Kritikken øker mot Tangen-ansettelsen, men uklart hvem som skal rydde opp

Venstre stiller seg bak kritikken mot Norges Banks ansettelse av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet.

Venstre og Ola Elvestuen (V) deler kritikken som representantskapet har rettet mot ansettelsesprosessen rundt Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet, men har ikke konkludert på hvem partiet mener bør rydde opp.

Presset øker dermed mot Norges Bank og Nicolai Tangen.

Det er nå et klart flertall på Stortinget som støtter representantskapets kritikk, etter at KrF i går flagget sine kritiske merknader.

Venstres stortingsgruppe behandlet saken i dag. Etter møtet sa Venstres Ola Elvestuen at også Venstre mener det er flere kritikkverdige forhold rundt ansettelsen av Tangen.

Men partiene på Stortinget er uenige i hvordan saken skal håndteres videre.

Mens Ap, Sp, SV, MDG og Rødt og MDG peker på finansminister Jan Tore Sanner (H) og mener regjeringen må gripe inn, mener regjeringspartiet KrF at saken bør sendes tilbake til Norges Banks hovedstyre.

Venstre har ikke tatt stilling til dette, sier Elvestuen.

– Vi i Venstre skal behandle denne saken videre frem til finanskomiteen fredag skal avgi innstilling. Men det er ikke Stortingets oppgave hverken å avsette eller ansette en ny leder av Oljefondet. Vi må være bevisste på Stortingets rolle her, sier Elvestuen.

Venstres stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth har tidligere sagt at han mener Tangen ikke bør bli leder i oljefondet.

– Venstre stortingsgruppe har ikke sluttet seg til det standpunktet, sier Elvestuen

Høyre og Frp har heller ennå ikke landet på hva de mener bør skje videre i saken.

Men også fra disse partiene er det kommet kritiske kommentarer til ansettelsesprosessen.

Sanner kan ikke instruere

Samtidig ble det tirsdag ettermiddag klart at den juridiske betenkningen som regjeringen har bestilt, konkluderer med at hovedstyret i Norges Bank har eksklusiv myndighet til å ansette daglig leder i oljefondet.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) ba tidligere denne uken om en juridisk vurdering av overordnede statsorganers mulighet til å blande seg inn i ansettelsen av Nicolai Tangen.

I den juridiske vurderingen slås det fast at regjeringens instruksjonsmyndighet er begrenset til ekstraordinære forhold knyttet til sentralbankvirksomhet. Det gjelder ikke forhold knyttet til Statens pensjonsfond utland, også kjent som oljefondet.

Regjeringen er avskåret fra å gi åpen eller skjult instruks om ansettelse av oljefondssjefen, ifølge utredningen

Representantskapet, som er Stortingets tilsynsorgan for Norges Bank, har i brev til Stortinget rettet sterk kritikk mot bankens hovedstyre.

Det mener det er flere interessekonflikter knyttet til at påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen fortsatt skal ha en stor eierandel i hedgefondet Ako.

Hovedstyret i Norges Bank mener interessekonfliktene knyttet til Tangens fortsatte eierskap i AKO-systemet «for alle praktiske formål er ryddet av veien».

Stortingets finanskomité har frist til fredag med å levere sin innstilling.