Politikk

Innvandrermødre jobber mer når mannen også er i arbeid

I 2018 var 71 prosent av innvandrermødre i arbeid, utdanning eller på tiltak, opp 5 prosentpoeng siden 2015.

I 2018 var 71 prosent av innvandrermødre i arbeid, utdanning eller på tiltak, opp 5 prosentpoeng siden 2015. Her fra Grønland i Oslo. Bydelen har en stor andel innvandrere. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

 • NTB

De som har flyktningbakgrunn, små barn eller kort botid i Norge, er sjeldnere i jobb. I familier der partneren er i arbeid, er innvandrermødrenes sysselsettingsandel størst, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en kommentar til analysen.

Andelen i arbeid er lavere blant innvandrere enn for majoritetsbefolkningen, og dette gjelder særlig for innvandrerkvinner.

Analysen tar for seg innvandrerkvinner i alderen 20–54 år med hjemmeboende barn under 18 år og sammenligner tilknytning til arbeid og ytelser blant innvandrermødre med mødrene i majoritetsbefolkningen.

Innvandrermødres sysselsetting ligger stabilt lavere enn andre mødres. I 2018 var 63 prosent i denne gruppen i arbeid. Blant norskfødte mødre med innvandrerforeldre var om lag 73 prosent sysselsatt, mens for mødrene i resten av befolkningen lå tilsvarende andel på 87 prosent på samme tid. Disse andelene har vært nesten uendret siden 2008.

I 2018 var andelen i arbeid klart minst blant mødre med botid på under fem år. Bare 39 prosent i denne gruppen var sysselsatte. Med lengre botid øker andelen som er i arbeid, men også blant dem som har bodd minst 15 år i Norge, ligger andelen sysselsatte lavere enn blant mødre i majoritetsbefolkningen.

Så mange som halvparten av innvandrermødrene med botid under fem år hadde barn i alderen under tre år. Småbarnsmødre med kort botid hadde minst sysselsettingsandel av alle innvandrermødre – bare en tredel av dem var sysselsatte.

Les mer om

 1. Sysselsetting
 2. Innvandring
 3. Jobb

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Hvilken bydel bruker mest på barn i Oslo? Vest er ikke alltid best.

 2. NORGE

  Nordmenn med innvandrerforeldre opplever like mye diskriminering som foreldrene

 3. ØKONOMI

  Eier aksjer for 240 millioner, men slipper formuesskatt. Han er langt ifra alene.

 4. VERDEN

  Stadig lite pappaperm for danske fedre

 5. NORGE

  Norge kan bli kvitt oljeavhengigheten mye raskere enn ventet. – Den er allerede kraftig redusert, sier økonom.

 6. ØKONOMI

  Skryter av at skattekutt går til folk med lav inntekt. Men i den gruppen er det mange rikinger.