Også hybridbiler får kraftig økt avgift

Det er ikke bare elbilene som får økt avgift. Også dyre ladbare og ikke-ladbare hybrider lider samme skjebne. – Dramatisk, mener Bilbransjeforbundet.

Den nye Volvo-hybriden Volvo XC60 ble presentert på en bilmesse i Geneve i mars i år.
  • Knut-Erik Mikalsen

Som ventet foreslår regjeringen å innføre avgifter på tyngre elbilene i forslaget til statsbudsjett for 2018. Også ladbare og ikke-ladbare hybrider får økt avgift, og også her er det de dyreste bilene som får de største økningene.

Norsk Bilbransjeforening protesterer mot avgiftsøkningene, og sier at dette er svært uheldig etter som hybridteknologien er på vei inn i markedet.

Skal du kjøpe ny bil? Her finner du avgifts-kalkulator som forteller deg hvilke avgifter du må betale.

– I Europa sees hybrider som en viktig del av løsningen for å få ned CO₂ utslippene, sier Egil Steinsland som er kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund.

Overfor Aftenposten gir han disse eksemplene på hvordan avgiftene vil øke for ladbare og ikke-ladbare hydrider:

  • Volvo XC90 ladbare hybrid går opp med omkring 17.000 i avgift fra årsskiftet, og ytterligere 25.000 fra 1. juli neste år,totalt avgiftshopp på 42.000 kroner.
  • Volvo XC60 ladbar hybrid går opp 15.500 kroner fra nyttår og yttterligere 11.500 kroner fra 1. juli - til sammen 27.000 kroner.
  • RAV4 hybrid vil få 20.000-22.000 kroner mer i avgift.
  • Auris hybrid og en vanlig Prius blir omkring 5.000 kroner dyrere
  • Lexus RX300 får omkring 29.000 i økte avgifter.

– Alle kan være enige i at vektfradraget på de ladbare hybridene var vel høyt. Men å gå til det skritt å fjerne den lille fordelen som de ikke-ladbare hybridene har er dramatisk, sier Steinsland.

Den nye engangsavgiften på elbil har også skapt rabalder.
Den blir beregnet etter egenvekt, og en bil som veier 2.25 tonn vil få en avgift på 35.900 kroner, mens avgiften for biler på 2,5 tonn blir på 82.800 kroner. Lettere elbiler får ingen avgift.

Reagerer på vrakpant

For den øvrige bilparken blir avgiftene prisjustert i henhold til den forventede prisveksten for 2018 på 1,6 prosent. Det betyr at det ikke blir dyere å eie og bruke bil.

Aftenposten mener: Godstemning på borgerlig side

Derimot økes ikke vrakpanten på bil, og dette reagerer NAF kraftig mot.

Organisasjonen vil nå be om snarlige møter med Venstres og KrFs folk i finanskomiteen for å forsøke å få omgjort dette punktet. Vrakpanten foreslås uendret for neste år på 3.000 kroner.

– Dette er en uhyre kortsiktig politikk, sier kommunikasjonssjef Elisabeth Sagedal i NAF til Aftenposten.

Hun mener det er to hovedmål på bilfronten: Det er å få økt andelen elbiler ytterligere og få folk til å bytte ut sine fossile brennstoff-biler til mer klimavennlige kjøretøy.

– Når det blir avgiftshopp på de tyngste elbilene samtidig som vrakpanten ikke øker, er dette to ting som det er naturlig å se i sammenheng og som gir uheldige konsekvenser, sier Sagedal.

Kommunikasjonssjef Elisabeth Sagedal i NAF.

Har regjeringen glemt klimamålet?

Hun mener folk som er i modus for å skifte ut bilen vil se på hva de får igjen for å vrake den gamle, ikke bare hva den nye vil koste.

– Derfor vil det å øke vrakparten være et godt signal til forbrukerne, og et incentiv for å kjøpe en bil med lavere utslipp. Derfor er vi veldig skuffet over at dette blir foreslått, og regner med at hverken Venstre eller KrF vil støtte dette, og at forslaget blir endret under Stortingets behandling av budsjettet, sier Sagedal.

Hun mener at forslaget allerede har skapt stor skade fordi hun mener regjeringen har sendt ut et feil signal til markedet.

– Folk legger merke til hva som skjer, og kan bli mer tvilende til om de skal bytte ut sin gamle bil, sier Sagedal.

Råd til å betale avgift?

Hun minner om klimamålet for bilbransjen som peker mot et nullutslippsmål for salg av nye biler i 2025.

– Ut fra det vi nå ser, er det en uklok handling av regjeringen å foreta disse to endringene. Dette er den første avgiftsskjerpelsen på elbil-fronten, og et løftebrudd fra regjeringen. Dette er bare egnet til å skape usikkerhet i markedet for elbiler.

– Men er det ikke rimelig å forvente at de som kjøper en elbil til kanskje 1 mill. kr har råd til å betale noen titusener i avgift?

– Vi vet alle at det er pris og avgifter som avgjør om man skal kjøpe ny bil. Det er en stor investering. Den som står i bilbutikken og ser at en tung bensin- eller dieselbil blir rimeligere enn elbil, vil ikke sjelden la lommeboken avgjøre. Derfor er det å innføre engangsavgift på elbil en uklok politikk, sier Sagedal.