Politikk

Kilde i regjeringsparti: - Bare et tidsspørsmål før Venstre bryter forhandlingene

Det er ikke lenger snakk om om, men når Venstre bryter budsjettforhandlingene, sier en kilde i et regjeringsparti.

Venstre-leder Trine Skei Grande leverte en ny pakke med klimatiltak under forhandlingene i statsministerboligen lørdag kveld.
 • Karen Tjernshaugen
  Karen Tjernshaugen
  Nyhetssjef

Siste: Forhandlingsmøtet som var planlagt klokken 16.30 i ettermiddag er utsatt. Det blir neppe noe nytt forhandlingsmøte før tirsdag morgen.

I det planlagte møtet skulle regjeringspartiene gi sine tilbakemeldinger på den nye pakken med klimatiltak som Venstre spilte inn i forhandlingene lørdag kveld. Det er nå uvisst når partene møtes igjen.

– Vi jobber ut over kvelden med forslagene fra Venstre, sa en ordknapp statssekretær Sigbjørn Aanes til Aftenposten mandag ettermiddag.

Frps nestleder Per Sandberg ankom statsministerboligen kl 16.40 mandag ettermiddag. Mye tyder dermed på at Regjeringspartiene er samlet

Tilbakemeldingen kommer etter det Aftenposten forstår i hovedsak til å være negativ.

Spesielt reagerer Frp og Høyre på at Venstre i den nye pakken foreslår økt CO2-avgift - som ifølge regjeringspartiene igjen vil føre til økt pumpepris på bensin og diesel.

– Det virker som de tror vi er dumme

Dette bryter indirekte med pakken om bil- og drivstoffavgifter som Regjeringen har slått fast at ikke kan røreres, mener Høyre og Frp.

– Det virker nesten som de tror vi er dumme og at vi ikke skjønner at økt CO2-avgift vil gi høyere pumpepris, sier en kilde.

Kilden mener Venstres manøvrering de siste dagene viser at partiet styrer mot et brudd:

– Spørsmålet er ikke lenger om, men når Venstre bryter, sier vedkommende.

Ifølge VG har Venstre foreslått å droppe deler av avgiftsøkningen på bensin mot at avgiften på diesel skal øke mer. Hensikten er å gjøre biodiesel mer konkurransedyktig sammenlignet med fossil diesel.

Men Frp står ifølge avisen fast på at pakken med bil- og drivstoffavgifter ikke skal økes.

Håper Regjeringen reddes av KrF

Om Venstre bryter ut av forhandlingene, er antagelsen at KrF vil gjøre det samme.

I en situasjon der partiene faktisk ikke blir enige, vil Regjeringen måtte legge frem sitt budsjett for Stortinget den 5. desember uten en flertallsinnstilling, og satse på at KrF til syvende og sist redder budsjettet og med dette Regjeringes videre liv.

Regjeringspartienes plan vil da være å nappe ut mange av klimaseirene Venstre lå an til å få ut av budsjettet, og heller styrke satsingen på typiske KrF-saker.

På denne måten vil man isolere de to partiene og gjøre det vanskeligere for KrF å si nei.

 • Les også Trine Eilertsens kommentar om borgerlig kaos 2.0: Venstre jobber for et klimapolitisk skippertak. Det kan velte samarbeidsavtalen

Stort dilemma for KrF

KrFs stortingsrepresentanter samlet seg til gruppemøte med budsjettforhandlingene som tema mandag.

– Vi jobber kun for å få en løsning og en enighet med fire partier, sa Hareide til pressen etter at møtet var ferdig ved 14-tiden.

Men hva KrF gjør om partiet stilles i en situasjon der partiet må velge om det vil redde Regjeringen eller være med å felle den, er uvisst.

En sentralt plassert KrF-kilde trekker opp dette dilemmaet:

 • Er det klokt av KrF å kaste Frp ut av Regjering ti måneder før valget når partiet ligger på bare ti prosent på meningsmålingene?
 • Hvordan vil det se ut om KrF går alene og redder en Høyre/Frp-regjering - bare noen uker etter at KrF gjorde sitt strategivedtak om at partiet ønsker en blågrønn regjering?
Les også

Hareide ber statsministeren velge mellom KrF - eller Frp

Solberg: Tidenes klimabusjett

Mandag morgen klokken 10 talte Solberg til Høyres sentralstyre.

Hun valgte å bruke mesteparten av talen til å snakke om Forsvaret og det nylig inngåtte forsvarsforliket, i stedet for de fastlåste forhandlingene om neste års statsbudsjett.

Men etter talen svarte hun på noen spørsmål fra journalister om budsjettforhandlingene.

– Jeg mener det som er lagt frem er tidenes klimabudsjett. I alle fall har det ikke vært foreslått den typen økning i klimaavgiftene de siste 20 årene, sier Solberg.

Hun mener budsjettet er historisk godt både når det gjelder karbonfangst og – lagring og grønt skifte.

– Har du tro på at dere kommer i mål?

– Jeg har et sterkt ønske om å komme i mål. Og jeg har tro på at hvis alle har lyst til å komme i mål, vil det være mulig å få det til.

– Kan disse forhandlingene pågå helt frem til 5. desember?

– Jeg håper at vi greier å få til en løsning som gjør at vi er i havn lenge før det.

Statsminister Erna Solberg talte til Høyres sentralstyre klokken 10 mandag morgen. Hun brukte nesten hele talen til å snakke om Forsvar, og kom bare helt kort inn på de fastlåste budsjettforhandlingene.

To toppmøter i statsministerboligen

Søndag brøt de fire partiene på borgerlig side sin egen, selvpålagte frist om å bli enige om en budsjettavtale innen klokken 18.

Både fredag kveld og lørdag kveld holdt de fire partilederne på borgerlig side og deres forhandlingsdelegasjoner møter i statsministerboligen, men møtene førte ikke til at man greide å komme til enighet.

Lørdag kveld la Venstre frem en ny pakke med klimatiltak som partiet ønsker at forhandlerne skal ta inn i budsjettet. Etter dette har både regjeringspartiene og KrF brukt tid på å regne på effekten av forslagene.

– Vi har nå brukt et døgn på å gå grundig gjennom forslagene. Vi skal gi tilbakemelding til Venstre og KrF i møte med dem, og ikke gjennom media, sier Solberg mandag morgen.

Les mer om

 1. Stortingsvalg
 2. Statsbudsjettet
 3. Politikk
 4. Høyre (H)
 5. Erna Solberg