Politikk

Derfor kan ikke Eirik Lae Solberg love å fjerne hele eiendomsskatten på fire år

Eirik Lae Solbergs båt et lastet med en satsing på kollektivtrafikk, skole og gratis aktivitetsskole til barn fra lavinntektsfamilier.

Høyres Eirik Lae Solberg har nemlig flere dyre satsinger å bruke penger på. Han mener Høyre har en mer sosial politikk for Oslo enn Ap.

  • Kjetil Magne Sørenes
    Journalist
  • Robert Gjerde
    Journalist

– Det som bekymrer meg mest med rødgrønn valgseier, er at den gode Oslo-skolen er i ferd å forvitre.

Vi er et stykke ut i intervjuet, og Høyres byrådslederkandidat har snakket seg varm om skolepolitikk da han røper at han selv har sosialdemokratiske aner. Besteforeldrene stemte Arbeiderpartiet religiøst, og Eirik Lae Solberg er vant til å feire arbeidernes internasjonale kampdag 1. mai med bløtkake.

– Selv om jeg har den største respekten for arbeiderbevegelsen og hva den har stått for, mener jeg at den ikke lenger svarer på utfordringene til dem som har det største behovet i dag. Det gjelder særlig barn og unge. Her har arbeiderbevegelsen sviktet sin misjon, og Oslo Høyre er i førersetet. Det er en oppgave jeg er oppriktig opptatt av.

Les også

Raymond Johansen mener han straffes for modig klimalederskap

– Usosialt byråd

Solberg mener dagens Oslo-byråd «på område etter område» stemmer ned forslag fra Høyre som ville gitt barn og unge bedre muligheter i livet. Et eksempel er sommertilbud for vanskeligstilt ungdom på Håøya i Oslofjorden. I kontrast til dette tegner Solberg et bilde av et miljøvennlig og sosialt Høyre, et parti som ikke tolererer mangfold, men fremelsker det. Han viser blant annet til at Høyre har gått inn for gratis aktivitetsskole (Aks) til lavinntektsfamilier, vil ha en storsatsing på kollektivutbygging og budsjetterer med 30 millioner kroner til trening og andre fritidsaktivitet for barn og unge i lavinntektsfamilier.

Samtidig kvier han seg litt for å gi seg selv merkelappen «lyseblå». Høyre og Frp i Oslo står fortsatt nær hverandre når det gjelder konkurranseutsetting og næringspolitikk, påpeker han. Og han lover å konkurranseutsette flere sykehjem om Høyre vinner makten.

– Noen kaller det lyseblå, andre sier grønnblå, sier Solberg.

– Høyre andre steder i landet har ikke så store problemer med eiendomsskatt? I Stavanger f.eks.

– Ja, det har du rett i. Men det er såpass dyrt å bo i Oslo at vi må prioritere å fjerne den så raskt vi kan.

Garanterer ikke å fjerne hele eiendomsskatten

Et mye brukt måltall på kommunenes økonomiske helse er netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, kalt gjeldsgrad. En høy gjeldsgrad reduserer det økonomiske handlingsrommet.

– Da de rødgrønne byrådet overtok var gjeldsgraden på 59 prosent. Nå er den på 50. Er det et uttrykk for god økonomisk styring fra byrådet?

– I det store syns jeg Oslos økonomi er blitt styrt bra. Jeg syns samtidig det har vært mye sløsing med penger, men det har heldigvis ikke påvirket gjeldsgraden nevneverdig i negativ retning. Husk: Ikke noe byråd har hatt så mye penger å rutte med. Aldri. Det er nesten så man blir misunnelig, sier Solberg, som selv var finansbyråd i det forrige borgerlige Oslo-byrådet.

– Det skyldes ikke eiendomsskatten, det skyldes at staten har endret det kommunale inntektssystemet i Oslos favør. Det har gitt Oslo godt over en milliard mer å rutte med i året sammenlignet med da vi styrte. I tillegg har kommunen fått ca. 3 milliarder kroner mer i økte skatteinntekter enn det vi forutsatte for noen år tilbake, fordi den norske økonomien går godt. Så de har hatt et økonomisk handlingsrom helt uten sidestykke i Oslos historie.

– Og så kommer eiendomsskatten i tillegg?

– Ja, men den utgjør en beskjeden del av det økte handlingsrommet. Den er vel omtrent en fjerdedel av det økte handlingsrommet.

– Hvis eiendomsskatten er en beskjeden del av det økte handlingsrommet, hvorfor er det da så vanskelig å fjerne hele eiendomsskatten i løpet av fire år? Dere garanterer at dere vil fjerne den på boliger i kommende bystyreperiode, men ikke på næringsbygg.

– Det er jo sånn at når byen vokser, og det blir flere mennesker, så har vi også økte behov. Vi ønsker å gjennomføre en storstilt satsing på kollektivtrafikken, og vi ønsker å satse på skolen. Og vi ønsker en Aks-ordning som er sosialt innrettet.

– Så eiendomsskatten er litt ok, da?

– Nei, men eiendomsskatten utgjør ca. 1,5 milliarder kroner i året. Så å avvikle den fra et år til et annet er en krevende øvelse. Men å avvikle den på folks hjem så raskt som mulig, det har kommunen handlingsrom til. Samtidig som vi satser på skolen og på kollektivtrafikken. Og så mener jeg at det er riktig og mulig avvikle eiendomsskatten på næring, men det vil ta noe lengre tid. Da må vi se an det økonomiske handlingsrommet i det enkelte år.

Bekymret for Oslo-skolen

Men Solbergs hovedbekymring er altså Oslo-skolens skjebne. Overlatt til byrådet og SVs skolebyråd er Solberg sikker på at fritt skolevalg, Oslos karakterbaserte inntakssystem for videregående skoler, vil ryke. Et system som ikke belønner god innsats, vil hemme læring og virke demotiverende, advarer Solberg. Ditto kritisk er at han til at det rødgrønne byrådet stanset den systematiske språkkartleggingen i barnehagen.

– 1700 barn starter nå i skolen med så dårlig norsk at de ikke forstår hva læreren sier. Hvis vi ikke gjøre noe med det, vil det være en tragedie for både dem og for Oslo, sier Solberg, som går til valg på språkkartlegging av 4-åringer og intensiv språkopplæring om sommeren før skolestart for barna som trenger det.

– Gitt at barn til ressurssterke foreldre gjennomgående gjør det bedre på skole, er fritt skolevalg et system som gjør det mulig for middelklassen å slippe unna disse integreringsproblemene du beskriver, i egne skoler for de flinke?

– Nei, det tror jeg ikke. I dag er det et stadig større mangfold på de fleste videregående skolene i Oslo, og de som i størst grad tar høyere utdanning er barn med minoritetsbakgrunn. Jenter med norsk-indisk bakgrunn er for eksempel svært sterkt representert på legestudiet. Så Oslo-skolen er flink til å gi muligheter til alle og løfte de elevene som har det dårligste utgangspunktet, men det er dessverre i ferd med å snu.

Les også

  1. Oslo har landets største skille mellom A- og B-skoler

Les mer om

  1. Lokalvalg 2019
  2. Kommunevalg 2019