Høyre lover økte inntektsgrenser for fri rettshjelp

Grensen for å få fri rettshjelp har vært så lav at det i praksis ikke har vært mulig for særlig mange å benytte ordningen. Nå lover Høyre å heve taket.

Juridisk talsperson Peter Frølich vil jobbe for at inntektsgrensene for fri rettshjelp blir hevet.

Inntektsgrensen for å få fri rettshjelp har stått uforandret siden 2009. I dag tjener selv uføretrygdede på minstesats for mye til å søke ordningen dersom de skulle få behov for juridisk bistand, en skjevhet som advokatene Lene Wallem og Fredrik Sverstad Eriksen påpekte før jul i Dagsavisen.

Nå lover juridisk talsperson Peter Frølich i Høyre at satsene skal heves, og det fort.

– Det er uholdbart at inntektsgrensen for fri rettshjelp ikke har blitt oppjustert siden 2009. Det har tatt unødvendig lang tid å lage nye regler. Vi skal nå få fortgang i dette arbeidet, sier Frølich til Dagsavisen.

I mai skal et regjeringsoppnevnt utvalg levere en rapport om rettshjelpsordningen. Frølich mener at inntektsgrensen må stå i forhold til «de økonomiske realiteter i 2020».

– Denne rapporten må bli prioritert, sier han om den videre behandlingen.