Regjeringen har lagt frem ny satsing på havvind. Nå er Senterpartiet for nye kabler til utlandet

Regjeringen har vært presset fra opposisjonen om kabler til utlandet. Nå snur Senterpartiet i det omstridte spørsmålet.

Næringsministeren, finansministeren, statsministeren og olje og energiministeren var alle til stede onsdag morgen da de la frem en ambisjon på havvind.

Fire dresskledde menn sto stolte i Marmorhallen i Oslo onsdag morgen. De ville fortelle om regjeringens nye mål for en storstilt utbygging av havvind og hvordan dette ville skape en ny stor industrisatsing i Norge.

Regjeringen vil dele ut konsesjoner til om lag 30 gigawatt havvind innen 2040. Det vil kunne føre til utbygging av om lag 1.500 vindturbiner til havs.

To ganger tidligere i år har de stått på pressekonferanse og servert ambisjoner om den nye vindkraften som skal hjelpe på Norges økende kraftbehov fremover. Men da uten et klart mål.

For rundt en måned siden forklarte energiminister Terje Aasland at det ikke ville være riktig å fastsette et klart havvind-mål da.

– Det er ikke grunnlag for å sette et tydelig mål på havvind nå, sa han til Aftenposten da han la frem regjeringens energimelding.

Nå har en viktig floke løst seg for regjeringen. Senterpartiet sier ja til hybridkabler.

Dette er kabler som kobler havvindanleggene både til Norge og til utlandet.

– Så lenge løsningen bidrar til mer forsyningssikkerhet til Norge, lavere strømpris, da er vi for toveis-nettløsninger, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Aftenposten.

Det skal vurderes om hybridkabler eller en annen nettløsning er det riktige for hvert enkelt prosjekt.

Sp frykter økt strømpris

En hybridkabel kan sende strøm begge veier. Det er altså dette Vedum viser til når han snakker om «toveis nettløsninger». Dette har lenge vært et stridstema i regjeringen. Ap har vært for, Sp mot.

Med hybridkabler kan fremtidige havvindanlegg koble seg til både det norske og det europeiske strømmarkedet.

Disse kablene skiller seg fra vanlige utenlandskabler med at de har en kraftprodusent koblet på ute til havs, men de kan også brukes som en mellomlandsforbindelse når det blåser lite og det er ledig kapasitet på kabelen.

Sp har derfor ment at hybridkabler i realiteten er nye utenlandskabler med et vindkraftverk i midten. Partiet har derfor fryktet at en slik løsning vil kunne gi økt eksport av norsk vannkraft og dermed økte strømpriser i Norge, både for husholdningene og industrien.

I Ap har man lagt til grunn at en massiv utbygging av havvind vil være meningsløs eller tilnærmet umulig uten at havvindanleggene får selge kraften til utlandet.

Motvind fra Senterpartiet

Vedums hybridkabel-ja onsdag morgen står i sterk kontrast til det hans partifeller nylig har uttalt om saken.

Da Frp åpnet for å danne flertall mot regjeringen om hybridkabler, gikk Marit Arnstad ut på Facebook. Sps parlamentariske leder gikk hardt ut mot Frps posisjon.

«Hybridkabel er en vanlig utenlandskabel med et vindkraftverk på midten. Så prøver de å stille en rekke krav for at vannkraft ikke skal kunne eksporteres gjennom kabelen. Det er en illusjon. Det sikreste er å si nei til nye utenlandskabler, hybrid eller ikke.»

– Er det en illusjon at det ikke skal gå vannkraft gjennom kabelen?

– Her har vi laget et rammeverk som er veldig tydelig, veldig klart. At vi nettopp i de ulike prosjektene skal gjøre en vurdering slik at vi sikrer økt forsyningssikkerhet og lavere strømpris, så dette er en god løsning, sier Vedum.

Marit Arnstad har flere ganger gått ut og sagt at hun er mot hybridkabler.

Trussel fra opposisjonen

Energimeldingen skal nå behandles i Stortinget. Forrige uke ble det klart at regjeringen kunne få et flertall mot seg på spørsmålet om havvind og hybridkabler. Her lå Pasientfokus an til å have på vippen i Stortinget.

Dette slipper regjeringen trolig nå.

Høyre, MDG og SV har også ivret for at det skulle settes et mål for utbyggingen. De ville ha tempoet opp.

Jan Christian Vestre avviser overfor Aftenposten at dette er grunnen til at de nå går ut med forsterkede havvind-ambisjoner.

– Vi har jobbet med dette over tid, for å følge opp vår egen regjeringsplattform. Vi signaliserte veldig tydelig at dette var viktig. Nå var vi klare til å legge frem satsingen.

Regjeringen vil ha sin nye ambisjon på havvind vedtatt når Stortinget behandler energimeldingen. Ap og Sp har nylig invitert de andre partiene på Stortinget til å inngå et bredt forlik om utbygging av havvind.

– Vi har en naturlig dialog med SV i alle slike spørsmål. I tillegg mener jeg vi alle er tjent med at det er bred enighet om slike industrisatsinger. Dette gjør at industrien har noen grunnleggende rammevilkår som ligger fast, sier Støre til Aftenposten onsdag.

Budsjettpartner SV er ikke fornøyd med satsingen til regjeringen.

SV: – For slapt

– Dette er alt for slapt. Det holder ikke å sette ambisiøse mål uten å ha noen virkemidler, sier Lars Haltbrekken. Han er klimapolitisk talsperson i SV.

Hvilke havvindprosjekter det er aktuelt å bruke hybridkabler på, om det er bunnfast eller flytende turbiner eller hva dette kommer til å koste for regjeringen er spørsmål som regjeringen ikke kan svare på ennå.

Det at regjeringen vil dele ut konsesjoner til 1500 turbiner innen 2040, er ikke det samme som at de står ferdig og produserer strøm i 2040.

Det som derimot er klart er at regjeringen ønsker en grunnrenteskatt på havvind, slik man i dag har i oljenæringen.