Tålmodigheten over for to LO-forbund: Gir Støre strømfrist

Leder i Industri Energi, Frode Alfheim, krever maks totalpris på strøm. Sammen med lederen i Fellesforbundet, Jørn Eggum, gir han regjeringen frist til høstens statsbudsjett med å melde tiltak.

Leder i LO-forbundet Industri Energi krever makspris på strøm.

Det skriver FriFagbevegelse. Signalet fra de to store industriforbundene i privat sektor er klar: Regjeringen kan ikke vente til Energikommisjonen leverer sin rapport i desember. Husholdningene og industrien må få klar beskjed om støtteordninger når statsbudsjettet legges frem i oktober.

Olje- og energiminister Terje Aasland oppnevnte i februar en energikommisjon. Den skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon. Målet er at «Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft».

Men de skal først levere sine forslag i desember. Så lenge vil altså ikke LO-toppene i industrisektoren vente.

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, krever at Støre-regjeringen må innføre en maksimal totalpris for strømleddet. Det si en utvidelse av dagens ordning slik at staten tar hele strømregningen over en viss sum.

Ifølge Alfheim må grensen må være på maksimalt 70 øre.

I dag dekker staten 80 prosent av det som overstiger 70 øre (eks moms) i gjennomsnittlig spotpris der du bor – inntil et forbruk på 5000 kWt.

– Regjeringen må levere på dette senest i forbindelse med statsbudsjettet, sier Frode Alfheim til FriFagbevegelse.

Industri Energi er LOs fjerde største forbund med 56.000 medlemmer innen olje-, gass- og landindustri.

Problematisk i LO

Problemet for den øvrige LO-ledelsen er at LO-kongressen så sent som i juni i år i praksis sa nei til «makspris» i tradisjonell forstand.

«Tiltak innen kraft og petroleumssektoren knyttet til leveranser av energi til Europa, må ses i lys av krigen med de konsekvensene den har for våre naboland», heter det i LO-kongressens næringspolitiske uttalelse.

Årsaken er at en maksimal pris har en del uønskede virkninger. Regjeringen er også skeptisk til grepet, men vurderer det.

– Hvis den settes for eksempel til 50 øre pr. kilowattime, vil den kanskje holde seg der selv om kostnadene for produsentene er langt lavere, sier en LO-kilde til Aftenposten.

Dernest vil Norges rolle i det europeiske strømmarkedet føre til at makspris i her hjemme kan subsidiere for eksempel tyske kunder.

– LO er ikke imot maksimal pris eller en maks total kostnad for norske kunder. Men vi kan ikke subsidiere strøm til hele Europa, sier kilden.

Statsminister Jonas Gahr Støre har nylig uttalt at regjeringen vurderer å innføre makspris, samtidig som han erkjenner at dette vil ha en del negative virkninger.

LO-ledelsen arbeider nå med et svar på kravet fra de to forbundene. I utgangspunktet er det full enighet innad i LO om at regjeringen må gjøre mer for avdempe virkningene av strømprisen.

«Inntil prisene er stabilisert er det viktig at statens strømstøtteordning videreføres, og at det vurderes etablering av ordninger for deler av næringslivet som ikke har tilgang til langsiktige industrikraftordninger», heter det i uttalelsen fra kongressen.