Regjeringen dropper forslaget om å gi fylkeskommunene mer ansvar for kulturen

Etter massiv motstand snur regjeringen i det som har blitt omtalt som kulturlivets regionreform.

Kulturminister Abid Q. Raja (V) dropper forslaget om å gi fylkeskommunene mer ansvar i forvaltningen av kulturlivet.

– På grunnlag av god og grundig dialog det siste året har regjeringen besluttet at vi ikke går videre med forslaget om å overføre et større ansvar på kulturområdet til fylkeskommunene som ledd i regionreformen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) i en pressemelding.

Det var i kulturmeldingen som ble lagt fram i november 2018 at regjeringen kom med forslaget om å overføre flere oppgaver innen kulturlivet til fylkeskommunene.

Forslaget gikk ut på at finansieringen av mange store institusjoner endres fra 70 prosent statlige midler og 30 prosent fylkeskommunale midler til det motsatte. Det skulle for eksempel gjelde teatrene i Hålogaland, Rogaland og Trøndelag og flere av de store orkestrene.

Fryktet for kunsten

Kulturdepartementet har i perioden mai 2019 til januar 2020 hatt møter med fylkeskommuner, kommuner, berørte kulturvirksomheter, interesseorganisasjoner, KS og Sametinget på politisk og administrativt nivå. I møtene med fylkeskommunene har departementet forsøkt å komme til enighet om en modell for oppgavedeling mellom staten og fylkeskommunene.

Forslaget har imidlertid møtt massiv motstand, blant annet på grunn av frykt for at pengene til kulturen skal bli nedprioritert i fylkesbudsjettene.

– Det kan bli vanskelig å forsvare kunsten når folk trenger tannlege eller må bruke en dyr ferge for å komme til jobben. Da er det for lett at kunsten blir en salderingspost, sa teaterkritiker og spaltist Anki Gerhardsen til Aftenposten i januar i år.

Gir opp

Nå gir regjeringen altså opp.

– Regjeringen har hatt som ambisjon å overføre et større ansvar på kulturområdet til fylkeskommunene, men har tatt hensyn til innspillene som har kommet fram i prosessen. Jeg velger å gå ut med dette budskapet nå for å dempe bekymringen blant aktører i kultursektoren som etterlyser en avklaring, sier Raja.

Kulturdepartementet opplyser også at regjeringen vil redegjøre for forslagene som har vært drøftet og vurderingene som er gjort, i kommuneproposisjonen for 2021. Den legges fram for behandling i Stortinget 12. mai.