Politikk

Helgesen: Regjeringen starter radiomerking av ulv i ulvesonen

Vil spore opp ulven fra helikopter og radiomerke den for å kartlegge ulvens adferd og bevegelser.

  • Stine Barstad

Regjeringen setter inn strakstiltak for å dempe den betente ulvestriden, og starter nå arbeidet med å radiomerke flest mulig ulver i ulvesonen.

Det sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) til Aftenposten fredag ettermiddag.

– Vi er opptatt av å raskt ta tak i uroen og bekymringen som mange gir uttrykk for, over at en økt ulvebestand kan føre til økt skadepotensial. Gitt at vi er i situasjonen vi nå er i, der den rettslige situasjonen vanskeliggjør oppnåelse av bestandsmålet, må vi være desto mer opptatt av å kartlegge skadepotensialet raskt, sier Helgesen.

– Derfor kommer vi nå til å sette i gang med radiomerking av ulv i ulvesonen. Det betyr at vi kan se i sanntid hvordan ulven beveger seg, legger han til.

Håper å starte til uken

Ifølge Helgesen vil merkingen foregå ved at ulven lokaliseres med helikopter og bedøves. Regjeringen håper å starte merkingen allerede neste uke, så snart man har fått testet at halsbåndene fungerer som de skal.

Merkingen starter i Slettåsreviret, der lokalbefolkningen har oppfattet ulven som mer nærgående.

– Med slik merking kan vi se når ulven nærmer seg bebyggede områder, og kan raskere komme til stedet og vurdere om den har en unormal og uønsket adferd. Har den det, kan den skytes, sier Helgensen.

Han sier loven også åpner for å skyte ulv som beveger seg ut av ulvesonen og inn i beiteområder.

Vil kartlegge adferd

Helgesen sier Regjeringen også har bedt Miljødirektoratet om en faglig vurdering av om noen av ulvene har endret adferdsmønster og viser mindre skyhet overfor mennesker.

– Vi får inn flere meldinger om ulv enn tidligere, og mange sier at den ikke lenger har naturlig skyhet for mennesker, sier Helgesen.

– Hvor raskt vil merkingen kunne bli gjennomført?

– Det er lettere hvis det er snø, og det er godt med snø i området vi starter i nå. Arbeidet vil skje med helikopter, der vi identifiserer ulven og bedøver den med piler, sier Helgesen.

– Vil dere hisse på dere andre med dette tiltaket?

– Radiomerking er noe Stortinget tidligere har overlatt til forskere å vurdere, men nå er vi i en helt ny situasjon, med en bestand klart over målet, samtidig som vi ikke har lovgrunnlag til lisensfelling. Skadepotensialet er det store spørsmålet, og da er vi nødt til å løpende kunne vurdere dette, sier Helgesen.

– Jobber på høygir

Klima- og miljødepartementet er også i gang med å gjennomgå den ferske høyesterettsdommen i Sverige som tillot felling av ulv, for å se hvordan den rettslige forsåelsen i Sverige skiller seg fra norsk lov.

– Hvor raskt vil denne vurderingen være klar?

– Det kan jeg ikke si nøyaktig, men det jobbes på høygir, sier Helgesen.

– Tror du tiltakene du varsler nå er tilstrekkelig til å roe gemyttene i ulvesaken?

– Jeg er opptatt av at den bekymringen, uroen og utryggheten folk føler er det som er viktigst å respondere på. De to tingene vi har satt i gang i dag, både vurderingen av adferd og radiomerkingen, vil gi oss en ny og bedre mulighet til å følge ulvens adferd og bevegelser, sier Helgesen.

Stortingskandidat for SV, og tidligere leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, mener radiomerkingen av ulv er unødvendig.

– Vi har mer enn nok kontroll på ulvene og hvor de er allerede. Det er ikke ett dyr vi vet mer om hvor befinner seg enn ulven. Denne radiomerkingen bygger på troen om at vi kan kontrollere alt i naturen, skriver Haltbrekken i en sms til Aftenposten.

  • Ikke helt oppdatert på hvorfor folk hyler så høyt om ulv om dagen? Her er ti fakta som forklarer ulvestriden

Les mer om

  1. Ulv
  2. Vidar Helgesen
  3. Regjeringen