskning på befruktede egg.

KrF-politikeren omtaler en ny samarbeidsavtale med H/Frp-regjeringen som «et minimum» av samarbeid KrF nå bør forplikte seg til på borgerlig side.

Får eierskap til politiske seire i regjering

– Vi er tross alt med i politikken for å utgjøre en forskjell. Det gjør en best i posisjon. KrF er tradisjonelt et sentrumsparti, men sentrum er borte vekk, sier lokalpolitikeren, som nå taler ledelsen midt imot og understreker at han «vil gå langt i å anbefale KrF å gå inn i Regjeringen».

Han viser til at KrF de siste fire årene har fått gjennomslag for bl.a. økt kontantstøtte, K-en i KRLE-faget og milliard-bevilgninger til behandling av folk med rus- og/eller psykiske problemer.

– Det å være med i regjering gir et helt annet eierskap til seierne, sier han.

Velgerne har talt: KrF tapte på å være utydelige

Jørgen Kristiansen var en av dem som for ett år siden mente KrF kunne samarbeide både med Ap og med Frp. For ham er en hånd på rattet det viktigste.

Han kommer med følgende begrunnelse for hvorfor han nå utfordrer ledelsen og et landsmøtevedtak og anbefaler KrF å gå i regjering sammen med Frp.

  • Sentrum er dødt. Venstre og Sp har tydelig valgt side. Det samme må KrF gjøre.
  • Et flertall av KrFs velgere på Sørlandet mener KrF bør samarbeide mot høyre og ikke mot venstre. Partiet mistet stemmer på å være utydelig om borgerlig samarbeid.
  • Velgerne har pekt på Erna Solberg.
  • KrF, Sp og Ap vil ikke få flertall alene, men vil være avhengig av SV.

Anbefaler om nødvendig et ekstraordinært landsmøte

– Men KrF har gått til valg på ikke å regjere sammen med Frp. Vil ikke dette være et løftebrudd og bryte med landsmøtevedtaket?

– Hvis det oppleves som et problem, kan man kalle inn til ekstraordinært landsmøte, sier Kristiansen, som understreker at tyngdepunktet i KrF har flyttet seg etter dette valget.

Partiet har nå ingen stortingsrepresentanter nord for Møre og Romsdal, men to fra hans hjemfylke Vest-Agder og én fra henholdsvis Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Telemark.

Han omtaler Kristiansand som «KrF-hovedstaten» og sier signalene derfra er veldig tydelige.

– KrF bør gå mot høyre. Skulle vi velge å felle Solberg og sette inn Støre, som ikke vil ha flertall uten SV? Det ville ikke våre velgere på sørvestlandet forstå. Og det er der tyngdepunktet i KrF nå ligger, sier han.

Mener Listhaug er et mindre problem

Konfrontert med KrFs avstand til Frp, repliserer Kristiansen at han er forundret over påstander om at KrF står så nær Venstre.

– Venstre har beveget seg bort fra KrF. Vi snakker ikke samme språk i verdispørsmål. Ja, det er en avstand til Frp, men det er det sannelig andre veien også, poengterer han og understreker at KrF kan velge å stå på sidelinjen og «gå ned med flagget til topps» eller få gjennomslag i viktige saker.

– Men hva med retorikken til Sylvi Listhaug i innvandrings- og flyktningpolitikken?

– Mange saker er viktigere enn hennes retorikk, sier han og viser til at mange av KrFs velgere på Sørlandet ikke reagerer så voldsomt på hennes språkbruk.

– Det er delte meninger om henne i vårt parti. Mange av våre velgerne har sympati med mye av det Sylvi Listhaug står for. Hvis det er én statsråd det står om, er jeg helt sikker på at vi finner en løsning på det, sier han.

Høyres Harald Furre og KrFs Jørgen Kristiansen samarbeider godt med bl.a. Venstre og Frp i Kristiansand og håper begge på tilsvarende samarbeid i rikspolitikken.

Look to Kristiansand

Kristiansen frykter ikke at et KrF som binder seg mot høyre, skal bli enda mer utsatt for konkurranse fra et stort Sp. Helst hadde han sett at de tre sentrumspartiene sto sammen og utgjorde en blokk, men slik er det ikke.

Derfor anbefaler han eget parti å se til Kristiansand der Høyre, KrF, Frp, Venstre, samt Sp og Pensjonistpartiet samarbeider. Selv om KrF sentralt er det minste partiet på borgerlig side og det nest største lokalt, mener han KrF har mye å hente ved å se til Kristiansand.

Det samme mener Høyres ordfører i byen, Harald Furre, som også er leder i Vest- Agder Høyre.

Frykter konsekvensene hvis Støre slipper til

– Vi er inne i en skjebnetid for det ikke-sosialistiske samarbeidet, sier han to dager før Erna Solberg starter samtaler med Frp, KrF og Venstre.

– Alle de fire partiene er avhengige av å snakke med hverandre, sier han og minner om hvordan det gikk med det borgerlige samarbeidet etter at Kåre Willoch mistet flertallet i 1985.

– Det varte i trekvart år, så ble Gro Harlem Brundtland sittende i mange år. Derfor må vi etablere et styringsdyktig alternativ, mener han og understreker at man må se på hva som forener de fire partiene: alle vil bygge samfunnet nedenfra med utgangspunkt i familien, enkeltpersoner og frivillige organisasjoner – og alle er oppfatt av og respekterer den private eiendomsretten.

Nestleder Ropstad: Nå skal vi drøfte veien videre

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad fra Aust-Agder skriver i en SMS at partiet «er takknemlig for alle konstruktive innspill som kommer.» Han kommenterer ikke om Jørgensen er representativ for partiets politikere i sør og i vest.

Han viser imidlertid til partiets samarbeidsvedtak, hvor det står at KrF ønsker en sentrum/Høyre-regjering, samt at KrF må «søke andre gjennomslag for vår politikk og mest sannsynlig gå i opposisjon» dersom det ikke lar seg gjøre.

– Nå har partiet interne prosesser og landsstyremøte til helgen for å evaluere og drøfte veien videre, påpeker han.

Her er kommunene hvor Arbeiderpartiet blødde aller mest