Une Bastholm forsvarer bompenger som et nødvendig onde for å redde miljøet i byen

– Bilen kan absolutt være et gode, sier Miljøpartiets Une Aina Bastholm. Hun mener bompenger er nødvendig onde og partiet vil ha fem kroners avgiftshopp på bensin og diesel.

Bompengeringen rundt Oslo er et nødvendig virkemiddel for å få ned biltrafikken og øke kollektiv tilbudet, mener Miljøpartiets Une Aina Bastholm.
  • Alf Ole Ask

Landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne (MDG) åpner fredag med gratis sykkelparkering og høye avgifter for å parkere en bil. Partiets nasjonale talskvinne, Une Aina Bastholm, står ved Nationaltheatret i ett av Oslos mest trafikkerte kryss. Landet rundt sender bompengemotstanden sjokkbølger inn i kommunepolitikken, men på Fornebu samles partiet som gjerne forsvarer bompenger.

– Hva er det som er så bra med bompenger?

– Det er ikke universelt bra, men byene vokser. Veksten i Oslos befolkning i ett år tilsvarer Narviks befolkning. Bilene har tatt mye plass på grunn av en bilbasert utvikling i mange tiår. Dette må det nå ryddes opp i. Ett virkemiddel er å ha en bomring rundt byen som er med på å finansiere kollektivtrafikk, sykkel- og gangveier, sier Une Bastholm.

Færre biler i byen

Hun legger til at dette bidrar til at det kommer færre biler inn i byen, som gir mer plass til gående, syklende og kollektivtrafikk.

– I tillegg plass til at barn, eldre og funksjonshemmede kan sette seg ned på en benk i byen. Det vil gi rom til kulturaktiviteter, og det som rett og slett gjør byen trivelig, forklarer hun.

Hele 98 prosent av bompengene som tas inn i Oslo de neste årene skal gå til kollektivtrafikk.

Et nødvendig onde

Men hun og MDG har stemt imot en rekke bomveiprosjekter. Flere av de store motorveiprosjektene er partiet imot.

– Bompenger er et nødvendig onde, sier Bastholm.

Du er selv småbarnsmor, forstår du opprøret mot økte bompenger fra foreldre som skal skysse ungene til fritidsaktiviteter?

– Jeg har forståelse for de tilfellene der folk allerede har en trang økonomi, og får økte utgifter. Når de allerede har det trangt, vil økte utgifter bli et problem. Det som er håpløst med hele debatten om bompenger, er at man ikke ansvarliggjør regjeringen mer. De prioriterer skatteletter til de rikeste fremfor å ha en inntektsskatt som gjør at de som har minst får mer å rutte med, sier hun.

Bastholm mener at dersom de med lavest inntekt fikk mest i skattelette, ville de ikke fått så store problemer når moms eller miljøavgifter endres.

Mye igjen for bompengene

MDGs eneste stortingsrepresentant mener at selv om noe av bompengeopprøret dreier seg om sosialt uheldige utslag av ordningen, handler veldig mye av opprøret om at folk ikke vil betale mer enn de alt gjør.

– Det er legitimt. Men en må se på hva en får for pengene. Det mest sosialt inkluderende du kan gjøre i en by, er å sørge for at det er god luftkvalitet over alt. Det gjelder også i områder der det bor folk som kanskje ikke har råd til å flytte. I tillegg sikre gang og sykkelveier og en god kollektivtransport, sier hun.

Er bilen et gode?

I sine alternative budsjetter vil MDG legge på bensin- og dieselprisen med fem kroner pr. liter, som i dag vil gi en pumpepris på rundt 20 kroner. Men pengene staten får inn i økte avgifter, vil partiet dele ut igjen «som oppmuntring til endring.»

– Ser du på bilen som et gode eller et onde?

– Bilen kan absolutt være et gode. Vi ønsker ikke å fjerne bilen fra byen. Men i store byer, som vokser slike Oslo gjør, er det ingen måte som er bedre å forflytte seg på enn å kjøre kollektivt. Men den må være god. Der har vi et etterslep i Oslo og andre storbyer, sier hun.

For og imot vindmøller

På landsmøtet kommer forholdet til vindmøller til å bli en viktig sak.

Forslaget til uttalelse på landsmøte vil sette klare grenser for å bygge mer vindkraft på land og krever at det settes av betydelige summer for å bygge vinkraft offshore. Inntil man har på plass et rammeverk om nye regler, mener MDG det ikke skal deles ut nye konsesjoner.

Men et av de store stridstemaene på landsmøtet blir om en skal trekke tilbake konsesjoner som alt er gitt.