Sps nestleder mener nullvekstmålet for biltrafikk i byer er meningsløst

Sps nestleder Ola Borten Moe støtter Frps krav om å skrote nullvekstmålet for biltrafikk, men mener Frps og samferdselsministeren ikke kan løpe fra ansvaret for de høye bompengeandelene i bypakkene.

Sps nestleder Ola Borten Moe.

Sps nestleder og tidligere oljeminister i den rødgrønne regjeringen, Ola Borten Moe, skriver på Facebook at forslaget om å skrote nullvekstmålet er et fornuftig forslag fra Frp. Ifølge Borten Moe er dette helt i tråd med vedtak på Trøndelag Senterpartis fylkesårsmøte i vinter.

«Nullvekstmålet er en meningsløs målsetting for byutvikling og trafikkplanlegging. Det er ikke antall kjørte kilometer som bør reguleres, men faktisk forurensing knyttet til lokale utslipp, CO₂, støv og støy,» skriver han.

Enstemmig i Frp

I det enstemmige vedtaket fra Frps landsstyremøte var det å skrote nullvekstmålet ett av de seks kravene. Mange av bypakkene som Frp vil skrote eller slanke, har som mål å sørge for nullvekst i trafikken. Det betyr at det må satses tungt på sykkelveier og kollektive løsninger, finansiert med bompenger. Frp har ment at når bilparken i økende grad blir utslippsfri er det utslipp og ikke antall biler en må være opptatt av.

Overfor Aftenposten utdyper Sp-politikeren sitt standpunkt med at man må erstatte dette med mål som kan etterprøves.

– Vi kan i alle fall ikke bruke høyere bompenger som et trafikkregulerende tiltak uten at det er knyttet til et objektivt og faktisk problem, sier han.

Borten mener det er et stort paradoks at mens elbilene er i ferd med å ta over trafikkbildet, spesielt i de større byene, veiene blir stadig bedre og utslippene går ned, så insisterer staten på å regulere etter antall kjørte kilometer.

Reagerer på ansvarsfraskrivelse

Han reagerer kraftig på at samferdselsminister Jon Georg Dale skyver ansvaret for de bompengeprosjektene over på lokalpolitikerne.

– Det er frekt av samferdselsministeren og Frp. Disse prosjektene er innrettet slik at de lokale myndighetene må ha høye bompengeandeler for å få statlig støtte. Det er nærmest en konkurranse om dette, sier han.

For mye og for mange

– Hvorfor mener du at vi får et bompengeopprør nå?

– Det er flere grunner. Jeg tror at mange reagerer på at det puttes en rekke uvedkommende ting inn i disse prosjektene, sier han og viser til eksempler som han har nevnt på FB.

Der ramser han blant annet opp steinsetting av en bekk, en elgbro mellom to industriområder som ikke elgen bruker, varmekabler på bussholdeplasser og reiserådgivere.

– Måten bompengepakkene vedtas på gjør at man mister oversikten og at summen av alle prosjektene blir for stor og dermed belastningen for forbrukerne for høyl, sier han.