Politikk

Regjeringen lover billigere SFO for familier med dårlig råd

Billigere SFO for familier med dårlig råd er et skritt på veien mot gratis kjernetid. Det lover Venstre, og håper flere innvandrerbarn vil få SFO.

Gratis kjernetid på SFO for lavinntektsfamilier var budsjettønsket fra Venstres utdanningspolitiske talsperson Guri Melby (t.v.). Partileder Trine Skei Grande vant delvis gehør hos regjeringspartnerne. Her under Arendalsuka.
 • NTB
 • Helle Aarnes
  Journalist
 • Et tak på hvor mye en SFO-plass skal koste for foreldre med lav inntekt.
 • En SFO-plass for første- og andreklassinger skal koste maks 6 prosent av familiens inntekt fra neste høst.
 • Gratis SFO for elever som går i 5.–7. klasse og har særskilte behov, forteller Venstre-leder Trine Skei Grande.

Gratis kjernetid på SFO for lavinntektsfamilier var budsjettønsket fra Venstres Guri Melbye. Partileder Trine Skei Grande vant delvis gehør hos regjeringspartnerne. Med innføringen av inntektsgradert betaling har Grande vunnet en delseier i dragkampen om neste års budsjettmidler. Venstres mål er at lavinntektsfamilier skal få gratis kjernetid i skolefritidsordningen (SFO), eller aktivitetsskole, som det også kalles.

– Må ta det trinnvis

– Dette er et stort økonomisk løft som vi må ta trinnvis, som i barnehagen, sier Grande til NTB.

Pristaket koster staten 58 millioner i 2020. Fra 2021, når prisreduksjonen gjelder for hele året, blir kostnaden på statsbudsjettet snaut 140 millioner kroner.

Pristaket er rettet mot familiene med lavest inntekt, forteller Venstres utdanningspolitiske talsperson Guri Melby.

En enslig forsørger med en inntekt på 500.000 kroner i en av de «dyreste» kommunene betaler 44.000 kroner i året for en SFO-plass. Nå kuttes prisen til 30.000 kroner per barn, sier hun.

SFO-barn tar på seg klærne på en SFO i Trondheim.

Håper å få flere innvandrerbarn på SFO

Venstre håper flere barn med innvandrerbakgrunn og fra lavinntektsfamilier får gå på SFO når prisen blir lavere.

– Vi vet at SFO er viktig både for forebygging og inkludering. Det er å få være en del av vennegjengen og delta på aktiviteter, sier Trine Skei Grande.

NTB har ikke fått svar på hvor mange familier som vil få redusert pris med den nye ordningen.

Den nye ordningen med gratis SFO fra 5. trinn for elever med særskilte behov, vil imidlertid gjelde rundt 1.750 elever, ifølge tall fra Kunnskapsdepartementet.

SFO-barn leker på en skolefritidsordning i Trondheim.

Store prisforskjeller

SFO finansieres i dag delvis av foreldrene og delvis av kommunen, som igjen får rammetilskudd fra staten. Det er store forskjeller i prisen foreldrene betaler, viser en NTNU-undersøkelse som ble gjennomført i fjor. Det samme gjelder kvaliteten på tilbudet.

– En skjerv i potten

Med det statlige tilskuddet følger en oppfordring til kommunepolitikerne:

– Dette gir kommunene større handlingsrom for å prioritere lavere pris eller bruke mer penger på bedre kvalitet. Allerede i dag ser vi at kommuner har ordninger med gratis SFO, for eksempel i enkelte bydeler i Oslo, sier Melby.

– Nå har vi lagt en skjerv i potten, tilføyer Grande.

De to har som mål å også bedre kvaliteten på tilbudet barna får etter skoletid. Det er et aktuelt spørsmål for stortingsmeldingen om tidlig innsats, som regjeringen skal legge fram i høst, påpeker de.

Kulturminister Grande trekker også fram arbeidet med en med en egen stortingsmelding om barne- og ungdomskultur. Der vil også kulturtilbudet på SFO bli et tema, varsler hun.

Denne meldingen legges fram neste år.

Les også

 1. Foreldrekoden: Tverr tenåring i hus? Her er rådene du bør følge og tabbene du bør unngå

 2. Hvorfor skal vi ikke få vite hvem barnet vårt går i klasse med? | Gry Veiby og Karin Carmelli

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Barn
 2. Skole og utdanning
 3. Skolefritidsordning (SFO)
 4. Trine Skei Grande