Politikk

Her er sakene som splitter Ap

Arbeiderpartiet legger nå frem forslaget til nytt partiprogram. Seks saker splitter programkomiteen før Aps landsmøte.

Jens Stoltenberg og Helga Pedersen la frem nytt partiprogram tirsdag.
  • Marie Melgård
  • Karen Tjernshaugen
    Nyhetssjef

«Vi tar Norge videre» er navnet på Arbeiderpartiets utkast til partiprogram for de neste fire årene som legges frem klokken 14.20 tirsdag.

— Når vi lager et program for fremtiden, så skal vi være tydelig på hvem vi er, på hvem vi representerer og på hva som driver oss. Vi tror på samhold, vi tror på menneskets evene til å løfte sammen, til å ta ansvar for hverandre og for fremtiden, sier Helga Pedersen, som har ledet programarbeidet, i sin tale.

Utkastet viser at det er seks saker der programkomiteen ikke har greid å samle seg om felles politikk. De seks sakene er:

Asylbarn : Et mindretall på to medlemmer av programkomiteen vil ha inn et punkt om at barns tilknytning til Norge tillegges avgjørende vekt i behandlingen av asylsøknader, foran innvandringsregulerende hensyn. Barn som har bodd hele eller store deler av livet sitt i Norge, med hele sitt kontaktnett her, bør som hovedregel få opphold.

Stemmerett for 16-åringer: Flertallet vil videreføre forsøk med stemmerett for 16-åringer ved kommunevalg. AUF-leder Eskil Pedersen vil bytte ut formuleringen med at det skal innføres stemmerett for 16-åringer ved kommunevalg

Fagbrev og høyere utdanning : Flertallet vil at elever med godkjent fagbrev gis muligheter til å gå videre til høyere utdanning, ved at de regnes som generelt studieforberedte, og at det legges til rette for relevanteforkurs i høyere utdanning. En mindretall på fire personer, der blant annet programkomiteens leder Helga Pedersen er med vil gi flere elever med fagbrev denne muligheten, men ikke alle.

Olje og gass: AUF-leder Eskil Pedersen har foreslått å bytte ut hele kapittelet om olje og gass. Han sier blant annet nei til å konsekvensutrede Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2 for petroleumsutvinning.

Pelsdyr: Flertallet går inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Et mindretall på re personer i programkomiteen vil stryke dette punktet.

Verneplikt: Et mindretall på seks personer ønsker åinnføre kjønnsnøytral verneplikt. Flertallet vil øke kvinneandelen i Forsvaret, men ikke ha med punktet om kjønnsnøytral verneplikt.

Pedersen erkjenner at partiet ikke er enig om alle tema:

— Arbeiderpartiet er et stort folkeparti. Partiet rommer mange av de debattene som foregår ellers i samfunnet, vi skygger ikke unna debatter som er viktige for Norge. Vi får nå tid til å diskuterer programforslag frem mot landsmøtet, sier hun under sin tale.

Les også

  1. - Reaksjonært fra Arbeiderpartiets programkomité

  2. Ap vil ha flere «teknologi-skoler»

Les mer om

  1. Politikk