SV-krav til statsbudsjettet: 584 millioner til forskning og høyere utdanning

Regjeringen vil bli enige med Sosialistisk venstreparti (SV) om statsbudsjettet. SV krever penger til grønn forskning og høyere utdanning.

SVs Freddy André Øvstegård mener regjeringen har glemt én ting, når den snakker om grønn omstilling.

Universitetene og forskere har reagert kraftig på forslagene til statsbudsjett, både fra regjeringen Solberg og regjeringen Støre. Klare forskningsprosjekter er utsatt. Fremtidige tildelinger til forskning kan bli merkbart mindre.

Nå vil SV komme forskerne, universiteter og høgskoler i møte – i alle fall et stykke på veien.

I partiets alternative statsbudsjett som legges frem mandag, vil de kreve 584 millioner kroner til forskning og høyere utdanning.

  • 400 millioner kroner til Forskningsrådet. Pengene skal gå til forskning for det grønne skiftet. Summen bevilges over Kunnskapsdepartementets budsjett.
  • 84 millioner til 1000 studieplasser for det grønne skiftet. Det kan være utdanning av ingeniører innen fornybar energi, bioingeniører og lignende.
  • 100 millioner til universitetene og høgskolene, knyttet til det grønne skiftet. Utover denne føringen, kan pengene benyttes fritt.

– Trist

Det er Freddy André Øvstegård, som sitter i utdannings- og forskningskomiteen for SV, som kan fortelle om SVs krav.

– Det er fryktelig trist at Støre ikke bare viderefører kuttene den forrige regjeringen la opp til, men attpåtil tar ytterligere 30 millioner fra høyere utdanning. Han løser heller ikke situasjonen i Forskningsrådet. Det var en stor skuffelse, sier Øvstegård.

Han mener regjeringen har glemt et vesentlig moment, når den snakker om omstilling og å skru til det grønne skiftet.

– De har glemt at dette begynner med kunnskap, når de ikke gir penger til forskning og kompetanse, mener Øvstegård.

Les også

Mangler inntil 2 milliarder kroner. Varsler nye kutt i forskning.

Løser ikke alle problemer

– Dette er selvsagt bedre enn det vi er forespeilet nå, sier Sunniva Whittaker.

Hun er rektor ved Universitetet i Agder og leder det som heter Universitets- og høgskolerådet. Organet representerer norske universitetet og høgskoler i Norge.

– Og det er gledelig at Forskningsrådet får mer penger, når de har en tildeling av Fellesløft-midler som er frosset, sier Whittaker.

Sunniva Whittaker mener universitetene taper stort på pensjonskutt.

Hun sier det er gledelig at totalt 184 millioner til grønn forskning og grønne studier vil reversere noen kutt. Men det løser ikke alle problemer.

Universitets- og høgskolerådet har regnet seg frem til at en teknisk pensjonsendring koster dem over 600 millioner, skriver Khrono.

– Vårt store problem er et pensjonskutt på på 600 millioner, som går av våre basismidler. Vi skulle gjerne hatt et tilskudd i vår basisfinansiering for å skape et større handlingsrom. Her håper jeg SV presser på.

Les også

Toppforskere står klare. Men plutselig mangler en halv milliard kroner: – Ekstremt demotiverende

Forskningsrådet: – Et avgjørende bidrag

400 millioner til Forskningsrådet, kommer svært godt med, sier Forskningsrådets direktør, Mari Sundli Tveit.

– Jeg er utrolig glad for at SV er tydelig på at det må satses på forskning og innovasjon. Det er en forutsetning for at vi skal klare å møte de store utfordringene ved klima- og naturkrisen, en grønn omstilling av økonomien og sikre velferdssamfunnet, sier Tveit.

– Dette ville være et avgjørende bidrag for å løse den akutte likviditetssituasjonen og for å muliggjøre fart og retning fremover.