Bedrageritiltalt Ap-politiker får etterlønn fra Stortinget mens hun møter i retten

Tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) får etterlønn fra Stortinget. Samtidig skal hun i retten, tiltalt for bedrageri mot Stortinget.

Arbeiderpartiets Hege Haukeland Liadal fotografert sammen med partileder Jonas Gahr Støre i Haugesund under valgkampen i 2017. Aftenposten har avslørt at Liadal leverte urettmessige reiserefusjonskrav til Stortinget i denne perioden.

Fra oktober i et valgår kan politikerne som er ferdige på Stortinget, få fratredelsesytelse. Liadal har fått innvilget tre måneder med ytelse, tilsvarende litt under en kvart million kroner, opplyser Stortinget til Dagens Næringsliv.

Pengene utbetales i oktober, november og desember. Det innebærer at Liadal vil få etterlønn av Stortinget samtidig som hun møter i retten, tiltalt for å ha svindlet nettopp Stortinget.

Rettssaken starter i november

Liadal må 2. november til 15. desember møte i retten. Hun er tiltalt for grovt bedrageri overfor nasjonalforsamlingen. Hun skal ha levert falske reiseregninger til Stortinget fra høsten 2016 til høsten 2018. Det dreier seg om et beløp på drøyt 115.000 kroner.

Bakgrunnen for straffesaken er at Aftenposten i april 2019 avslørte at Liadal hadde levert falske reiseregninger til Stortinget. Det førte til at Ap-politikeren ble politianmeldt.

Liadal har tidligere erkjent straffskyld for grovt uaktsomt bedrageri, men ikke grovt forsettlig bedrageri.

– Et læringspunkt

Liadal skriver i en melding til DN:

– Jeg har ikke noen kommentar til ordning om fratredelsesytelse. At det skulle gå 2,5 år før min sak om reiseregninger kom opp, hadde jeg aldri drømt om, og sett i ettertid ville jeg nok ikke brukt «ingen ytterligere kommentarer» til mediene.

Liadal sier at dette får bli et læringspunkt, og at hun nå er klar til å forklare seg.

Forskjell på Liadal og Keshvari

Tidligere har presidentskapet behandlet en lignende sak der Mazyar Keshvari (Frp) ikke fikk noen fratredelsesytelse. Han var da dømt for grovt bedrageri i en reiseregningssak hvor det var snakk om 450.000 kroner. Straffesaken kom opp etter at Aftenposten avslørte at Frp-profilen hadde levert falske reiseregninger til Stortinget.

Forskjellen på sakene er at Liadals ennå ikke har gått for retten, sier stortingsdirektør Marianne Andreassen:

– Vilkår for tildeling av fratredelsesytelse er uendret så lenge Liadals sak ikke er avgjort i rettsapparatet. I Keshvaris tilfelle ble han innvilget godtgjørelse under permisjon så lenge hans sak ikke var avgjort. Da han søkte fratredelsesytelse, forelå det dom fra tingretten, og søknaden ble da avvist.

Les de opprinnelige avsløringene her: