Politikk

Ingen koronapust i bakken for sykehusansatte

Sommerferie og kraftig nedgang i tallet på koronapasienter har ikke ført til mindre travle tider på flere norske sykehus. Snarere tvert imot.

Sykepleiere ved akuttmottakene må iføre seg smittevernutstyr hver gang en ny pasient kommer inn. Situasjonen ved landets sykehus er fortsatt langt unna det normale. Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

 • NTB-Bibiana Piene

– Her er det fullt og mer enn fullt. Og det har det vært en stund, sier hovedtillitsvalgt for sykepleierne på Bærum sykehus, Anne Grete Bjaaland, til NTB.

Den siste tida har antall koronapasienter på norske sykehus vært svært lavt, og mandag var bare sju personer innlagt.

Men det lave antallet betyr imidlertid ikke at situasjonen er normalisert og at arbeidspresset blir mindre.

Korona gir merarbeid

Frykten for koronasmitte fører nemlig til mye merarbeid for sykepleierne. Alle pasienter som kommer inn, må behandles som om de er koronasmittet.

– Korona gjør situasjonen vanskeligere, og vi må fortsatt sørge for ikke å få smitten inn i huset. Det betyr mye mer jobb, særlig for dem som jobber i akuttmottaket, sier Bjaaland.

Frykten for koronasmitte gjør at alle som kommer til akuttmottaket på Bærum sykehus må testes. Det fører til travle dager for sykepleierne. Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Blant annet må sykepleierne iføre seg fullt verneutstyr og gjennomføre testing før pasientene kan trilles videre inn i systemet.

Den registrerte aktiviteten på sykehuset er imidlertid ikke høyere enn på samme tid i fjor, med unntak av fødeavdelingen, ifølge klinikkdirektør Anders Debes.

– Det er færre innleggelser, og pasientene ligger kortere inne på sykehuset enn i juni og juli 2019, opplyser han.

Også på Drammen sykehus har aktivitetsnivået vært som forventet i ferieperioden, opplyser klinikkdirektør Britt Eidsvoll.

Men det omfattende smitteverneregimet kommer altså i tillegg.

– Et valg

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad erkjenner at smittevernet krever en del av helsetjenesten.

– Men det vil kreve mye mer å få smitteutbrudd inne blant pasienter eller ansatte. Så det er et valg man har gjort for å kunne sikre en tilnærmet normal drift uten mye smitte, sier han til NTB.

– Dette må vi nok forholde oss til i hele pandemiens varighet.

Mat- og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF), som selv har en fortid som spesialsykepleier, peker på at også ferieavviklingen fører til høyere arbeidspress.

– Det gjør at noen er på ferie, det gjør at det blir en helt annen arbeidssituasjon i tillegg på grunn av mange vikarer som er inne. Det gjør at man nær sagt springer dobbelt så fort, for man har med seg litt uerfarne folk. Det får store konsekvenser, sier hun.

Øyeblikkelig hjelp

Bærum sykehus har tatt ned pasientantallet noe for å kunne avvikle sommerferie for de ansatte. Nå er det særlig øyeblikkelig hjelp-pasientene som fyller opp sykehussengene, ifølge Bjaaland.

– Vi visste jo at det var en del som hadde latt være å komme til sykehuset i koronatiden, og regnet nok med at det ville bli litt mer trykk når pandemien gikk over. Men de som kommer nå, er mest øyeblikkelig hjelp, sier hun.

Akutte kriser krever ofte mer av de ansatte. Klinikkdirektøren påpeker at flere avdelinger også har redusert bemanning i sommerferien.

– Derfor er det mer fokus på akutte hendelser og på pasienter som ikke kan vente til over sommeren, sier Debes.

Pasienter i kø

Andre sykehus, som Universitetssykehuset Nord-Norge og Ahus, melder på sin side om en rolig sommer.

Samtidig har sykehusene fått beskjed om å få unna køen av ventelistepasienter, som vokste kraftig i koronatiden.

I april og mai ventet pasienter i gjennomsnitt 84 dager på behandling. Det er 24 dager mer enn på samme tid i fjor, da ventetiden var 60 dager i snitt, ifølge Helsedirektoratet. Tallene for juni og juli er først ventet i midten av august.

 1. Les også

  Norge er inne i en ny fase av koronahåndteringen. Der skjuler det seg flere feller.

 2. Les også

  Tegnehanne delte sin fødselshistorie på Instagram, ble oppringt av sykehusets pressekontakt

 3. Les også

  Norske sykehus bygges for små | Anne Karin Rime og Kristin Kornelia Utne

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Sykehus

Relevante artikler

 1. NORGE

  274.000 fikk utsatt behandling. Disse pasientene er hardest rammet.

 2. NORGE

  12 prosent av alle koronapasientene i Norge er født i Somalia eller Pakistan

 3. NORGE

  320.000 færre pasienter fikk sykehushjelp da Norge ble stengt ned

 4. NORGE

  Dårlig bygningsmasse, manglende smittevernutstyr og ansatte i karantene. Dette er fellestrekkene for sykehjemmene som ble hardest rammet av korona.

 5. NORGE

  Sommervikar på sykehuset er immun mot korona: – Han er særdeles verdifull

 6. NORGE

  Svensk helsepersonell fikk jobbe før prøveresultat var klart – nå er de bekreftet koronasmittet